Prima předloni zvýšila tržby, zisk překročil 0,5 mld. Kč

středa, 12. ledna 2022, 07:25 TV MediaGuru

Televizní skupina Prima zaznamenala v „covidovém" roce 2020 meziročně lepší výsledky hospodaření. Zvýšila obrat i zisk.

Zdroj:MediaGuru.cz

Zdroj:MediaGuru.cz

Televizní skupina Prima zvýšila v předloňském roce zisk po zdanění na 510 mil. Kč, což představuje téměř 50% meziroční nárůst. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2020 zvýšily o téměř 8 % na 3,5 mld. Kč. Vyplývá to z údajů ve výroční zprávě FTV Prima za rok 2020, která je od tohoto týdne veřejně dostupná. 

Klíčovým zdrojem obratu je především prodej televizní reklamy (prodej reklamního času), který se na celkovém obratu podílí téměř z 80 %. V předloňském roce se výnosy z televizní reklamy zvýšily o 7 %. Stagnovaly výnosy ze sponzoringu a z internetové reklamy.

„Trh s televizní reklamou byl v roce 2020 velmi turbulentní. Po obrovském jarním propadu způsobeném nástupem pandemie covid-19 docházelo v letních měsících k postupnému oživení a ve druhé půli se trh přiblížil úrovním roku 2018. Celkový pokles trhu s TV reklamou se odhaduje na 3 až 5 %," uvádí se ve výroční zprávě FTV Prima.

Základní ukazatele hospodaření FTV Prima v roce 2020 (tis. Kč)

  2020 2019 změna (%)
tržby z prodeje výrobků a služeb 3 519 873 3 275 130 +7,5
provozní výsledek hospodaření 680 936 502 277 +35,6
výsledek hospodaření za účetní období 509 809 342 049 +49,0

Výnosy z vybraných aktivit v roce 2020 (tis. Kč)

  2020 2019 změna
prodej reklamního času 2 762 622 2 572 491 +7,4
sponzoring 239 934 241 383 -0,6
prodej internetové reklamy 127 628 130 617 -2,3
product placement 47 350 59 148 -19,9

Zdroj. výroční zpráva FTV Prima za rok 2020

Management Primy hodnotí rok 2020 i přes jeho náročný průběh kvůli komplikacím s pandemií covid-19 jako úspěšný. Vedle zvýšení zisku se skupině podařilo také navýšit podíl na sledovanosti, který za rok 2020 v divácké skupině 15-69 představoval 25,11 %. Programová strategie hlavního kanálu Prima pro rok 2020 i nadále kladla důraz na vlastní seriálovou tvorbu. Nosnými pořady zůstaly seriály, zábavné pořady a formát reality. Nejúspěšnějším pořadem se stal seriál Slunečná. Seriály tvoří nejvyšší část vysílání na hlavním kanále Prima, jejich podíl ve vysílání představuje 26 %.  

Konkurenční skupina Nova vykázala v roce 2020 tržby ve výši 5,24 mld. Kč a zisk 865 mil. Kč.

TV Nova v krizovém roce zvýšila zisk, tržby mírně klesly

úterý 8. června 2021

-mav-