Nova začíná uplatňovat principy zeleného natáčení

středa, 27. října 2021, 11:25 TV Martina Vojtěchovská

Televizní skupina Nova začíná uplatňovat principy zeleného natáčení a postupně je chce uvádět do všech zemí, ve kterých skupina CME působí, popisuje Hana de Goeij.

Hana de Goeij, zdroj: TV Nova

Hana de Goeij, zdroj: TV Nova

Mediální skupina CME (vlastník TV Nova) se stala první společností z regionu střední a východní Evropy, která se připojila k platformě albert. Ta se zabývá principy udržitelnosti  v oblasti filmu a televize. CME se tak přidala ke společnostem, jako jsou Fremantle, ITV a Sky. TV Nova začala zásady platformy albert zavádět do svých každodenních činností. Přispěla k publikování prvního Manuálu zeleného natáčení (green filming) v České republice a pracuje na ukotvení udržitelného chování jak při natáčení, tak přímo v ději. „Cílem je snížit uhlíkovou stopu a co nejvíce se přiblížit uhlíkové neutralitě,“ říká v rozhovoru Hana de Goeij, vedoucí udržitelného natáčení a obsahu TV Nova.

Jak se principy tzv. greenfilmingu snažíte promítnout do vašich každodenních činností?

V zásadě jde o dva přístupy. První se projevuje v tom, že se snažíme snižovat uhlíkovou stopu při natáčení pořadů. Druhý v tom, že chceme, aby i náš obsah, tam kde to je možné a vhodné, inspiroval diváky k šetrnému chování vůči prostředí, ve kterém žijí.

Tím myslíte přímo psát scénáře tak, aby nabádaly k ekologickému chování?

Dám jeden příklad za všechny. Pokud je ve scénáři navržena scéna, kde mají herci například pít vodu, tak by ji neměli pít z plastových lahví, ale ze sklenic. V rámci show MasterChef jsme také například jeden díl věnovali trendu zero waste, který ukazuje, jak při vaření zužitkovat skutečně všechno. Na to navazuje i nový online pořad Do posledního sousta, v němž bývalí účastníci soutěže Masterchef měli za úkol přijít s receptem na jídlo připravené ze zbytků.

Prvním pořadem, kde principy greenfilmingu Nova zapojila, je minisérie Případ Roubal, která bude mít v listopadu premiéru na videoplatformě Voyo. Jak jste konkrétně postupovali? 

Pro účely natáčení minisérie Případ Roubal jsme zaškolili tzv. green runnera, což je člověk, který se pohybuje na natáčení. Je zodpovědný za dodržování udržitelných zásad a také zaznamenává informace, které chceme sledovat – např. spotřebu materiálu nebo energií. Tyto informace budeme vkládat do uhlíkové kalkulačky, abychom pro každý pořad znali jeho uhlíkovou stopu. Kalkulačka zároveň spočítá i objem případné investice do offsetových schémat (postup, jak kompenzovat emise, pozn. red.), pokud bychom se chtěli stát uhlíkově neutrálními. Albert taková schémata nabízí.

Kolik času potřebujete před natáčením na to, abyste dokázali prvky na snižování emisí zapojit?

Čím dříve s tím při přípravě natáčení začneme, tím samozřejmě lépe. Závisí to ale na přípravách každého projektu a pak se to odvíjí od procesu samotné výroby. Rozhoduje také to, zda jde o náš původní pořad, nebo o nějakou adaptaci. Pokud bych to měla hrubě odhadnout, tak alespoň dva měsíce před natáčením by se to mělo začít řešit.

Nemůže být požadavek na to chovat se při natáčení určitým způsobem omezením pro produkční společnosti, se kterými Nova spolupracuje? Že by to některým nemuselo vyhovovat?

Nemyslím si to. Zatím nevím o tom, že by se to stalo a naše dosavadní zkušenosti jsou převážně pozitivní. Některé produkční společnosti již začaly pravidla greenfilmingu samy aplikovat, aniž bychom o tom spolu mluvily, protože jsou přesvědčeny, že je to správné. Samozřejmě to na začátek znamená pro produkce zvýšené úsilí, například při hledání případných nových dodavatelů, sledování více ukazatelů či obecně s ohledem na nutnost vyrovnat se se zavedením změn na place. Myslím, že jako vždy je na tom nejnáročnější změnit zaběhlý způsob uvažování a fungování.

