TV Nova v krizovém roce zvýšila zisk, tržby mírně klesly

úterý, 8. června 2021, 14:50 TV MediaGuru

Televizní skupina Nova navýšila v roce 2020 čistý zisk na 865 mil. Kč, tržby se meziročně mírně snížily o čtyři procenta.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Televizní skupině Nova se v roce 2020, významně poznamenaném pandemií koronaviru, podařilo navýšit čistý zisk na 865 mil. Kč (meziročně +7 %). Výnosy společnosti mírně klesly (-4 %) a celkově dosáhly 5,24 mld. Kč. Největší část tržeb získává Nova z prodeje reklamního prostoru na svých terestricky šířených kanálech. Ty se meziročně snížily o necelých sedm procent, naopak příjmy z předplatného na kabelových televizích se podařilo navýšit o téměř 18 %. Výnosy z prodeje internetové reklamy zůstaly loni na stejné úrovni jako v roce 2019. Vyplývá to z údajů zveřejněných ve výroční zprávě za rok 2020.

Vedení společnosti na úvod konstatuje, že loňský rok se vymykal všemu, na co jsme byli dosud zvyklí. Pandemie covid-19 přinutila společnost přehodnotit zaběhlé pořádky, televize čelila zastavení výroby mnoha formátů a zaměstnanci pracovali z domova. Management přesto oceňuje, že televizní skupina loni potvrdila nejvyšší zásah ve své hlavní divácké skupině 15-54 a loňský rok označuje přes všechny překážky za úspěšný.

Základní ukazatele hospodaření TV Nova (tis. Kč)

  2020 2019 změna (%)
tržby z prodeje zboží a služeb 5 237 172 5 453 979 -4,0
provozní výsledek hospodaření 1 569 648 1 529 421 2,6
výsledek hospodaření po zdanění 865 065 810 164 6,8

Výnosy TV Nova v roce 2020 (tis. Kč)

  2020 2019 změna (%)
výnosy z vysílání reklamy (programy šířené z pozemních vysílačů) 3 981 864 4 258 348 -6,5
ostatní tržby z prodeje obchodních sdělení v televizi 510 915 506 689 0,8
prodej reklamního prostoru na internetu 252 160 251 052 0,4
předplatné - kabelové televize 409 599 348 638 17,5
ostatní služby 82 634 89 252 -7,4
tržby za prodej zboží 282 218 29,4

Zdroj: výroční zpráva TV Nova za rok 2020, výnosy z prodeje reklamního času jsou vykázány po odečtení agenturních provizí

TV Nova se 13. října 2020 stala součástí skupiny PPF, která provozuje televizní stanice také na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Bulharsku. „Nový majitel se ihned po akvizici intenzivně zaměřil na budoucí strategii v oblasti původní televizní tvorby a zejména na akceleraci digitální transformace naší společnosti. Naše úspěšná platforma Voyo jen za minulý rok zdvojnásobila počet svých uživatelů. V rozvoji digitálních projektů, s cílem poskytovat našim divákům jejich oblíbený obsah kdykoliv a kdekoliv a maximálně reflektovat jejich nové potřeby a návyky, budeme pokračovat i nadále," uvádí vedení společnosti ve výroční zprávě za loňský rok.

Nova provozuje vysílání terestrických stanic TV Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Action a Nova Gold, dále placených kanálů Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Na internetu pak provozuje portály Nova.cz, NovaPlus.cz, TN.cz a Voyo, pro slovenské diváky nabízí televizní stanici Nova International.

-mav-