Jan Stibůrek: Pandemie plány Mediaprint & Kapa neohrozí

pondělí, 13. července 2020, 07:30 Tisk Martina Vojtěchovská

Jedním z největších plánovaných projektů je zajištění provozu služby předplatné, říká nový jednatel distribuční firmy Mediaprint & Kapa Jan Stibůrek.

Jan Stibůrek, zdroj: Mediaprint & Kapa Pressegrosso

Jan Stibůrek, zdroj: Mediaprint & Kapa Pressegrosso

Novým jednatelem distribuční společnosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso, která je vlastněna vydavateli časopisů, se na začátku března 2020 stal Jan Stibůrek. Do firmy tak nastoupil týden před vypuknutím kritické situace kolem pandemie nového koronaviru. „Chceme rozšířit spolupráci s online prodejci,“ říká mj. v rozhovoru k plánům firmy.

Do vedení Mediaprint & Kapa jste přišel 6. března, tedy krátce před začátkem přijatých opatření, která měla zabránit šíření nemoci Covid-19. Předpokládám, že tato událost vaše plány částečně ovlivnila. Jak se pandemie odrazila na chodu firmy?

Situace po koronaviru samozřejmě není jednoduchá, ale pro nás je důležité, že jsme v době nouzového stavu fungovali a nemuseli jsme naši činnost zastavovat. Provoz byl neustále zajišťován a doručovali jsme do všech prodejních míst. Pokles obratu odhadujeme meziročně na 10-15 %. Naším primárním zájmem je teď udržet kvalitu servisu pro vydavatele a prodejní místa.  Poslední týdny intenzivně pracujeme na definování tříleté strategie. Nové projekty začneme připravovat v druhé polovině roku tak, abychom je byli schopni uvést v průběhu roku 2021.

Co nového byste mohli nabídnout?

Předně se chceme zaměřit na aktivity spojené s distribucí a s rozvozem časopisů. Pro stávající vydavatele připravujeme možnost skladování zboží, které se u nás dosud nedělá. Pokud bychom časopisy skladovali u sebe pod jednou střechou, ušetřili bychom vydavatelům náklady a celý proces by byl rychlejší. Chceme také rozvíjet služby s přidanou hodnotou u časopisů, jako je balení, příbaly, dárky atp. To v současnosti nabízíme jen v omezeném množství, ale rádi bychom tyto služby nabídli i ostatním vydavatelům. Jedním z největších projektů je zajištění provozu služby předplatné.

Konkurenční PNS se pustila do distribuce předplacených novin. Uvažujete tedy také o distribuci předplacených časopisů?

Ne, to je v tuto chvíli neefektivní. Pokud přihlédnu k jednotlivým nákladovým složkám od přípravy časopisu po tisk, distribuci až k finální fázi doručení koncovému čtenáři do schránek, tak ta závěrečná část je v současnosti nejkomplikovanější z celého řetězce. Potřebovali bychom deset tisíc lidí na to, abychom pokryli celou republiku. To je extrémně drahé. O předplatném přemýšlíme tak, že chceme zajistit ucelenou službu pro vydavatele. Mít tedy ve správě předplatitelský kmen, objednávky předplatného, rozesílání faktur, reklamace, zákaznický servis a případně balení a přípravu časopisů k doručení. Na poslední fázi – doručení časopisů čtenářům – bychom si najímali externí firmy a nedělali si ji sami.

Kdy by tento projekt mohl být uveden v život?

Na konci letošního roku chceme mít připravené veškeré obchodní a provozní informace, abychom mohli s novým produktem seznámit vydavatele a nabídnout jim spolupráci. Pilotní spuštění plánujeme na druhou polovinu roku 2021.

Na poslední fázi – doručení časopisů čtenářům – bychom si najímali externí firmy a nedělali si ji sami.

Pokud jde o vaši distribuční síť, plánujete zde nějaké změny?

Na prvním místě je optimalizace prodejní sítě. V současné chvíli obsluhujeme více než 8,5 tisíc prodejních míst. Prioritou jsou pro nás profitabilní místa, která jsou nákladově efektivní. Nebudujeme síť za každou cenu, ale soustředíme se na ta prodejní místa, kde se časopisy nejvíc prodávají. To jsou nově i online prodeje. Chceme se zaměřit na e-shopy, prostřednictvím kterých hodláme rozšířit prodej časopisů. Tyto kanály už využíváme, ale plánujeme spolupráci rozšířit. Časopisy vnímáme jako vhodný doplňkový prodej zboží jednotlivých e-shopů.

Stále platí, že pro Mediaprint & Kapa jsou klíčové především obchodní řetězce a benzinové stanice?

Mediaprint & Kapa obsluhuje celou Českou republiku. Interně si síť rozdělujeme na řetězce, což jsou klíčoví zákazníci, a na regionální prodejní sítě. Mezi řetězce patří hypermarkety, čerpací stanice, specializované prodejny jako Geco nebo Relay a lokální řetězce jako např. Hruška. Druhou část tvoří ostatní prodejci, což jsou prodejny tabáku a malá lokální prodejní místa. Řetězce tvoří v celkovém objemu distribuovaných časopisů asi 60% podíl, 40 % představuje regionální síť menších nezávislých prodejců.

Struktura sítě se výrazně nemění. Za poslední čtyři měsíce jsme ji rozšířili o zhruba 350 prodejních míst. Do budoucna předpokládáme, že bude růst síla řetězců ve velkých nákupních centrech. V současnosti je meziroční růst v obchodních centrech dvouprocentní. Není to zatím tak dynamické, jak by se možná očekávalo. Do budoucna by růst mohl být výraznější.

