Soud předběžným opatřením zakázal užívat název Špuntík

úterý, 16. února 2021, 07:40 Tisk MediaGuru

Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, podle kterého se vydavatelství A 11 má zdržet užívání názvu Špuntík.

Titulní strany časopisů Špuntík a Puntík

Titulní strany časopisů Špuntík a Puntík

Vydavatel časopisu Špuntík, společnost A 11, se musí zdržet užívání názvu Špuntík i stávajícího grafického vyhotovení loga. Městský soud v Praze vydal v pondělí 15. února 2021 předběžné opatření v reakci na žalobu společnosti Valora Investment, která užívání názvu časopisu napadla. Proti rozhodnutí lze do 15 dnů podat odvolání.

„Soud došel k závěru, že návrh na předběžné opatření je důvodný. Vydáváním časopisu s označením Špuntík se žalovaný dopouští zásahu do ochranné známky žalobce, kdy užité označení je podobné chráněnému označení zejména z hlediska vizuálního z důvodů uvedených v žalobním tvrzení," stojí v rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Vydavatel Puntíku se na soud obrátil letos v únoru, poté co v lednu adresoval A 11 výzvu. Název nového dětského časopisu Špuntík a jeho grafické a barevné vyhotovení označil ve výzvě za výrazně podobné s ochrannou známkou Puntík a Časopis Puntík a došel k závěru, že ho A 11 užívá neoprávněně.

A 11 ale označila výzvu za neodůvodněnou. „Odmítáme, že by mohlo dojít k jakékoliv záměně uvedených titulů. Aniž bychom zde předkládali detailní analýzu, upozorňujeme zejména na to, že vůči inzerentům prezentujeme transparentně náš titul jako nový časopis (viz mediakit), tedy že se nesnažíme navazovat na žádnou časopiseckou tradici, že loga časopisů se podstatným způsobem liší, a že mají i zcela rozdílný jazykový základ," uvedla A 11 ve svém vyjádření. Ohradila se také proti tomu, že by se dopouštěla trestného činu a naznačila, že takové nařčení považuje za vydírání.

Společnost Valora Investment, která v letošním roce převzala vydávání dětského časopisu Puntík, uvítala, že soud zareagoval pohotově. „Pro nás je to znamení, že existuje spravedlnost a je možné se dovolat svého práva. K podání předběžného opatření jsme se rozhodli i na základě obrovské podpory od čtenářů, kteří nám sami zasílali zprávy, ve kterých jednání konkurence kritizovali. Soudní tahanice nás netěší, avšak je potřeba se takovýmto praktikám, které nás velmi poškozují, bránit," sdělila šéfredaktorka časopisu Puntík Eva Bavorová.

Dodala, že ji celá situace osobně velmi mrzí a byla by raději, kdyby se nemusela vůbec řešit. „V oblasti dětských časopisů nikdy nenastala taková míra zaměnitelnosti mezi jednotlivými konkurenčními tituly. Zaslali jsme A11 zcela korektní písemnou výzvu k zanechání tohoto jednání a jejich odpověď byla pro nás zklamáním a potvrzením faktu, že vše je dovoleno. Proto jsme se museli bránit soudně a jsme rádi, že soud také uznal, že není ani dočasně možné, aby na trhu docházelo k takovémuto jednání," sdělila dále.

„Předběžné opatření nám bylo doručeno včera a v tuto chvíli jej mají k prostudování naši právníci. I nadále ale chápeme snahy omezit naše podnikání ze strany společnosti Valora jako neopodstatněné a časopis Špuntík vnímáme jako zcela nový dětský časopis, který vychází z originálních redakčních textů a autorských ilustrací Michaely Bergmannové. Proti nařízení soudu se odvoláme," reagovala v úterý A 11.

Časopis Puntík začal vycházet v roce 2017 ve vydavatelství Mladá fronta. Ke konci loňského roku přestal vycházet a letos v lednu jej v aukci společně s titulem Tečka! vydražila společnost Valora Investment za 3,5 mil. Kč. Na trh už uvedla první letošní číslo. 

Špuntík je novým dětským časopisem vydavatelství A 11, vycházet začal letos v lednu. Oba časopisy míří na předškolní děti ve věku 2-6 let.

-mav-