Rada ČT chce po GŘ Dvořákovi vysvětlit údajný střet zájmů

středa, 7. dubna 2021, 14:55 TV , Aktualizováno MediaGuru

Podle radní Hany Lipovské je Petr Dvořák ve střetu zájmů. Rada proto po GŘ žádá, aby do 9. dubna zodpověděl otázky ohledně spoluvlastnictví ve firmě Gopas.

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Středeční zasedání Rady ČT bylo krátce po svém zahájení přerušeno na téměř hodinu. Stalo se tak po vystoupení členky Rady ČT Hany Lipovské. Radním předložila zprávu, podle které je generální ředitel ČT Petr Dvořák ve střetu zájmů a porušuje tak Zákon o ČT tím, že spoluvlastní firmu Gopas, která ČT dodávala poradenské služby. Firmu Gopas spoluvlastní mj. s akcionářem PPF Ladislavem Bartoníčkem.  

Petr Dvořák se středečního jednání Rady ČT neúčastnil, omluvil se z něj dopoledne z rodinných důvodů.

Krátce před 15. hodinou se rada vrátila k zasedání, zvolila ale neveřejné jednání a o situaci se radila za zavřenými dveřmi. Po půl hodině přijali radní usnesení, podle kterého má Petr Dvořák do pátku 9. dubna odpovědět na několik otázek své účasti ve společnosti Gopas (proč skryté vlastnictví ve společnosti Gopas neoznámil Radě ČT nebo jinému orgánu ČT, proč byl majetkový podíl držen skrytě a končil v daňových rájích, proč tuto strukturu opustil a stal se přímým vlastníkem Gopasu, proč neukončil funkci v Gopasu hned při zvolení do funkce, jak bylo od října 2011 do léta 2012 ošetřeno, že paralelně s funkcí GŘ byl současně členem statutárního orgánu a byl zároveň odpovědný za obchodní vedení ČT, proč místo sebe dosadil do vedení společnosti Gopas osobu blízkou, zda existují další skutečnosti, způsobující střet zájmů či zda drží další podíly s Ladislavem Bartoníčkem).

Petr Dvořák zaslal své vyjádření ve středu vpodvečer (plné vyjádření viz box níže). Uvedl mj., že o objednávkách a fakturách mezi firmou Gopas a ČT nevěděl a že žádnou smlouvu mezi firmou a ČT nepodepsal. Svoji rezignaci na člena místopředsedy představenstva Gopas měl zaslat hned na konci září 2011, tedy před nástupem do funkce GŘ ČT (od 1.10. 2011). Odmítl také, že by porušil Zákon o ČT. „Zákon o ČT neomezuje vlastnictví obchodních podílů nebo akcií společností, které nejsou specificky v zákonu vyjmenovány. Nesmí se pouze podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků," zdůvodnil.

Situace, která se po přerušení jednání rady odehrávala, nebyla přehledná. Podle Víta Koláře, ředitele komunikace ČT, přišla na zasedání Rady ČT policie. Záběry ČT později zachytily příjezd dalších policistů, kteří měli už přítomné policisty zkontrolovat, následně zase odjeli. Podle Policie ČR plnili policisté úkoly dle zákona, které „souvisely s potenciálním ohrožením života a zdraví konkrétní fyzické osoby”. Na zasedání tak měli přijít jako ochranka Hany Lipovské. Také podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) měli přítomní dva policisté v budově ČT poskytovat krátkodobou ochranu členovi Rady ČT. Žádný jiný zásah v budově ČT podle něj neprobíhal.

Zdroj: twitterový účet Víta Koláře

Zdroj: twitterový účet Policie ČR

Podle zprávy o vlastnictví, kterou Lipovská radním předložila, je generální ředitel ČT Petr Dvořák od letošního února přímým vlastníkem 25% podílu ve společnosti Gopas. Ta poskytuje České televizi poradenské služby. Lipovská označila majetkovou strukturu firmy Gopas za netransparentní. Mělo jít o propletenec firem s koncovým sídlem na Panenských ostrovech, kde mají sídlit i firmy skupiny PPF.

Petr Dvořák v rozhovoru pro Respekt.cz letos v březnu uvedl, že podíl ve výši 25 % má ve firmě Gopas od roku 1996 a že v ní figurují další dva společníci. „Jeden je Petr Daniel, který firmu řídí. A další je Ladislav Bartoníček, vysoký představitel a akcionář PPF, se kterým máme společné některé aktivity už od roku 1993. Po mém odchodu z představenstva se stala členkou tohoto orgánu má žena,“ popsal Respektu. V rozhovoru rovněž uvedl, že svůj podíl s Bartoníčkem drží přes firmu Globeinvest registrovanou v Holandsku.

Právě tuto skutečnost ale Hana Lipovská rozporuje. Tvrdí, že v době, kdy rozhovor vznikal, musel Petr Dvořák vědět, že svůj podíl už přes firmu Globeinvest nevlastní, ale že je od 26. února 2021 přímým vlastníkem. Lipovská také uvedla, že generální ředitel se po svém zvolení v roce 2011 nevzdal funkce místopředsedy představenstva společnosti Gopas, stalo se tak až v roce 2012. Tím se měl podle členky rady ocitnout ve střetu zájmů. Ten podle jejího vysvětlení spočíval v tom, že Petr Dvořák měl mít i jiné příjmy než příjmy z České televize a že jeho spolupodílníkem ve společnosti Gopas je Ladislav Bartoníček, menšinový akcionář PPF, a tedy i vlastník konkurenčních televizí Nova a O2.

