Do finále volby Rady ČT postupují Beniak, Ježek nebo Novák

úterý, 17. května 2022, 20:15 TV MediaGuru

Poslanci Volebního výboru Poslanecké sněmovny zúžili kandidátní listinu pro finální volbu členů do Rady České televize.

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Volební výbor Poslanecké sněmovny zúžil na svém úterním zasedání počet kandidátů do Rady ČT pro finální volbu Poslaneckou sněmovnou. Sněmovna by měla o nových členech Rady ČT hlasovat na své červnové schůzi, velmi pravděpodobně v tajné volbě. Volných míst v Radě ČT je v současnosti pět, volební výbor navrhuje pro závěrečnou volbu trojnásobek, tedy 15 kandidátů.

Pro volbu na 1 místo do Rady ČT volební výbor navrhl tyto kandidáty:

kandidát navrhující organizace
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D Univerzita Karlova
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D Asociace producentů v audiovizi, z.s.
PhDr. Jan Svačina Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

Pro volbu na 4 místa do Rady ČT volební výbor navrhl tyto kandidáty:

kandidát navrhující organizace
Luboš Beniak Nadace Charty 77 
Mgr. Vratislav Dostál Fórum dárců z.s.
Ing. Bohuslav (Bob) Fliedr Svatojosefská jednota Polička z.s.
Mgr. Vlastimil Ježek  Národní muzeum 
Bohumil Kartous Nelež, z.s.
Kamil Machart  Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Mgr. Jan Mikuláštík Orel, spolek 
Mgr. Karel Novák Nadační fond Filantia
Mgr. Milada Richterová  Suverénní řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství 
RNDr. Tomáš Řehák  Česká rada dětí a mládeže, Junák - český skaut
PhDr. Petr Šafařík  Iuridicum Remedium, z.s.
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D Národní divadlo Brno, p.o.

Zdroj: Volební výbor PSP ČR

-mav-