Vydavatelé podporují snížení DPH i jiné formy pomoci

neděle, 16. srpna 2020, 07:45 Tisk MediaGuru

Upřednostňovanou formou pomoci pro vydavatelský sektor je dočasné snížení DPH, říká Unie vydavatelů. Připraveny má ale i další návrhy.

Václav Mach, zdroj: Unie vydavatelů

Václav Mach, zdroj: Unie vydavatelů

Unie vydavatelů, která sdružuje tuzemské vydavatele tištěných médií, podporuje jako formu pomoci vydavatelskému odvětví mimořádné a časově ohraničené snížení daně z přidané hodnoty (DPH) z 10 % na 5 %. Jako další alternativy, jak by stát mohl vydavatelům pomoci čelit následkům koronavirové pandemie, navrhuje podporu zaměstnanosti, distribuce či předplatitelských kmenů. Chce o tom jednat s příslušnými ministerstvy. Na čtvrtečním setkání Unie vydavatelů to uvedl její ředitel Václav Mach.  

„Snížení DPH je nejefektivnější a nejtransparentnější forma pomoci, přijde rychle a je predikovatelná. Nižší DPH už byla schválena v Rakousku, kde se čeká na souhlas Evropské unie,“ popsal Mach. Další možnou alternativou je podpora distribuce tisku formou cílených příspěvků vydavatelům nebo přímo prodejcům či grantová podpora vydavatelů. „Dovedu si představit i formu příspěvku pokrývající realizaci výzkumu čtenosti Media projektu. Tím by se výzkum mohl otevřít i pro další vydavatele,“ říká Mach.

Otázkou ale je, zda se preferované snížení DPH podaří prosadit. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) už na konci července uvedl, že s návrhem na snížení DPH na knihy a tiskoviny neuspěl. Uvedl, že v českých podmínkách je tento krok těžko realizovatelný. „Věcných námitek je celá řada, proto jsme se na tom neshodli. Pořád jsem přesvědčen, že je to elegantní metoda, ale nezdá se, že bych s ní měl úspěch,“ konstatoval. O pomoci médiím a živé kultuře Zaorálek diskutuje s ministryní financí Alenou Schillerovou, návrhy v této oblasti připravuje i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO).

Unie vydavatelů ale bude chtít o pomoci vydavatelům dál vyjednávat s ministerstvem pro místní rozvoj, potvrdil Mach ve čtvrtek. „Český stát zatím vydavatelům nepomohl vůbec nijak. V zemích EU už přitom bylo odsouhlaseno několik forem pomoci a očekávali bychom, že alespoň některá se v Česku zrealizují,“ přiblížil. Dodal, že způsob plánování navrhované kampaně na podporu cestovního ruchu, v rámci níž by se mezi různá média (nejen tisky) rozdělily 2 mld. Kč, nebyl realistický.

Inzertní ztráty evropských vydavatelů se v době vrcholící krize dostaly až na 70–90 %. Státní pomoc vydavatelům v Belgii byla např. realizována prostřednictvím nákupu inzertního prostoru či podporou nezávislých novinářů formou grantů, v Dánsku byly vydavatelům kompenzovány reklamní příjmy za nejvypjatější jarní měsíce až do výše 60–80 % nebo ve zmíněném Rakousku přechodným snížením DPH z 10 % na 5 % (blíže viz box).

Státní pomoc v zemích EU

Belgie

 • Kompenzace ztrát příjmů způsobených protiepidemickými opatřeními, které by mohly ohrozit existenci vydavatele zpravodajských titulů.
 • Nákup inzertního prostoru v objemu 1,4 mil. eur (ve všech médiích).
 • Podpora nezávislých novinářů formou grantů ve výši 550 tis. eur.
 • Spolupráce na vývoji ekonomického modelu méně závislého na inzerci.

Dánsko

 • Kompenzace ušlých reklamních příjmů v období 9. 3. až 8. 6. 2020 takto: 60 % z poklesu příjmu reklamy, pokud příjem poklesl v rozsahu 30-50 %. 80 % z poklesu příjmu z reklamy, pokud příjem poklesl o 50-100 %.
 • Celkové náklady programu cca 180 mil. dánských korun, tj. 650 mil. Kč.

Francie

 • 450 milionů eur na průřezová opatření (částečná práce, půjčky garantované státem, osvobození od poplatků apod., z toho 8 milionů eur pro malé nezávislé vydavatele).
 • 156 milionů eur určených na podporu distribuce tisku.
 • 40 milionů eur ve formě přímé finanční pomoci jako pomoc pro konkrétní vydavatele.
 • 19 milionů eur na podporu prodeje tisku.
 • Možnost daňově uznatelných nákladů za předplatné pro nové předplatitele tisku.

Německo

 • 20 mil. eur v roce 2020.
 • 200 mil. eur v dalších letech (digitální transformace sektoru, podpora prodeje a odbytu novin, časopisů a reklamních titulů).

Rakousko

 • Přechodné snížení sazby DPH pro tisk z 10 % na 5 % (platné od 1. 7. do 31. 12. 2020).
 • Snížení sazby se týká také gastronomie, ubytování, vstupného na kulturní akce a prodeje knih.
 • Navýšení standardní formy podpory tiskových titulů o 14,8 mil. eur. (podpora činí 3,25 eur na výtisk na vydání podle průměru za rok 2019).
 • Navýšení podpory na distribuci deníků a zpravodajských týdeníků o 50 %, tj. 300 000 eur na titul ručně u deníků a 132 000 eur u týdeníků.
 • Kompenzace ztrát v roce 2020 zisky za rok 2019.
 • Odklad splátek úvěrů do 15. 1. 2021.

Švýcarsko

 • Pomoc 27,5 mil. švýcarských franků od 1. 6. 2020 na 6 měsíců. Je určena na: bezplatné doručování titulů s nákladem nižším než 40 000 výtisků, nouzová pomoc pro některé tituly s nákladem vyšším než 40 000 výtisků na jejich doručování, bezplatné využívání základní služby Švýcarské tiskové agentury.
 • Vydavatelé mohou využívat i všeobecné podpůrné programy a opatření určená pro všechny podnikatele (odklady splátek úvěrů, odklady plateb daní, kompenzace ztrát oproti ziskům z minulých období, všeobecné snížení sazeb DPH, apod.)

Zdroj: Unie vydavatelů

Objem inzerce v českých tištěných médiích se nejvýrazněji snížil v dubnu (-34 %) a v květnu (-39 %), kdy byla řada kampaní odložena nebo pozastavena. V červnu se situace začala normalizovat, přesto dosáhl meziroční pokles 18 %.

V době nouzového stavu byla role tisku nezastupitelná, potvrdilo ve výzkumu Unie vydavatelů 71 % respondentů. Novináři a reportéři byli podle výzkumu vnímáni jako součást první linie společně se zdravotníky, hasiči, policisty a vojáky. Celkem 83 % čtenářů projevilo spokojenost s rozsahem a šíří informací, které jim tisk v době koronavirové krize přinesl. 

-mav-