Viditelné imprese u videoreklamy budou standardem

středa, 16. června 2021, 14:00 Internet & Mobil, Reklama MediaGuru

Viditelnost displayové reklamy je pro inzerenty velkým tématem poslední doby. Jaká jsou řešení, popisuje Roman Mura.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Viditelnost displayové reklamy je pro inzerenty velkým tématem poslední doby. Videoreklama toho není výjimkou. Jak se dostat k transparentnosti u tohoto mediatypu, popisuje Roman Mura, CEO společnosti Caroda.

V poslední době se stále více řeší, zejména z řad inzerentů, viditelnost displayové reklamy. Podvody, ale i řešení, která nesplňují dnešní standardy reklam, tak způsobují plýtvání peněz inzerentů. Tyto problémy navíc snižují návratnost investic, ale i důvěryhodnost v reklamní ekosystém. Proto mnoho inzerentů dnes tlačí na podporu ad verification, tzv. ověřování reklam.

U ad verification se konkrétně ověřuje, zda reklama byla zobrazena požadované cílové skupině, na zvoleném umístění či u relevantního obsahu. Na základě toho se poté rozhodne, jestli se započte prodaná imprese. U videoreklamy je však třeba počítat s další proměnou, a to zda je video přehráváno v aktivním okně nebo mimo něj.

  • Definice: Podle standardu IAB by imprese videoreklamy měla být účtována minimálně po zobrazení alespoň 50 % plochy přehrávače na aktivní obrazovce a přehrání minimálně 2 sekundy reklamního spotu.

Díky tomu, že na trhu je velké množství řešení, můžeme tvrdit, že inzerent přesně neví, co vlastně nakupuje. Jeho reklamní video se může přehrát ve velkém nebo malém přehrávači, mimo viditelnou část obrazovky apod. V tomto je ad verification jen částečným řešením, a proto bylo potřeba zavést nové standardy pro měření viditelnosti.

Jedním z nich byl tzv. VPAID (Video Player-Ad Interface Definition), který ale pro měření délky přehrané reklamy potřeboval komunikovat s vydavatelem, což zvyšovalo bezpečnostní riziko pro možný zásah dalších, neznámých stran s potenciálně škodlivými úmysly. Proto je dnes VPAID nahrazován standardy OMID (Open Measurement Interface Definition) a SIMID (Secure Interactive Media Interface Definition), které spolehlivě řeší jak měření a zabezpečení, tak v případě SIMID i interaktivitu. Příkladem takové interaktivity mohou být dynamické videoreklamy obohacené o interaktivní prvky, překryvné vrstvy, XML feedy s produkty, popisy a cenami přímo z inzerentova webu a tak dále.

Monetizace viditelnosti a času

Dnes, když už máme tyto standardy a technická řešení, se můžeme bavit o tom, jaká by mohla být nejspravedlivější cesta pro monetizaci videoreklamy. Osobně si myslím, že budoucnost tkví právě v metrice ceny za vizibilní vteřinu. Samotná míra dokončení není u videoreklamy samospásná, protože nestačí na vyhodnocení kvality nakoupeného reklamního prostoru. Ale pokud bychom chtěli účtovat za přehraný čas reklamního spotu, museli bychom také brát v potaz i další parametry, jako je například velikost přehrávače a interakce uživatele s videopřehrávačem. Jak jsem uvedl dříve, reklamy mohou být přehrány v mini přehrávačích, které uživatel ani nezaznamená, resp. nevidí. To vše nasvědčuje k tomu, aby se viditelné imprese u videoreklamy staly standardem.

Řešení v praxi

V Carodě jsme například nedávno zavedli metriku, která by měla být pro inzerenty více vypovídající. Jedná se o AVS (average viewed seconds). Měříme tedy, jak dlouho se uživatelé v průměru dívali na kampaň v aktivním okně (kdy je přehrávač alespoň z 50 % ve viditelné části obrazovky).

Použití našeho ad serveru není však jen ku prospěchu inzerentům, nýbrž i vydavatelům. Abychom zajistili bezproblémový chod reklam a zejména jejich spuštění, případně pozastavení v době, když se přehrávač nachází mimo aktivní okno, poskytujeme vydavatelům vlastní hostování kampaní. Takové řešení od nás je samozřejmě k dispozici i všem ad serverům třetích stran nebo SSP. Vydavatele to technologicky nezatěžuje a navíc za to neplatí.

Ostatně Caroda splňuje standardy IAB, například započtení imprese přehrávaného videa až po dvou vteřinách. Navíc garantujeme přehrání reklamního spotu vždy a pouze v aktivním okně s viditelností alespoň 50 %, ať už se jedná o instream nebo outstream pozice. Stejně tak garantujeme velikost přehrávače.

Těmito kroky se snažíme vytvořit transparentní prostředí pro všechny strany zúčastněné v reklamním řetězci a chceme také jít příkladem z praxe i dalším. Jak se k tomu postaví celý trh, ukáže jen čas a ochota inzerentů.

Roman Mura

Autorem Textu je Roman Mura, CEO společnosti Caroda