Na reklamním TV trhu rostly ve čtvrtletí Atmedia, ČT a Prima

úterý, 27. dubna 2021, 07:25 TV, Reklama MediaGuru

Trh s televizními GRP se v prvním čtvrtletí vyvíjel navzdory pandemii relativně příznivě. Rozdíly jsou ale ve vývoji jednotlivých subjektů televizního trhu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Vývoj na reklamním televizním trhu, vyjádřený počtem doručených reklamních GRP, byl v prvním letošním čtvrtletí celkově relativně příznivý. I přes omezení pramenící s minimalizací šíření pandemie koronaviru se celkový objem doručených GRP snížil jen o 2 %. Jednotlivé subjekty televizního trhu ale zaznamenaly v prvním čtvrtletí rozdílný vývoj.

Meziroční růst počtu doručených GRP byl v prvním čtvrtletí roku nejvýraznější v případě mediazastupitelství Atmedia, které si polepšilo o 38 % (platí pro diváckou kategorii 15-69). Atmedia od začátku letošního roku rozšířila portfolio zastupovaných médií o Seznam.cz a zvýšila svůj podíl i na trhu sledovanosti – v prvním čtvrtletí o 16 % na 5,2 % (15-69). Daří se jí také zvyšovat afinitu vůči klíčovým cílovým skupinám.

První letošní kvartál byl také z pohledu doručených GRP příznivý pro Českou televizi, která si připsala druhý nejvyšší meziroční přírůstek, a to o 24 % (platí pro 15+). Jak už jsme informovali, ČT v období prvního čtvrtletí letošního roku dosáhla také na svůj nejlepší výsledek v podílu na sledovanosti od roku 1998.

V případě dvou nejsilnějších komerčních hráčů se v prvním čtvrtletí dařilo skupině Prima, která si meziročně připsala 8% růst (platí pro 15-69, která je pro Primu hlavní nákupní skupinou). Konkurenční Nova naopak zaznamenala ve stejném období meziroční snížení počtu GRP o 10 % (platí pro hlavní nákupní kategorii Novy 15-54). Nejvíce pak meziročně ztratila skupina Barrandov, v jejímž případě došlo k meziročnímu snížení o 28 % (15-69).

Z pohledu rozložení počtu GRP mají přes 80 % trhu skupiny Prima a Nova. Skupina Prima dosahuje nejvyššího podílu na počtu doručených GRP ve všech cílových skupinách 15+, 15-69 a rovněž i v 15-54. V cílové skupině 15-54 odvysílala Prima v prvním čtvrtletí o 12 % GRP víc než Nova.

V rozložení podílů nákupních uskupení na televizním trhu drží Media Club a TV Nova přes 90 % trhu. Do výsledku Media Clubu jsou započítány skupiny Prima, Óčko a Barrandov (tedy bez Atmedia).

Podíl skupin na doručených GRP, 1Q/2021, 15+

Zdroj: Nielsen Admosphere, přepočítáno na 30', včetně sponzoringu

Podíl skupin na doručených GRP, 1Q/2021, 15-54

Zdroj: Nielsen Admosphere, přepočítáno na 30', včetně sponzoringu

Podíl skupin na doručených GRP, 1Q/2021, 15-69

Zdroj: Nielsen Admosphere, přepočítáno na 30', včetně sponzoringu

Vcelku příznivý vývoj na reklamním televizním trhu dokládá i monitoring inzerce reklamního objemu v médiích za období prvního letošního čtvrtletí. Podle něj se televizní reklamní trh vyvíjel nejpříznivěji jak z pohledu celkového objemu, tak i meziročního vývoje (-0,3 %).

Objem reklamy se v prvním čtvrtletí udržel v TV, klesá OOH

pondělí 26. dubna 2021

-mav-