Přehled: Jak vidí Českou televizi finalisté volby do rady?

úterý, 3. března 2020, 00:05 TV MediaGuru

Přinášíme přehled všech finalistů pro volbu do Rady ČT a jejich názory na fungování České televize a Rady ČT.

Poslanecká sněmovna bude na své nadcházející schůzi, která začíná v úterý 3. března, volit také šestici kandidátů do Rady ČT. Už na začátku února vybral osmnáctku finalistů z téměř devadesáti uchazečů sněmovní volební výbor. 

Níže přinášíme přehled všech finalistů a jejich názory na fungování České televize a Rady ČT tak, jak je přednesli na veřejném slyšení ve sněmovním volebním výboru. Veškeré audio záznamy z veřejného slyšení jsou k dispozici zde.

Mandát šesti nynějších členů končí 26. března, a to předsedy rady Jana Bednáře a řadových členů Luboše Beniaka, Vratislava Dostála, Michaela Hausera, Ivany Levé a Vlastimila Venclíka. Bednář, Beniak, Dostál, Hauser a Venclík se ucházeli o pozici v televizní radě i nyní, výbor je do finálního klání ale neposlal.

Finálová kandidátka pro volbu do Rady ČT 

Roman Bradáč, 

VŠ pedagog, bývalý ředitel zpravodajství ČT,  navrhuje: Metropolitní univerzita Praha

 • Současná Rada ČT nefunguje tak, jak by měla, její přístup je alibistický a mnohdy až arogantní. Stávající radní fungují s managementem ČT na jedné lodi, to je dlouhodobě špatně.
 • Koncesionářský poplatek by se zvyšovat neměl, je to zbytečné. Je třeba podívat se na to, jak management ČT hospodaří. Dřívější GŘ Janeček dával peníze prozíravě do rezervního fondu, aby politici nemuseli sáhnout ke zvyšování poplatku.
 • Pokud jde o jiné financování ČT, nabízejí se intenzivnější obchodní činnosti, např. práce se sponzoringem nebo product placementem.
 • Lidé nemají pocit, že ČT je jejich televize. Není to veřejná služba, jak si ji představuje. ČT má být normotvornou institucí v obecných normách a hodnotách, nejen ve zpravodajství. ČT dlouhodobě až příliš akcentuje zábavu a sledovanost. Regiony nejsou dobře pokryté.
 • Funkce člena Rady ČT by měla být funkcí čestnou. Je připravený dávat peníze na jiné aktivity, než jsou jeho osobní požitky.
 • Výroční zpráva ČT by mohla být jasnější, čísla jsou zamaskovaná, nejsme schopní se v nich orientovat. ČT hospodaří se schodkovým rozpočtem. Zatím není vidět, v jaké ekonomické situaci ČT je, ale brzy to vidět bude.

Ivan Douda,

psycholog, navrhují: Drop In, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 • Podstatnou pro roli radního je osobního integrita. Myslí si, že dokáže naslouchat druhým, často chybí větší komunikace a vznikají tak zbytečné konflikty.
 • ČT plní dobře svou veřejnoprávní roli, někde i výtečně (např. dramatická tvorba, zahraniční zpravodajství), je třeba ji ale zdokonalovat a hlídat. Je třeba dát prostor reflexi, ČT musí umět přijímat zpětnou informaci a vést permanentní diskusi.
 • Pokud jde o reklamu na ČT, ČT by neměla být reklamami přetěžována. Je otázka, co a jak se vysílá –  zda je taková reklama vhodná a jak např. ve sponzoringu získat peníze na dobré věci. Případná další regulace reklamy je otázkou diskuse, záleží na finanční situaci a konkurenci ostatních TV.

Marek Hladký,

dramaturg, scénárista, producent, navrhuje: DILIA

 • ČT je unikátní instituce, stojí za to usilovat o její zachování, nezávislost, ale také ovlivňovat její směřování. Hlavním přínosem každého člena Rady ČT by mělo být kladení erudovaných otázek.
 • ČT jako veřejnoprávní médium by měla přitáhnout a motivovat současné tvůrce, aby si nimi spolupracovali. Je velký „dluh“ ČT v oblasti dramaturgie, hledání nových talentů, příležitostí, autorů, režisérů, dramaturgů a látky, která může oslovovat současné diváky.
 • ČT není nastavena špatně z pohledu formy, ale někdy je zbytečně nedostačující obsah, velké problémy jsou ve scenáristice. Ne vždy se daří na Zlatý fond ČT navazovat. Redaktoři si někdy pletou zpravodajství s publicistikou.
 • Aby si ČT vylepšila mediální obraz a získala nové diváky, není k tomu potřeba revoluce a dramatických změn, je to otázka toho, jak lépe postupovat v určitých věcech (např. reakce na stížnosti diváků).

