ČT hledá možnosti dlouhodobého fungování ČT3

středa, 10. března 2021, 16:40 TV MediaGuru

Dozorčí komise Rady České televize má posoudit, zda má ČT ve svém rozpočtu prostředky pro dlouhodobé fungování kanálu ČT3.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Česká televize hledá možnosti, jak finančně zajistit dlouhodobé vysílání kanálu pro seniory ČT3. Ten od loňského jara vysílá v experimentálním režimu. Jeho další pokračování je navázáno na finanční zajištění. Právě to, zda má ČT pro dlouhodobé vysílání ČT3 prostředky ve svém rozpočtu pro letošní rok, má teď posoudit dozorčí komise Rady České televize. Své vyjádření by měla poskytnout do 24. března. Vyplynulo to ze středečního jednání Rady ČT.

Podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka by ale měla rada posuzovat spíš to, zda služba (tj. ČT3, pozn. red.) splňuje požadavky, které plynou ze Statutu ČT. Připomněl, že schválený rozpočet ČT pro rok 2021 počítá s provozováním kanálu ČT3 nejméně do poloviny roku 2021. „V případě, že bychom vyčerpali prostředky, které jsou definovány rozpočtem, očekáváme, že do doby projednávání dlouhodobých plánů bychom byli schopni kanál provozovat z úspor, které plánujeme v prvním pololetí roku," dodal generální ředitel ČT. Za zásadní ale považuje, aby ČT3 mohl pokračovat po 24. březnu, kdy mu vyprší doba experimentálního vysílání.

Česká televize ve svých dlouhodobých plánech pro roky 2020-2024 uvedla, že v letošním roce počítá s plnohodnotným vysíláním programu ČT3. Pokud však v průběhu první poloviny roku 2021 nebude zajištěno jeho dlouhodobé financování (např. potvrzením možnosti současného způsobu účtování DPH i po roce 2021), potom by bylo jeho vysílání ke konci června 2021 ukončeno.

Program ČT3 byl spuštěný v pilotním provozu v březnu 2020 jako reakce na koronavirovou pandemii, programově staví především na archivu Československé a České televize. Vysílá denně od 9:00 do 22:00, je určen především pro diváckou skupinu 65+. Celkové odhadované roční výdaje spojené s programem ČT3 dosahují výše 70 až 90 mil. Kč.

-mav-