Diváci jsou pro pokračování ČT3, podle ČT záleží na financování

úterý, 9. června 2020, 07:25 TV MediaGuru

Česká televize plánuje vysílání ČT3 do konce letošního léta. Jeho pokračování ale kategoricky nevylučuje.

Nemocnice na kraji města, zdroj: ČT

Nemocnice na kraji města, zdroj: ČT

Televizní kanál ČT3, který Česká televize uvedla v době nouzového stavu jako stanici určenou pro seniory, by si přálo zachovat osm z deseti diváků. Vyplývá to z výzkumu, který pro ČT realizovala agentura Kantar. Nejpozitivněji jsou v tomto směru naladěni lidé se základním vzděláním nebo vyučení. Česká televize ale od počátku zamýšlela vysílání stanice jako dočasné po dobu nouzového stavu, nejdéle po dobu šesti měsíců.

Zatím platí, že Česká televize plánuje vysílání ČT3 do konce letošního léta. Na druhou stranu jeho pokračování kategoricky nevylučuje. „Další pokračování závisí na možnostech jeho financování," uvedla na náš dotaz mluvčí ČT Karolína Blinková. Dodala, že na jeho vznik a fungování byly alokovány finance, původně určené na výrobu, která byla v důsledku koronaviru omezena.    

Stanice ČT3 startuje od 9:00 pořadem Život na třetí

pondělí 23. března 2020

ČT3 vysílá od 23. března 2020, je primárně určená starším obyvatelům České republiky, kterým nabízí především pořady z archivu ČT.  Nejsledovanějším pořadem v její programové nabídce je seriál Nemocnice na kraji města, následují Televarieté a Rozpaky kuchaře Svatopluka

TOP 5 pořadů vysílaných na ČT3, 15+

pořad datum TV rating (tis.) share (%)
Nemocnice na kraji města 24.03.2020 ČT3 228 13,20
Televarieté 24.03.2020 ČT3 206 12,25
Rozpaky kuchaře Svatopluka 24.03.2020 ČT3 198 9,96
Písničky ke kávě 23.03.2020 ČT3 181 10,97
Roháčovy a Svitáčkovy písničky 27.03.2020 ČT3 172 11,38

Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere, 23.3.-7.6. 2020. Opakující se pořady jsou uvedeny pouze jednou, vždy se svým nejlepším výsledkem

ČT3 vysílá denně od 9:00 do 17:30, podíl na sledovanosti – pokud se zohlední její vysílací čas – se v divácké skupině 15+ pohyboval v květnu na úrovni 3,4 %. Vyšší podíl zaznamenal v dubnu (přes 5 %) a v posledním březnovém týdnu, což byl zároveň první týden jejího vysílání, se podíl v obecné populaci 15+ přehoupl přes 7 %. Vyššího podílu na sledovanosti dosahuje ČT3 v diváckých skupinách nad 55 let.

-mav-