Zdeněk Holý,

děkan FAMU, navrhuje: AMU v Praze

 • Prioritou je nezávislost ČT, úloha ČT ve společnosti je nezastupitelná.
 • Podstatné jsou standardy kvality médií veřejné služby, jaké má např. BBC. Je třeba ocenit práci Petra Dvořáka, řada seriálů i zpravodajství má standardy kvality.
 • ČT by měla pokrývat potřeby všech obyvatel ČR. Myslí si, že trochu rezignovala na skupinu 15-35 let. Souvisí to s revolucí audiovizuálního průmyslu. Velmi podstatný je nástup streamovacích služeb, což je výzva pro ČT. iVysílání je unikátní projekt, ale interface a komunikace lze vylepšit, stream lze i kapitalizovat.
 • Vysílání přímého obsahu má větší hodnotu (sport, zábavní pořady). Je otázka, jak se ČT hodlá vyrovnat s fenomény živých sportovních přenosů, kde je poptávka komerčních TV silná.
 • Podstatná je transparentnost, vůči ČT není podezřívavý, ale výroční zprávy by mohly být názornější, přehlednější a strukturovanější.
 • Rada ČT by neměla interferovat do jednotlivých pořadů, výsadní právo by mohla mít ve zpravodajství, plány by měly být podrobnější a jasně vztaženy k rozpočtu.
 • Nemyslí si, že by Rada ČT měla být v nejužším kontaktu s vedením ČT, ale pokud je třeba udělat výrazné strukturní kroky, měla by být rada po důkladné diskusi oporou managementu ČT

Eva Hubková,

bývalá ekonomka ČT, navrhuje: Český svaz včelařů

 • ČT by měla zhodnotit a přehodnotit své náklady a hledat úspory především ve svých řadách, než se otevře otázka navyšování koncesionářského poplatku.
 • ČT plní úkoly, které jsou ji dány jako médiu veřejné služby. Měla by se inspirovat BBC v tvorbě pořadů, které jsou jí blízké. Každý z diváků si může najít to, co se mu líbí, struktura je díky šesti kanálům vysoká.
 • ČT není jen o zpravodajství, top pořad je Večerníček. ČT má i další funkce – výchovnou a vzdělávací, Večerníček silně ovlivňuje budoucí generace.
 • Ráda by ve spolupráci se členy rady a vedením ČT hledala cesty, jak zvýšit sledovanost, důvěryhodnost a oblibu ČT.
 • Jednou z hlavních činností rady je kontrola hospodaření, tam chce obrátit svůj pohled. To, že rozpočet ČT je hodnocen jako vyrovnaný, ji irituje.
 • ČT by měla vysílat pořady, které mají lidi rádi, ČT může pořady ovlivňovat tím, koho si zve do studia. Zde by bylo možné leccos zlepšovat. Vadí jí, že se ČT přibližuje komerčním TV.

Petr Jedinák,

asistent poslance SPD Radka Rozvorala, navrhuje: Šance na návrat

 • Podstatné je řízení organizace, teď chybí koncepce, je třeba reagovat na každou situaci a být připraven.
 • V politice se nechce angažovat (uvedl v reakci na dotaz, zda by se angažoval ve prospěch SPD, v současnosti je asistentem poslance Rozvorala), rada má dohlížet, aby ČT plnila úkoly, které má ze zákona. Velmi důležitá je dozorčí komise, organizace má manažersky fungovat.
 • Dozorčí komise by mohla mít víc členů, na posuzování podkladů by měla mít víc času. Spolupráci Rady ČT s Dozorčí komisí vidí jako hlavní úkol.
 • Podporoval by řízení a management, organizace má být připravená na snížení nebo zvýšení TV poplatků, hospodaření má být transparentní.
 • ČT svoji roli kvalitativně naplňuje, do programu by nezasahoval.