Reakce Petra Dvořáka na obvinění ze střetu zájmů

  • Neexistuje povinnost ohlašování vlastnických podílů nebo podávání majetkových přiznání pro generálního ředitele ČT. Zákon o ČT neomezuje vlastnictví obchodních podílů nebo akcií společností, které nejsou specificky v zákonu vyjmenovány. Nesmí se pouze podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.
  • Žádný obchodní podíl ani akcie společnosti sídlící na Kypru, Britských Panenských ostrovech ani v jiných zemích tzv. “daňových rájů” jsem po dobu svého působení v ČT nevlastnil a nevlastním. Původně jsem držel akcie Gopasu prostřednictvím holandské firmy GlobeInvest One, B.V. V současné době už je vlastním napřímo prostřednictvím držení akcií evidovaných v CDCP (Centrálním depozitáři cenných papírů). Společnost Globeinvest byla založena v devadesátých letech. Tehdy jsme měli s Ladislavem Bartoníčkem plány na provozování mezinárodní konzultační firmy a podobně jako mnoho jiných českých firem, jsme zařizovali mateřskou firmu v Nizozemsku, kde je garantována větší jistota ochrany zahraničních investic. Na společnost GlobeInvest One, B.V. v současnosti nemám žádný vliv.   
  • Dne 30.9.2011, tj. jeden den před nástupem do ČT jsem zaslal společnosti GOPAS, a.s., rezignaci na pozici místopředsedy představenstva. O působení ve společnosti GOPAS jsem informoval před nástupem do ČT v oficiálním životopisu, který jsem předkládal jako součást výběrového řízení na pozici GŘ. Na zápis mé rezignace do obchodního rejstříku jsem neměl již po 30.9.2011 vliv. 
  • O obchodních vazbách, tj. objednávkách a fakturách, mezi firmou GOPAS, a.s. a ČT jsem nevěděl, všechny služby byly na částky hluboko pod mým podpisovým limitem, poptávané jednotlivými zaměstnanci různých oddělení napříč ČT podle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb. Žádnou smlouvu ani zakázku za ČT jsem s firmou GOPAS nikdy nepodepsal. 

Otázky a odpovědi Petra Dvořáka spojené s vlastnictvím podílu ve firmě Gopas.

  • Kdy došlo k transformaci GOPAS s.r.o na akciovou společnost a proč?

GOPAS a.s. se transformovala ze s.r.o. na a.s. v roce 1996, aby se odlišila od mnohých jiných malých firem a stala se solidním dodavatelem větších zákazníků.

Původní s.r.o. jsem založil spolu s Petrem Danielem v roce 1993, ale po krátké době jsem už se aktivně práce ve firmě přestal účastnit, pouze si ponechal 50% podíl.

Svůj podíl ve firmě mám proto, že jsem podstatným způsobem tehdy v letech 1992 a 1993 přispěl k získání autorizací pro školení od firmy americké firmy SCO a přispěl jsem základní investicí, která byla nutná pro počáteční rozjezd firmy.

  • Kdo byl majitelem akcií vznikajícího GOPASu a s jakým podílem?

V roce 1996 jsem byl majitelem 50 % akcií GOPASu, později jsem svůj podíl snížil na 25%.

  • Proč, když jste byl spolumajitelem předchozího GOPAS sro, jste při transformaci  vlastnictví realizoval svůj podíl prostřednictvím akciovky registrované v Nizozemsku?

Tehdy jsme měli plány na založení a provozování mezinárodní konzultační firmy a jako mnoho jiných českých firem jsme zařizovali mateřskou firmu v Holandsku, kde je větší jistota ochrany investic, než jakou bychom měli, kdybychom provozovali mezinárodní firmu se sídlem v ČR.

  • Můžete vyloučit, že hlavní motivací transformace vlastnictví bylo, aby se skryl skutečný vlastník?

Firma GOPAS vždy poctivě uváděla seznam svých konečných beneficientů tam, kde to bylo požadováno, tj. bankám, do registru na obchodním rejstříku, do databáze kvalifikovaných dodavatelů vedeným MMR, při nabídkách do výběrových řízeních u státních úřadů a konečně i do registru dodavatelů pro státní správu SR, kde jsou tyto informace dohledatelné.

  • Proč je ve statutárních orgánech Vaše partnerka Milena Dubská?

Ve statutárních orgánech firmy GOPAS figuruje moje partnerka proto, že firma potřebovala do statutárních orgánů určitý počet osob a moje partnerka s touto rolí, která je neplacená, souhlasila, protože se s panem Danielem dlouho zná. Pokud bych chtěl nějak skrytě společnost GOPAS ovládat, tak by nebylo nijak složité tam umístit člověka, který by nebyl se mnou navenek nijak spojený. Účast mé partnerky byla spíše pasívním vyjádřením toho, že jsem konečným beneficientem firmy a že se to nesnažíme skrývat.

  • Obchodovala tato společnost s ČT?

Společnost GOPAS školí ročně 15 až 25 tisíc účastníků kurzů v oblasti IT a je zdaleka největším poskytovatelem tohoto školení v ČR a SR. 

Nyní jsem si nechal zjistit, že z ČT se těchto kurzů účastnilo během posledních let každý rok několik jednotlivců, většinou specialistů na IT. 

Přihlašovali se sami nebo prostřednictvím referentů vzdělávacího odboru či svých odborných vedoucích bez toho, abych to tom cokoliv věděl.

Společnost Gopas má roční obraty kolem 200 milionů korun, podíl obchodování s Českou televizí tvoří promile těchto obratů a nejsou pro firmu významné.

-mav-

Aktualizováno ve středu 7.4. 2021 v 15:35 o usnesení Rady ČT , v 16:30 o přítomnosti policie a v 19:05 o vyjádření Petra Dvořáka. Titulek i perex jsme upravili.