Když jste zmiňoval optimalizaci prodejní sítě a preferenci těch prodejních míst tam, kde se časopisy prodávají lépe, která místa patří v tomto ohledu k nejúspěšnějším?

V tuto chvíli jsou to specializované prodejny časopisů Geco a Relay, a potom řetězce typu Tesco, hypermarkety a čerpací stanice. Specializované prodejny mají nejširší sortiment s drtivou většinou časopisů. Živí je především prodej tiskovin, cigaret a doplňkového zboží. Na rozdíl od čerpacích stanic, které primárně žijí z prodeje paliva, a také v hypermarketech jsou časopisy doplňkovým prodejem.

Jak moc je reálné rozšiřovat při distribuci tištěných titulů návazné služby? Má to kvůli vyšším nákladům smysl, nebo je lepší zaměřovat se především na distribuci tisku?

V současné době jsme provozovatelem firmy E-shop partner, pod kterou patří výdejní místa pro balíkovou společnost DPD. Aktuálně máme 290 výdejních míst. Výhledově chceme síť rozšiřovat, protože balíky a e-commerce v době koronaviru dramaticky vyrostly, a i dlouhodobě je to rostoucí trh. Přemýšlíme o tom, jak modernizovat a urychlit výběr balíků z e-commerce. Zvažujeme i možnost pracovat s více než s jedním přepravcem. Do výdejní sítě balíky nedoručujeme, to zajišťuje společnost DPD. I my ale máme síť obchodních zástupců, kteří zajišťují distribuci časopisů na naše prodejní místa třikrát týdně. Je to směr, který můžeme využít pro distribuci zboží primárně do sítě, kterou zásobujeme časopisy.

Přemýšlíme o tom, jak modernizovat a urychlit výběr balíků z e-commerce.

Vraťme se ještě k tomu, jak situace z letošního jara, poznamenaná pandemií koronaviru, ovlivní hospodářské výsledky Mediaprintu v letošním roce.

Podle revidovaného plánu očekáváme, že letošní pokles obratu bude do deseti procent. Teď se obejdeme bez drastických nákladových opatření a vyplatilo se nám, že Mediaprint má dlouhodobě vysoké rezervy hotovosti na účtu, které můžeme použít v letošním roce. Připravujeme se na letní sezónu, protože předpokládáme, že většina lidí bude trávit dovolenou v Česku. Je to příležitost, jak navýšit prodeje. Očekáváme, že letní sezona bude důležitým milníkem a následně je potřeba připravit se na konec roku, který je spojen s Vánocemi a nákupy. Přesto, že prodeje časopisů loni klesaly, dosáhli jsme v roce 2019 lepších výsledků než v předešlém roce (obrat 764 mil. Kč, pozn. red.). Jsme proto optimističtí, že se nám na loňský rok podaří navázat.

Je něco, co byste chtěl v Mediaprintu výrazněji měnit ve srovnání s tím, jak se společnost vyvíjela do vašeho příchodu?

Nastoupil jsem 5. března a o týden později byla zavedena protikoronavirová opatření. Všechny nápady, které jsem chtěl uvést v život, jsme museli odložit. Zaměřili jsme se na krizový management, abychom přestáli dobu koronaviru. V posledních týdnech jsme už ale začali kola znovu roztáčet a začali se věnovat budoucnosti. Firma podle mého názoru potřebuje nutně investovat do modernizace, je potřeba se přizpůsobit rychlosti doby, musíme být rychlejší a modernější. Nezaměřovat se jen na časopisy, ale hledat synergie i tam, kde můžeme využít naše dovednosti a schopnosti.

Jste připraveni do nových věcí investovat?

Jsme připravení investovat, máme za sebou několik diskusí s většinou společníků. Nechceme se prošetřit k zisku, ale jsme si naopak vědomí toho, že do firmy je třeba investovat. Pak můžeme oslovit víc zákazníků nejen z vydavatelského trhu a dosáhnout potřebného obratu, abychom ve střednědobém horizontu byli stabilně ziskoví a mohli zpátky do firmy investovat peníze ze zisku.

Odchodem Radka Vaňkáte se změnila struktura společníků v Mediaprintu, jeho podíl odkoupil Jan Plamínek. Chystají se ještě nějaké změny ve vlastnictví firmy?

V tuto chvíli je struktura společníků stabilní. Společníci jsou připraveni Mediaprint podržet i v případě, že by nastala druhá vlna koronaviru, nebo pokud by přišla větší ekonomická krize. Za předchozích několik let se podařilo společnosti vygenerovat zisk, který jsme připraveni použít k pokrytí případné ztráty. Společníci jsou také v případě potřeby připraveni navýšit vlastní kapitál nebo investovat své peníze do chodu firmy a do její modernizace.

Jak celkově vnímáte situaci na distribučním trhu?

Myslím si, že minimálně dvě firmy musí na trhu existovat už jen proto, aby existovala konkurence a aby si vydavatelé mohli vybírat. My se snažíme oslovovat především střední a menší nezávislé vydavatele a zajistit jim velmi kvalitní servis.

Jan Stibůrek, jednatel Mediaprint & Kapa Pressegrosso

Jan Stibůrek přišel do Mediaprintu letos v březnu z pozice ředitele logistiky společnosti Schenker Česká republika. Má více než 18letou zkušenost z vrcholového managementu v oborech maloobchodu, přepravy a logistiky. V minulosti působil jako ředitel logistiky ve společnosti Datart a ředitel provozu ve společnosti DPD.