Přechod na DVB-T2 skončil, o dotace lze žádat do léta

středa, 20. ledna 2021, 07:30 TV MediaGuru

Až do července mohou provozovatelé zařízení sociální péče žádat o zpětné proplacení nákladů na přijímače pro DVB-T2. Vztahují se ale na zboží zakoupené v roce 2020.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Provozovatelé zařízení sociální péče mohou žádat o zpětné proplacení nákladů na nákup nových televizorů, set-top boxů a úpravy společných televizních antén pro pozemní digitální televizní vysílání nové generace DVB-T2 do července 2021. Vztahují se však pouze na zboží a služby nakoupené do konce roku 2020. Náklady jim pomůže proplatit příslušný kraj v rámci Programu podpory DVB-T2 vyhlášeném ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Resort kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru, kdy byla veškerá zařízení sociální péče uzavřena pro návštěvy, a tedy i servisní úpravy televizních rozvodů a antén, vypsal od září druhou výzvu, která umožňuje žádat o příspěvky právě až do konce července letošního roku. 

Výsledky první výzvy dotačního programu mělo MPO zhodnotit na odborné konferenci Digimedia 2020, jež se měla konat nejprve v červnu a po zrušení tohoto termínu z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru v polovině října 2020. Ani v tomto termínu se ale konferenci kvůli podzimní pandemii covid-19 nepodařilo uskutečnit. Mezitím ministerstvo vypsalo druhou vlnu výzvy, pro niž uvolnilo 20 milionů korun. Ty mohou čerpat jednotlivé kraje, v jejichž gesci proběhnou regionální dotační programy. „Doba platnosti Programu podpory DVB-T2 pro Druhou výzvu je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, nový konečný termín pro podávání žádostí je stanoven na 31. 7. 2021, za způsobilé náklady se považují náklady vzniklé a proplacené od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,“ upřesňuje MPO.

Částky závisí na počtu lůžek v zařízení

Provozovatelé zařízení sociální péče mohou žádat o podporu pouze jednou v rámci obou výzev a celková požadovaná částka nesmí překročit maximální výši dotace určené jednotlivým žadatelům. To je 50 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 50 lůžek, 100 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 100 lůžek, 150 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 150 lůžek, 200 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 200 lůžek, 300 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 300 lůžek, 400 tisíc korun pro zařízení s kapacitou maximálně 400 lůžek a 500 tisíc korun pro zařízení s kapacitou nad 400 lůžek. Na nákup každého set-top boxu stát přispěje částkou do 1 000 Kč, na nákup televizoru DVB-T2 maximálně 3 000 Kč a na úpravu STA pak 7 000 Kč. Stejné podmínky mělo MPO už při první výzvě tohoto programu.

„Původní Program podpory DVB-T2 byl platný od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2020 s tím, že žádost o dotaci bylo možné podávat nejpozději do 15. 9. 2020. V rámci této tzv. První výzvy Programu podpory DVB-T2 bylo podáno 12 žádostí v celkové výši 7 362 876 Kč,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko odpovědný za oblast digitalizace. Jenže původní plán přechodu na DVB-T2 počítal s dokončením druhé televizní digitalizace do konce června letošního roku. „Vzhledem ke koronavirové pandemii byl stanoven nový termín vypnutí DVB-T na 30. říjen 2020. S tímto faktem souviselo i rozhodnutí MPO vyhlásit tzv. Druhou výzvu Programu podpory DVB-T2, ve které jsou zachovány stejné podmínky pro čerpání podpory,“ dodal náměstek Očko.  

Autor textu: Jan Potůček, programový ředitel konference Digimedia

Pozn.: MediaGuru.cz je mediálním partnerem konference Digimedia