Mafra díky rozšíření portfolia zvýšila loni obrat o čtvrtinu

pondělí, 3. srpna 2020, 10:45 Tisk MediaGuru

Obrat společnosti Mafra loni překročil 3 miliardy korun, hospodářský výsledek se snížil na 15 mil. Kč.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Rozšíření portfolia o časopisy Bauer Media přispělo loni ke zvýšení obratu společnosti Mafra téměř o čtvrtinu na 3,19 mld. Kč. Za rok 2019 vykázal vydavatel deníků MF Dnes, Lidové noviny nebo Metro zisk ve výši 15,3 mil. Kč, což bylo zhruba o polovinu méně než v předešlém roce. Výsledky jsou zveřejněny ve výroční zprávě a týkají se jen společnosti Mafra (vydávání deníků, časopisů, internet, tiskárny) nikoli celé skupiny, do které patří i rádio Impuls, firmy Acomware, Mafra Slovakia nebo TV Óčko.

Základní výsledky společnosti Mafra za rok 2019 (tis. Kč)

  2019 2018 změna (%)
čistý obrat za účetní období 3 191 403 2 602 651 +23
provozní výsledek hospodaření 30 249 36 503 -17
výsledek hospodaření za účetní období 15 248 34 302 -56

Zdroj: výroční zpráva Mafra 2019

„K dobrému výsledku přispěl stabilní výkon inzertních tržeb v printovém i v online segmentu, kde se nám vedle tradičních formátů dařilo dobře rozvíjet i ty nové, a to jak v desktopech, tak i v mobilních zařízeních, jejichž podíl v přístupech na zpravodajské portály trvale roste. Zároveň se podařilo zvýšit a zefektivnit prodej přes programatické kanály, jehož podíl se meziročně navýšil," konstatuje společnost ve výroční zprávě. Firma má rovněž těžit z efektivity v nákupu surovin i služeb a také z lepší efektivity výroby vlastních i externích tiskových zakázek.

Pokles mediálního trhu v loňském roce podle společnosti zpomalil. Mafra proti klesajícímu trendu zavádí některá opatření, která by měla tento dopad oslabit. Jedním z nich je na podzim spuštěná sekce placeného obsahu iDnes Premium.

Mafra k 31. prosinci 2019 zaměstnávala 1 199 osob. Díky akvizici Bauer Media zvýšila zásah na čtenářském trhu na 3,5 mil. čtenářů.

-mav-