Mladá fronta se má prodat v nové aukci 24. listopadu

čtvrtek, 12. listopadu 2020, 12:20 Tisk, Aktuality MediaGuru

Vyvolávací cena byla stanovena na 25,5 mil. Kč, aukce se uskuteční 24. listopadu 2020.

Zdroj: Mladá fronta

Zdroj: Mladá fronta

Na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. listopadu o prohlášení konkurzu na majetek Mladé fronty zahajuje management na pokyn insolvenční správkyně finální kroky vedoucí k prodeji vydavatelství.

Prodej majetkové podstaty vydavatelství proběhne formou elektronické aukce, kterou zajistí společnost Gaute. Jejím výsledkem by mělo být získání nového majitele do 30. listopadu 2020. Vydavatelství Mladá fronta je prodáváno jako funkční celek se všemi divizemi, autorskými kontrakty, předplatitelskými kmeny, doménami i ochrannými známkami. „Podařilo se nám pro budoucího akcionáře udržet klíčové zaměstnance a spolupracovníky ve všech částech firmy, zachovat periodicitu vydávání časopisů i zpravodajských webů. A to navzdory komplikovaným podmínkám, kdy již téměř rok čelíme insolvenci,“ uvedl generální ředitel Karel Novotný.

Harmonogram prodeje

  • Od 11. do 23. listopadu (od 8 do 18 hodin; včetně víkendů) – otevřený data room, zveřejnění průvodní dokumentace a informačního memoranda o stavu vydavatelství
  • 24. listopadu 10.00 – zahájení elektronické aukce
  • 24. listopadu 16.00 – ukončení elektronické aukce
  • 27. listopadu – podpis smlouvy o převodu závodu, doplacení kupní ceny
  • 30. listopadu – rozhodný den pro převod závodu, oznámení o převodu do OR

Vyvolávací cena je stanovena na úrovni 70 procent z původního znaleckého posudku, tj. 25 538 100 Kč, minimální příhoz je 100 000 Kč. Před vstupem do aukce je zájemce povinen složit kauci ve výši 10 500 000 Kč

Přímý odkaz na elektronickou aukci: https://www.verejnedrazby.cz/A5675/

Vedení Mladé fronty připravuje firmu k dalšímu prodeji

středa 11. listopadu 2020

-mav-