Program ČT3 může pokračovat v řádném vysílání

středa, 24. března 2021, 19:45 TV MediaGuru

Rada České televize schválila přechod na řádné vysílání celoplošného zemského vysílání programu ČT3. Vysílání se prodlouží minimálně do konce roku 2021.

Zdroj: Česká televize

Zdroj: Česká televize

Rada České televize schválila přechod na řádné vysílání celoplošného zemského vysílání programu ČT3. Ve skladbě programu mají nadále převažovat pořady z archivu doplněné o zpravodajské a akviziční pořady se zaměřením na starší divácké skupiny.

V těchto dnech vypršela roční lhůta, ve které ČT3 vysílal v experimentálním režimu a mohl tak vysílat bez schválení Radou ČT. Pro přechod do řádného vysílání ale souhlas rady potřeboval. Vysílat by tak měl do konce roku 2021, první pololetí provozu ČT3 se pokryje z letošního rozpočtu a druhé pololetí z úspor. O pokračování vysílání po roce 2021 chce vést generální ředitel diskuse s Radou ČT, záležet bude na možnostech financování.

Program ČT3 byl spuštěný v pilotním provozu 23. března 2020 jako reakce na koronavirovou pandemii, programově staví především na archivu Československé a České televize. Od poloviny loňského prosince vysílá denně od 9:00 do 22:00, je určen především pro diváckou skupinu 65+. Od letošního února začlenila vysílání i dopoledních zpráv. Celkové odhadované roční výdaje spojené s programem ČT3 dosahují výše 70 až 90 mil. Kč.

Podle obchodního ředitele ČT Hynka Chudárka vysílání kanálu ČT3 neovlivňuje tuzemský reklamní trh. „Z hlediska mediálního trhu je nevýznamný, je to dané zásahem kanálu, ale především cílovou skupinou starší 65 let, protože reklamní prostředí se pohybuje v mladších cílových skupinách," přiblížil.

ČT3 patří podle ČT k nejlépe hodnoceným programům na českém televizním trhu. Stanici vyhledávají zejména diváci starší pětašedesáti let. V této skupině dosáhla ČT3 v průběhu loňského roku v čase svého vysílání podílu na sledovanosti 4,76 % (zdroj: ATO-Nielsen Admosphere). 

V reprezentativním výzkumu realizovaném po odstartování vysílání kanálu se 70 % dotazovaných shodlo na tom, že spuštěním ČT3 napomáhá Česká televize nejohroženější skupině, tedy seniorům, překonat pandemii a ulehčit dopady nouzového stavu či karantény. Pro pokračování vysílání se jednoznačně vyslovila i Rada seniorů ČR

-mav-