Čeští vydavatelé prosazují, aby FB či Google platily za veškerý obsah

pondělí, 22. února 2021, 07:35 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Unie vydavatelů prosazuje přímo do nového znění zákona povinnost digitálních platforem platit za veškerý vydavatelský obsah, který tyto platformy využívají.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Profesní sdružení tuzemských vydavatelů tisku, Unie vydavatelů, se přidala ke kritice sociální sítě Facebook, která minulý týden oznámila, že omezí vydavatele i uživatele internetu v Austrálii ve sdílení nebo prohlížení zpravodajského obsahu na své platformě. Učinila tak v  reakci na navrhovaný zákon o podmínkách pro vyjednávání s mediálními společnostmi, který nařizuje technologickým firmám platit vydavatelům za používání vydavatelského obsahu na jimi provozovaných platformách.

„Jednalo se o neuvážený jednostranný krok, který ohrožuje svobodu šíření důvěryhodných informací. Tuto svobodu médií si nyní vzal Facebook jako svého rukojmí při prosazování vlastních komerčních zájmů,” uvedl k situaci v Austrálii Václav Mach, výkonný ředitel české profesní asociace Unie vydavatelů.

Vztah mezi digitálními platformami a vydavateli v zemích EU upravuje evropská směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Do české legislativy – autorského zákona – musí být implementována nejpozději začátkem června letošního roku. Podle Unie vydavatelů teď vše směřuje k tomu, aby připravenou novelu autorského zákona po vypořádání meziresortního připomínkovacího řízení projednala česká vláda a postoupila ji k projednání do Poslanecké sněmovny.

Po přijetí zákona by v České republice mohl vzniknout nový kolektivní správce vydavatelských práv, který by licenční práva pro technologické platformy mohl centrálně poskytovat a následně by přerozděloval vybrané poplatky všem vydavatelům na trhu.

Přístupy Facebooku a Googlu k vydavatelům se liší

pátek 19. února 2021

„Naší snahou je, aby nemohlo dojít ke stejné situaci, jako aktuálně nastala v Austrálii. Facebook tam totiž zneužil postup, který by při výkladu článku 17 mohl zkusit zopakovat také v Evropě. Zablokováním vydavatelského obsahu se chce vyhnout povinnosti odvádět podíl ze svých příjmů v podobě licenčních poplatků. Unie vydavatelů usiluje o to, aby byla povinnost digitálních platforem platit za vydavatelský obsah stanovena přímo v zákoně, a to na základě výkladu znění článku 15 směrnice. Cílem je uložit povinnost platit nejen za kvalitní, původní a pro veřejnou diskusi prospěšný vydavatelský obsah, který je předmětem dosavadních dílčích licenčních smluvních ujednání například ve Francii či Austrálii, ale za veškerý vydavatelský obsah, který Google nebo Facebook užívají,“ uvedl dále Mach.

Ministerstvo kultury aktuálně zvažuje doplnit do autorského zákona, aby se užití obsahu týkalo též sociálních sítí. Tento návrh má být předmětem projednávání.

-mav-