Slovenská rada označila neetické reklamy, očkovací kampaň prošla

sobota, 23. října 2021, 08:30 Slovensko Ivan Krasko

Slovenská Rada pro reklamu řešila podněty na několik reklamních kampaní. Zabývala se i kampaní na podporu očkování, tu ale jako neetickou neshledala.

Z kampaně SPP Čistá elektrina, zdroj: SPP

Z kampaně SPP Čistá elektrina, zdroj: SPP

Rada pre reklamu je samoregulačný orgán slovenskej reklamnej brandže. Jej Arbitrážna komisia prijíma sťažnosti na reklamy a vyhodnocuje, či porušili Etický kódex. MediaGuru vybralo niekoľko reklám za posledného pol roka, ktoré boli v rozpore s kódexom.

Čistá energia

Komisia riešila podnet na reklamu Slovenského plynárenského priemyslu, ktorá uvádzala, že “vďaka produktu Čistá elektrina môže mať aj vaša domácnosť elektrinu výhradne z obnoviteľných zdrojov”. Sťažovateľ tvrdil, že neexistuje technické riešenie, ktoré dokáže do konkrétnych domácností smerovať elektrickú energiu podľa jej pôvodu. Reklamu označil za tzv. greenwashing.

Zadávateľ namietal, že je známe, že “technicky nie je možné rozlíšiť elektrickú energiu v elektrizačnej sústave podľa druhu pôvodu”. Spoločnosť však vykupuje také množstvo energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, aké zákazník tohto produktu spotrebuje.

Rada pre reklamu však vyhodnotila, že reklama aj tak porušila Etický kódex. Prihliadala na celkovú prezentáciu produktu na webe zadávateľa, kde mechanizmus výkupu energie podľa názoru komisie nebol detailne vysvetlený. Dôležité v jej rozhodovaní bolo tiež použitie slova “výhradne” v reklame. Reklama mohla v zákazníkovi vyvolať mylný dojem.

Iná reklama z kampane SPP Čistá elektrina:

Najlepšie tábory

Problematický bol podľa Rady pre reklamu aj sponzorovaný facebookový príspevok cestovnej kancelárie Vida na “Najlepšie letné tábory”. V tomto prípade bolo zdôvodnenie, prečo táto reklama porušila Etický kódex, jednoznačné: “Reklama nesmie použiť žiaden superlatív bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia,” uvádza sa v kódexe. Reklama teda komunikovala, že práve tieto letné tábory sú “najlepšie”, ale nepreukázala to. Zadávateľ priznal, že superlatív využil “na základe subjektívneho názoru”. Text ešte pred vynesením verdiktu zmenil na “Skvelé letné tábory”, čo už neporušovalo Etický kódex.

„Prvý” spoločensky zodpovedný fond

Etický kódex porušilo podľa Rady pre reklamu informovanie Slovenskej sporiteľne o “prvom spoločensky zodpovednom fonde”. Podľa sťažovateľa totiž fond nie je prvým.

Sporiteľňa oponovala, že je skutočne prvým takýmto slovenským fondom, kým konkurencia má len “zahraničné fondy ponúkané slovenskými správcovskými spoločnosťami”.

Rada pre reklamu argument uznala – v tlačovej správe to podľa nej bolo komunikované dostatočne. Problém však mala s príspevkom na Facebooku uvádzajúcim, že “prinášame prvý spoločensky zodpovedný fond…" a “… poď na to s prvým fondom na Slovensku, s ktorým investuješ do zodpovedných firiem s ohľadom na životné prostredie”. To mohlo podľa komisie vyvolať “mylný dojem, že v danom prípade ide o prvý dostupný ESG fond na Slovensku, čo nie je pravda”. Sporiteľňa text zmenila ešte pred finálnym verdiktom, čo Rada pre reklamu ocenila.

Odporcovia očkovania neuspeli

Niekoľko podnetov prišlo aj na kampaň slovenského ministerstva zdravotníctva na očkovanie proti covidu – či už na leták informujúci na dôležitosť očkovania alebo video s osobnosťami. Sťažovatelia namietali propagáciu vakcín vo fáze klinického testovania a že ich bezpečnosť z dlhodobého hľadiska nie je známa. Namietali tiež údajne klamlivé a manipulujúce informácie alebo to, že claim “vakcína je sloboda” je frustrujúci pre tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov.

Komisia Rady pre reklamu v žiadnom z týchto prípadov nenašla porušenie Etického kódexu.  “Kampaň […] nemá produktový charakter, ale skôr edukačný a jej cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti nechať sa dobrovoľne v prípade záujmu zaočkovať,” uviedla. Video nepovažuje za nátlakové alebo diskriminačné: “Reklama nehovorí o tom, že občania, ktorí sa nedajú, prípadne nemôžu dať zaočkovať napríklad aj z objektívnych dôvodov sú nejakým spôsobom menejcenní alebo napríklad nežiaduci. Reklama podporuje osvetu o očkovaní vo všeobecnosti.”

Další reklamy na Slovensku porušily etický kodex

sobota 17. dubna 2021