Michal Klíma,

bývalý GŘ Economie, VLM či Tablet Media, navrhuje: Federace židovských obcí 

 • Úspory lze obecně hledat vždy, je ale třeba posoudit to, jak ČT plní funkce, které ze zákona má – každá tato funkce něco stojí a úspora by mohla vést k jejímu omezení. Ekonomiku je třeba posuzovat s ohledem na plnění funkcí.
 • Na trh vstupuje nová zpravodajská televize, role ČT se bude měnit a ČT bude muset reagovat.
 • Internetový prostor je velmi důležitý, především pro mladší generaci a také pro komfort, který divákům přináší možnosti archivu nebo zpětného zhlédnutí. Zákon o ČT je ale starý a s internetem nepočítá, to je komplikované.
 • Počet kanálů ČT odpovídá potřebám i jejich zaměření, to je v pořádku.
 • Je převážně divákem zpravodajství a publicistiky, oceňuje ji, ale není nekritickým divákem. Je důležité ČT sledovat, to platí i o akcích, které ČT podporuje. Její angažovanost je v řadě důležitých věcí podstatná.
 • Vymezení programu je důležité proto, aby ČT do budoucna obstála. V zábavním segmentu je velká konkurence komerčních TV. Ve zpravodajském a publicistickém segmentu je postavení ČT unikátní a obstojí i proti CNN Prima News. Podstatná je profesionalita práce, jít víc pod povrch věcí, do větší hloubky a více se odlišovat od komerčních televizí.

Pavel Kysilka,

ekonom, navrhuje: Svaz průmyslu a dopravy

 • Média veřejné služby hrají velkou roli v procesu transformace společnosti, před kterou Česká republika stojí.
 • Společně se Svazem průmyslu a dopravy České republiky je znepokojen tím, jak upadá kvalitativní ekonomická a byznysová tematika. ČT by měla zásadně zvýšit ekonomickou publicistiku, vrátit se k vzdělání a osvětě.
 • Hospodaření ČT se může významně zlepšit. Je to složitý, ale realistický manévr. Zlepšené hospodaření zvýší kredibilitu a důvěryhodnost ČT.
 • ČT nemá nastavený princip efektivity nákladového řízení. To obnáší perfektní měření a vykazování, co ČT stojí, jde to udělat v i tradičních organizacích.
 • Zastoupení lidí, kteří mají zkušenost s miliardovými rozpočty a s nákladovou efektivitou, v Radě ČT chybí.
 • Reklama ve vysílání ČT by měla být velmi limitovaná nebo vyloučena. Příjmy z TV poplatků jsou dostatečné a do budoucna je na zvážení i eliminace reklamy.

Hana Lipovská,

ekonomka, navrhuje: Česká biskupská konference

 • Jako ekonomka se domnívá, že dokáže posoudit, zda fungují vztahy mezi ČT a jejími složkami a mezi tím, co se od ČT očekává.
 • Financování a hospodaření ČT je ohroženo, a tím je ohrožena svoboda a demokracie. Dohledová moc ČT nad ústavními činiteli je pod tlakem a hrozí, že služba ČT nebude vykonávána dobře a že ČT bude vydíratelná.
 • V Institutu Václava Klause nepůsobí od 31.12. 2019, neumí si představit, že by ji jakýkoli politik mohl ovlivňovat, nepodařilo se to ani Václavu Klausovi.
 • Největší prostor pro zefektivnění vidí zejména ve vysíláních, která probíhají cyklicky: OH, MS a volby, které jsou nárazové a způsobují nákladové problémy.
 • Cestu nevidí ve snižování mezd. Šetřit ale lze na nákladech investičních a kapitálových. Stále více se přechází na virtuální studia – otázka, jestli je nutné mít krajské studio fyzicky, jestli jej nelze nahradit virtuálním.
 • Je třeba prozkoumat možnosti veřejné služby ve smyslu služby živené televizními poplatky. S úkolem ČT poskytovat veřejnou službu podle zákona o ČT nepolemizuje.

Pavel Matocha,

ekonom, navrhují: Spolek Všehrd, Šachový svaz ČR, Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu

 • ČT považuje za důležité médium, které má u nás unikátní postavení, které plyne z jejího financování, ČT by měla sloužit všem.
 • Důležitý je nejen kvalitní obsah, kvalitní novináři a tvůrci obsahu, ale i rozpočet ČT. Žádný subjekt si nemůže dlouhodobě dovolit mít vyšší výdaje než příjmy.
 • Garantuje, že bude nezávislý na jakémkoli názoru Václava Klause mladšího (zná se s ním z šachového klubu), jeho názory nemají mít jakýkoli vliv na jeho případnou práci v Radě ČT.
 • ČT nemusí konkurovat ostatním TV, nemusí soutěžit o podíl na reklamním trhu, může se soustředit na pořady, které soukromé TV nikdy dělat nebudou.
 • ČT by měla mnohem více informovat o tom, co se děje ve světě. Redaktoři by měli více cestovat a získávat zkušenosti.
 • Je řada oblastí, kde ČT bude muset šetřit, pokud nebude vůle přijmout vyšší příjmy.
 • Reklama by mohla být i na ČT1, podíl 0,5 % je dostatečně nízký, aby nikoho neobtěžoval.

