PNS: Prodeji tisku v létě pomohly malé prodejny

pondělí, 19. října 2020, 12:15 Tisk MediaGuru

Tištěným titulům pomohly v létě sezónní malé prodejny, podle analýzy PNS nejvíce přispěly k prodejům tisku ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Podle analýzy distributora tisku, společnosti PNS (První novinová společnost), se z prodejních míst sítě otevřených na letošní letní sezonu prodejně nejvíce dařilo těm ve Středočeském a Jihočeském kraji. „Prodejny v těchto dvou krajích jsou tradičně během letní sezony zdaleka nejsilnější, jak ukazují data za posledních pět let. Středočeský kraj je největším regionem v České republice, Jihočeský je zase specifický tím, že v něm řada obyvatel jiných částí země tráví dovolenou,“ sdělil Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva První novinové společnosti. Naopak vůbec nejmenší podíly prodejů eviduje PNS u prodejen v Karlovarském (2,16 %) a Olomouckém kraji (2,23 %).

Jako vůbec nejúspěšnější typ sezonní provozovny se v létě z hlediska prodejnosti tisku podle dat PNS umístily malé samoobsluhy s potravinami (33,7 %). Jejich podíl prodejů téměř dvojnásobně převýšil podíl prodejen zaměřených přímo na tisk, tedy trafik (18,2 %). „V tomto ohledu pravděpodobně sehrála roli i koronavirová pandemie, kdy se spotřebitelé kvůli obavám o zdraví častěji uchylují k nákupům do menších provozoven s nižší koncentrací lidí. Ve prospěch mnoha prodejen navíc hraje i fakt, že mívají delší otevírací doby,“ vysvětluje Ondřej Vaňha.

Úspěšné měly být v létě také prodejny umístěné na náměstích a hlavních třídách. Hlavním důvodem je podle PNS obecně největší pohyb lidí na podobných místech, který zvyšuje i prodejní potenciál. Roli však hraje také aktivita a propagace samotného prodejce. „Pokud bychom hledali vůbec nejúspěšnějšího sezonního prodejce za letošní léto, našli bychom jej na náměstí v Sobotce v Královéhradeckém kraji. Zdejší trafika zopakovala svůj úspěch z loňského léta, kdy jí rovněž patřila první příčka,“ dodal Vaňha.

Letní měsíce byly pro tištěné tituly celkově příznivé. Alespoň ve srovnání celkového prodaného počtu tištěných titulů, jejichž prodej je ověřován ABC ČR, došlo mezi letošním srpnem a červnem k navýšení prodaného nákladu o zhruba tři procenta. Všechny sledované kategorie tištěných titulů (podle periodicity) měly v srpnu o něco vyšší prodejní výsledky než v letošním červnu. Největší změny jsou přes léto viditelné u měsíčníků, což je dáno tím, že řada z nich zavádí prázdninová dvojčísla. Proto je souhrnný prodaný náklad měsíčníků a titulů s delší periodicitou v červenci nižší a v srpnu zase vyšší než v červnu.

Vývoj prodaného nákladu jednotlivých typů tištěných titulů od června do srpna 2020 (ks), zdroj: ABC ČR

Vývoj prodaného nákladu jednotlivých typů tištěných titulů od června do srpna 2020 (ks), zdroj: ABC ČR

Odhlédnuto od letní sezóny nakupují ale čtenáři nejčastěji tiskoviny v trafikách a na novinových stáncích. Z výzkumu MML-TGI od agentury Median za první pololetí letošního roku vyplývá, že čtenáři si noviny, které kupují nejčastěji, nejvíce pořizují na novinových stáncích a v trafikách, dále v obchodních řetězcích a poté v menších prodejnách s potravinami. Naopak noviny, které si kupují občas, si nejčastěji pořizují v obchodních řetězcích.

Také pravidelní nákupčí časopisů nejčastěji kupují své magazíny nejvíce na novinových stáncích a v trafikách, následují obchodní řetězce a poté předplatné těchto periodik. A rovněž u občasných čtenářů časopisů stejně jako u občasných čtenářů deníků jsou primárním zdrojem nákupu obchodní řetězce před novinovými stánky a trafikami a menšími prodejnami s potravinami, ukazují data MML.

-mav-