Burda loni udržela tržby nad 500 mil. Kč, zisk zvýšila

čtvrtek, 20. srpna 2020, 07:40 Tisk MediaGuru

Časopisecké vydavatelství Burda International CZ vykázalo loni tržby přesahující půl miliardy korun.

Zdroj: Burda International CZ

Zdroj: Burda International CZ

Časopisecké vydavatelství Burda International CZ udrželo v loňském roce tržby nad úrovní 0,5 mld. Kč (necelých 507 mil. Kč, meziročně -2,3 %) a dosáhlo kladného hospodářského výsledku ve výši 21,5 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 se výše zisku zvýšila o 14 %.

Vydavatelství ve výroční zprávě hodnotí loňský rok jako stabilní, růst zisku připisuje rozvoji digitálních médií a také digitalizaci. „V roce 2019 zaznamenala společnost Burda International CZ stabilní vývoj hospodaření, který se projevil v meziročním nárůstu čistého zisku. Tohoto výsledku bylo dosaženo rozvojem nových služeb v oblasti digitálních médií a posilováním speciálních projektů navázaných na silné portfolio značek. Zároveň nadále probíhala optimalizace provozních činností,“ konstatoval management ve výroční zprávě. 

Základní výsledky hospodaření (tis. Kč) Burda International CZ

  2019 2018 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 506 625 518 569 -2,3
provozní výsledek hospodaření 28 238 27 692 2,0
výsledek hospodaření po zdanění  21 465 18 781 14,3

Zdroj: výroční zpráva Burda International CZ za rok 2019

Vyšší část tržeb získává Burda International CZ z prodeje inzerce. V roce 2019 tvořily tržby z prodeje inzerce na českém trhu 258 mil. Kč, což bylo téměř stejně jako o rok dříve (284 mil. Kč). Tržby z prodeje časopisů se loni mírně snížily na 192 mil. Kč (prodej časopisů v tuzemsku) oproti 197 mil. Kč v roce 2018.

Burda je vydavatelem lifestylových časopisů, časopisů pro ženy a zájmových časopisů. Vydává např. tituly Elle, Marianne, Apetit, Marianne Bydlení, Marie Claire, Joy, Svět ženy, Katka nebo Chip. V loňském roce vydavatelství průměrně zaměstnávalo 161 zaměstnanců. Burda International CZ je součástí německého holdingu Hubert Burda Media. Přes společnost Komunikace 2000 má podíl i v distribuční firmě Mediaprint & Kapa Pressegrosso.

-mav-