Vltava Labe Media loni snížila obrat i zisk EBITDA

úterý, 10. srpna 2021, 10:00 Aktuality, Tisk MediaGuru

Obrat celé skupiny Vltava Labe Media se loni snížil o necelých sedm procent.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Účetní konsolidovaná EBITDA (provozní zisk očištěný o odpisy, finanční náklady a daně) mediální skupiny Vltava Labe Media (VLM) dosáhla loni 142,7 mil. Kč. Bylo to o 16 % méně než v roce 2019. Konsolidované tržby skupiny představovaly loni 1,98 mld. Kč a meziročně se snížily o necelých 7 procent. Konsolidovaný výsledek hospodaření po zdanění skončil ztrátou 177 mil. Kč.

Do konsolidovaného výsledku jsou zahrnuty společnosti Vltava Labe Media, Česká distribuční, Česká distribuční SK, PNS, Webfarm, EBM system a VLM Komand. Samotné vydavatelství Vltava Labe Media loni vytvořilo tržby ve výši 1,4 mld. Kč, což bylo meziročně méně o 4 %. Výsledek hospodaření za účetní období skončil ztrátou 160,2 mil. Kč.

Loňský rok, poznamenaný pandemií koronaviru, hodnotí vedení společnosti jako náročný. „Bylo nutné vypořádat se s řadou bezprecedentních situací a operovat v prostředí vysoké nejistoty. S odstupem času lze konstatovat, že koronavirová krize byla v rámci skupiny zvládnuta velmi dobře,“ uvádí se v komentáři ve výroční zprávě za loňský rok.

VLM je vydavatelem regionálního denního tisku Deník, který vychází v 70 mutacích po celé republice a také měsíčníku Deník Extra. Vedle toho vydává několik magazínových příloh Deníků a necelou dvacítku časopisů. Podíl VLM na čtenářském trhu představoval v loňském roce 20 %. Na internetovém trhu provozuje více než 130 zpravodajských, obsahových i classifieds webů. Součástí mediální skupiny VLM jsou i tiskárny s pobočkami v Praze a Olomouci a také poštovní operátor adresných i neadresných zásilek Česká distribuční. VLM patří do skupiny společností působících pod rozhodujícím vlivem společnosti Penta Investments.

-mav-