AKA a APRA: Stát málo komunikuje, veřejné zakázky tvoří 1,5 %

pondělí, 14. března 2022, 15:40 PR, Reklama MediaGuru

Objem loni vypsaných veřejných zakázek tvořil 1,5 % z celkového komunikačního trhu. Česko tím podle asociací AKA a APRA zaostává za zeměmi západní Evropy.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Data vycházející z každoroční analýzy společnosti CEEC Research pro Asociaci komunikačních agentur (AKA) a Asociaci public relations (APRA) ukazují, že objem loni vypsaných veřejných zakázek tvořil 1,5 % z celkového komunikačního trhu. Tím Česko podle obou asociací zaostává za zeměmi západní Evropy, ve kterých tyto zakázky představují 15-20 % trhu. 

V roce 2021 došlo u objemu vypsaných veřejných zakázek v oblasti komunikace k meziročnímu růstu o 300 milionů korun . Ani toto mírné navýšení však nestačilo k návratu na předcovidovou 2% úroveň. Celkově bylo v roce 2021 zadáno ke zhotovení 686 zakázek v celkové výši 1,8 miliardy, které nyní tvoří 1,5 % objemu celkového komunikačního trhu.

„Situace byla tristní i před covidem. Během něj ovšem stát místo toho, aby posílil komunikaci směrem k občanům, udělal úplný opak a došlo k poklesu,” popisuje situaci Lucie Češpivová, členka prezidia Asociace komunikačních agentur (AKA), která se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

V „covidovém” roce 2020 spadl objem veškerých veřejných zakázek na 1,5 miliardy korun. V loňském roce 2021 došlo sice opět k nárůstu na 1,8 miliardy, podle odborníků na komunikaci je to ale stále málo. Nároky na komunikaci státu totiž nadále zvyšovaly časté změny v proticovidových opatřeních.

Podle místopředsedy Asociace public relations (APRA) Michala Vlasáka by u veřejných zakázek v oblasti komunikace byla potřeba změna základního uvažování. „Výchozí podmínky vůbec nejsou špatné: stát má k dispozici dobrou legislativu pro veřejné zakázky, metodiku, oporu v profesních asociacích a možnost vybírat z řady kvalitních dodavatelů. Ale stále chybí pochopení, že dobrá komunikace dokáže efektivně řešit problémy ve společnosti.“

Problém je podle odborníků také v tom, že se stát nesnaží o systematickou komunikaci. Co do počtu, až 90 % všech veřejných zakázek v oblasti komunikace je zadáváno mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), mezi které spadají všechny zakázky do 2 milionů korun.

„V tomto objemu těžko sestavíte strategickou komunikační kampaň, kterou můžete efektivně komunikovat s veřejností. V těchto objemech se bavíme spíše o eventech, nákladech na tisk nebo například o vytvoření webových stránek,” komentuje Češpivová.

Situace v jednotlivých komunikačních oblastech se liší. Analýza společnosti CEEC Research ukazuje, že došlo například k meziročnímu nárůstu v oblasti reklama a marketing o téměř 8 %, dále pak v online vývojářských službách o 1,91 % a v oblasti produkce foto a filmu o 0,3 %. Naopak k poklesu došlo v event managementu o 1,1 %, o 1 % méně se investovalo do průzkumů trhu a o 0,3 % se snížily výdaje na PR.

„Investice do PR jsou dlouhodobě prakticky nulové, přestože právě toto je nástroj, který by státu pomohl budovat důvěru a porozumění občanů pro složitá témata dnešní doby. V loňském roce byla důvěra Čechů ve vládu nejnižší mezi zeměmi Evropské unie,“ dodává Michal Vlasák.

-mav-