Ráda bych, abychom od příštího roku hlídali u každé produkce uhlíkovou stopu a také proškolili lidi, kteří se tomu budou věnovat.

Představa, co by se ideálně mělo dodržovat při natáčení, vychází z nějaké zkušenosti ze zahraničí?

Ano, o tu se hodně opíráme. Ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi jsme vydali Manuál zeleného natáčení, kde jsou detailně popsány konkrétní příklady toho, jak udělat natáčení ohleduplnějším k životnímu prostředí. Například kancelářské úkony, při kterých se doporučuje tisknout jen finální verzi scénáře, dispozice na každý den posílat jen elektronicky, tisknout jen na ekologické papíry atd. Také zmiňovaná platforma albert dodává takováto doporučení a plánujeme i série školení pro produkce.

Co způsobuje největší uhlíkovou stopu při natáčení?

Nejvíc ji vytváří doprava, což lze snižovat tím, že se využívá sdílení aut, doprava MHD nebo kola, případně vozidla na alternativní pohony. Roli hraje také třeba to, jak jsou lokace umístěné a zda by se nedaly umístit pro dopravu výhodněji. To ale hodně produkcí dělá automaticky, protože jim to snižuje nároky na čas a pohonné hmoty a tudíž šetří peníze. Velký vliv na uhlíkovou stopu mají také kostýmy, rekvizity a rovněž energie. Tady se lze podívat například na to, jaké žárovky se používají, jaké používáme baterie a zda třeba bereme elektřinu přímo ze sítě nebo používáme agregát.

A víte, jaká je uhlíková stopa při současném natáčení, tedy bez zahrnutí principů greenfilmingu?

Můžeme vycházet ze studie, kterou albert každoročně vydává, ze které plyne, že průměrně v roce 2020 zanechala hodina televizní výroby uhlíkovou stopu ve výši 4,4 tun CO₂. Dá se ale předpokládat, že tento údaj již udržitelná opatření do jisté míry reflektuje, protože k jeho výpočtu albert používá čísla z produkcí, které byly vloženy do jeho kalkulačky.

Jaké budou další kroky? Teď jste principy začali uplatňovat, tak do kolika pořadů v letošním a příštím roce promluví?

Nejraději bych, abychom je implementovali hned a všude, což se ale nestane, protože nějaký čas si to vyžádá. Po minisérii Případ Roubal je letos chceme uplatnit ještě při natáčení dvou dalších pořadů. Ráda bych, abychom od příštího roku hlídali u každé produkce uhlíkovou stopu a také proškolili lidi, kteří se tomu budou věnovat. Na každém natáčení bychom chtěli mít green runnera.

Kolik lidí se tomu může na Nově věnovat?

Green runneři nebudou pravděpodobně fungovat jako interní tým na Nově, ale budou to lidé, které si budou najímat jednotlivé produkce.

Kolik musí CME investovat, abyste mohli tento koncept prosadit?

V současnosti to vyčíslujeme, protože samozřejmě chceme mít přehled, kolik bude udržitelné filmování stát navíc oproti stávajícímu stavu. Předpokládáme ale, že produkce, které budou točit podle pravidel green filmingu, se postupně stanou standardem a tudíž náklady na ně budou součástí běžných produkčních rozpočtů. Například produkce rovnou objedná třeba catering s kompostovatelným nádobím a nebude již objednávat catering, který by tuto službu nebyl schopen dodat. Každopádně green filming je trend, který rezonuje celým naším oborem. Jsem ráda, že je Nova a CME jedním z pionýrů, kteří se ho snaží prosadit.

Hana de Goeij, vedoucí udržitelného natáčení a obsahu, TV Nova

Do televize Nova nastoupila před dvěma lety, a to na pozici corporate affairs & innovation consultant. V současnosti je vedoucím udržitelného natáčení a obsahu TV Nova. Zkušenosti má i z médií, je dlouholetou externí reportérkou listu The New York Times. V minulosti psala také pro tituly vydavatelství Mladá fronta nebo pro magazín Flowee.