Vladimír Pikora,

ekonom, navrhuje: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

 • ČT potřebuje novou krev, která přinese nejen umělečno, ale i odborný pohled ekonomický na rozpočet, který veřejnost vnímá jako zásadní problém.
 • Vidí velké výzvy spojené se 4. průmyslovou evolucí (internet, digitalizace), do budoucna budou mediální trh zásadně měnit firmy jako Netflix.
 • V řadě zemí se přechází na jiný systém financování (daň z kultury). Není to aktuálně nutné teď řešit, ale v horizontu několika let, 5-10 let, k opuštění stávajícího systému dojde.
 • Problém je na straně výdajové, může dojít ke škrtání, aniž to ovlivní výrobu. Řada položek je z venku těžko rozklíčovatelných (jiné náklady). Prostor k úsporám může být v řádu několika procent, to ale v celém rozpočtu hraje velkou roli.
 • Fakt, že jeho manželka radí hnutí Trikolóra, nemá znamenat, že by nesplňoval podmínku člena rady, nikdy nebyl členem žádného politického hnutí.

Martin Schmarcz,

politický komentátor, navrhuje: Univerzita J.E. Purkyně 

 • Důvěra, reprezentace, profesionalita – to jsou klíčové body pro člena rady.
 • Komunikací se dá hodně změnit a krizím může zabránit dobrý a kvalitní Kodex.
 • Volba Rady ČT parlamentem je nejlepší řešením ze všech špatných, občanská společnost není tak silná.
 • Domnívá se, že v Radě ČT může reprezentovat odbornou sféru. Politický pohled je součástí občanské společnosti a je v radě důležitý.
 • ČT musí překročit hranice, musí vykročit do regionů, musí přinášet širokou paletu názorů. Profesionalita je v pluralitě a neutralitě, nikoli v objektivitě a vyváženosti.
 • Prvním z úkolů rady by mělo být vypracování výhledu dlouhodobě udržitelného financování ČT. V hospodaření je potřeba jít do detailů a rozumět tomu, co kolik má stát. Rada by si měla umět zajistit informace o transparentnosti financování.
 • Pokud bude udržen status quo, peníze začnou docházet. Ředitel ČT může zrušit ČT sport, ale nebude podpora sportu, nebo úspory ve vlastní tvorbě nebo studia v Brně a Ostravě by mohla nahradit regionální studia.

Jiří Schwarz,

ekonom, navrhuje: Anglo-americká vysoká škola

 • Navrhuje indexaci koncesionářských poplatků, od r. 2008 se neměnily, za tu dobu se jejich hodnota snížila o 20 %.
 • Poplatky o průměrnou inflaci by ale nevalorizoval každoročně, ale pravidelně 5 let, což by příjmy televize stavělo do reálného ekonomického světa.
 • Prostředky ve fondu TV poplatků by měly činit 10-15 % televizního rozpočtu.
 • Mzdové náklady by nesnižoval, k radikálnímu snížení počtu zaměstnanců nevidí důvod.
 • Veřejnoprávní televize nemá v žádném případě soutěžit s komerčními televizemi, pokud se vydá cestou boje o sledovanost, ztrácí veřejnoprávnost – toto pojetí determinuje značně náklady do budoucna.
 • Je potřeba zachovat regionální studia a silné regionální zpravodajství.

Stanislav Staněk,

auditor, navrhuje: Komora auditorů ČR

 • Za klíčové považuje dlouhodobou finanční stabilitu udržitelnost činnosti ČT. Hospodaření je deficitní, ČT utratí víc peněz, než vydělá, a to dlouhodobě nemůže fungovat.
 • Rada ČT by se měla více zajímat o hospodaření, dvakrát za rok je málo.
 • Dozorčí komise je orgán, který je výkonný a který by se měl věnovat detailu hospodaření, proto by dozorčí komisi kladl hlubší dotazy.
 • Při stávajícím koncesionářském poplatku je hospodaření udržitelné několik let. Je otázka, jestli úspory hledat na nákladové straně, nebo jestli otvírat debatu o výši koncesionářského poplatku.
 • Na televizi se nedívá, nedokáže říct, co by neměla vysílat, nemá žádné oblíbené pořady. Netroufá si říkat, jestli jsou nějaké pořady vyvážené, nebo ne, není mediální odborník.

Jiří Šlégr,

hokejista, bývalý poslanec za ČSSD, navrhuje: HC Litvínov Sportovní spolek

 • ČT v posledních letech udělala velký krok práce, zvládla digitalizaci, má šest kanálů, nemá schodkový rozpočet. Chce navázat na práci nynější rady.
 • Je velmi spokojen se sportovním kanálem, ČT by se měla věnovat MS a OH v jakémkoli odvětví, rád by se zaměřil na regionální témata. Prostřednictvím regionálních zpráv a dokumentů by se zabýval tím, jak pomoci regionům.
 • Prostřednictvím obrazovky je možné ukazovat vzory ze sportovního prostředí, aby se zamezilo vzrůstajícímu počtu obézních dětí.
 • V radě dokáže vystupovat nezávisle, myslí si, že umí pracovat ku prospěchu věci a umí hrát fair play.
 • Prostor pro reklamu by využil pro propagaci výživových věcí, sportovního náčiní.
 • Měly by se vytvářet pořady na volnočasové sportovní aktivity a také regionální volnočasové aktivity.

Gabriel Švejda,

rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka, navrhuje: Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

 • Nesouhlasí s tím, že mladí lidé se na televizi nedívají, mladí podle jeho slov s programy žijí.
 • Rada ČT má prioritní zájmy na ekonomice, provozních záležitostech, programové stránce.
 • Reagovat na podněty koncesionářů a umělců a tvůrců je dobré, pokud je možné je s dobrou radou korigovat.
 • Regionální studia jsou velmi dobrá pro každý region.

Lubomír Xaver Veselý,

moderátor, navrhuje: Centrum pro občanské svobody

 • ČT by neměla být zrušena, je mnoho věcí, o kterých lze diskutovat, chválil by i kritizoval.
 • Má pocit, že ČT ztrácí důvěru velké části občanů, nechce dělat revoluci. Domnívá se, že v Radě ČT mají mít zastoupení všechny názorové proudy.
 • Za důležité označuje původní tvorbu, regiony, transparentnost v hospodaření a prostor pro každý názor, ČT by neměla být VIP klubem.
 • S žádnou lobbistickou skupinou nespolupracuje (uvedl v reakci na nominující organizaci), Václavu Klausovi ml. se necítí být zavázán, ani žádnému jinému politikovi.
 • Měla by být přesná dělící dělící čára mezi tím, co je zpravodajství a co publicistika. Zpravodajství ČT a ČRo je zatím pro něj nejdůvěryhodnější v zemi, ale nemyslí si, že by nemohlo být lepší.
 • Lidé chtějí informace, zábavu a chtějí mít pocit, že televize, kterou si musí platit, je jejich. 

Jiří Závozda,

novinář, VŠ pedagog, navrhuje: Každý koš pomáhá

 • Ve zpravodajství by ČT měla preferovat zdrojování zpráv před aktuálností a rychlostí. Někdy může být problém s novinářským aktivismem, to lze v Kodexu postihnout.
 • Pokud se nezvýší koncesionářské poplatky, je třeba začít zabývat se v seriálové tvorbě kvalitou, nikoli kvantitou. Množství premiér je ohromující, zaměřil by se ale na jejich kvalitu a na rozumnější využívání akvizičních pořadů.
 • V oblasti sportovního vysílání nemá ČT soutěžit s komerčními televizemi, ale měla by se zaměřit na to, jaké sporty jsou vlastní českému národu. MS v házené nebo volejbale nemá přenechávat komerční konkurenci.
 • Financování není jen věcí politickou, ale i věcí veřejné diskuse. Například ve finské televizi má ředitel garanci toho, jaké příjmy bude mít televize dalších 5 let. Neplánuje se rok od roku.
 • Na zvyšování koncesionářského poplatku není vhodná doba, je třeba jít cestou rozumu a hledat rezervy.
 • Velký problém je fluktuace zaměstnanců, platy by zvyšoval mladým lidem a zkušeným editorům.

-mav-