Mafra loni mírně zvýšila tržby, ztráta se snížila

pondělí, 18. července 2022, 07:05 Tisk, TV, Rádio MediaGuru

Mafra také loňský rok zakončila ztrátovým výsledkem, ten se ale ve srovnání s rokem 2020 vylepšil. Stabilních výsledků dosáhlo Rádio Impuls i televize Óčko.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Tržby z prodeje výrobků a služeb mediální skupiny Mafra dosáhly v roce 2021 celkové výše 2,6 mld. Kč a meziročně se mírně zvýšily o 2 %. Ztráta společnosti se za loňský rok snížila na 113 mil. Kč z předloňských 868 mil. Kč. Ukazují to výsledky zveřejněné ve výroční zprávě společnosti za rok 2021.

Základní výsledky společnosti Mafra (tis. Kč)

Mafra 2021 2020
tržby z prodeje výrobků a služeb 2 606 267 2 548 518
provozní výsledek hospodaření -89 936 -978 863
výsledek hospodařené za účetní období -113 374 -867 765

Zdroj: výroční zpráva společnosti Mafra 2021

Vedení společnosti ve výroční zprávě uvedlo, že do celkového hospodaření se negativně promítly dopady vládních opatření omezujících ekonomiku v souvislosti s pandemií covid-19. Utlumení české ekonomiky mělo v první polovině roku 2021 největší dopad na inzertní příjmy, kde nastal pokles především v oblasti printových médií. Tento pokles byl kompenzován rekordním růstem tržeb internetového portfolia. Obdobně jako v předchozích letech zaznamenala společnost pokles prodejů časopisů i deníků. U deníků pokračuje pokles prodaného nákladu ve volném podeji i v předplatném. Také v segmentu časopisů došlo v souvislosti s pandemie covid-19 k poklesu prodejů. 

Na druhou stranu roste záběr online aktivit, a to jak v případě obsahových produktů, zejména u zpravodajského portálu iDnes.cz včetně jeho placené prémiové nadstavby iDnes Premium, tak i u ostatních „neobsahových" produktů (virtuální operátor Mobil.cz, Portmonka, eMimino.cz), které podle vedení přispěly k celkovému posílení pozice společnosti na trhu digitálních médií.

V oblasti tiskárenské činnosti došlo k mírnému poklesu produkce v důsledku snížení tištěného nákladu interních titulů. V oblasti externích tiskových zakázek je situace podle managementu  nadále stabilní.

„Na pokles tržeb reagovala společnost nákladovými úsporami, které byly realizovány jak v oblasti personálních nákladů, tak na úrovni spotřeby v důsledku omezení tištěného nákladu vybraných titulů. Společnost dále profitovala z relativně nižší ceny vstupních surovin, kterou se podařilo s dodavateli zafixovat pro většinu roku 2021. Společnost si však nadále udržuje velmi stabilní likviditu," uvádí se ve výroční zprávě.

V roce 2022 předpokládá společnost návrat na předcovidovou trajektorii v oblasti printové inzerce, kde očekává významný růst inzertních výnosů především v segmentu gratis titulů. V online segmentech počítá s pokračujícím meziročním nárůstem výnosů z inzerce. V oblasti prodejů tisku společnost očekává stabilní vývoj. Na přelomu roku 2021 a 2022 došlo k plánovanému zvýšení prodejních cen u většiny titulů v reakci na růst cen vstupů. U tiskárenské činnosti předpokládá stabilní vývoj a udržení současných zakázek.

„Věříme, že ceny vstupních surovin se v důsledku slabší poptávky nejpozději ve druhém pololetí roku 2022 opět znormalizují. V roce 2022 společnost předpokládá další nárůst předplatitelského kmene iDnes Premium," dodává vedení společnosti. Slibuje si také lepší výsledky díky efektivnější monetizaci display reklamy díky lepším firmám cílení.

Televize Óčko i Rádio Impuls stabilní

Společnost Londa, která je stejně jako Mafra vlastněná společností Agrofert, dosáhla v loňském roce celkových tržeb ve výši 121 mil. Kč, což bylo o 7 % více než v předcházejícím roce. Provozovatel Rádia Impuls a pražské stanice RockZone 105,9 zakončil loňský rok ziskem 48,5 mil. Kč.

S kladným výsledkem ukončila loňský rok také společnost Stanice O, provozovatel hudební televizní skupiny Óčko. Stanice O je vlastněna skupinou Mafra. Tržby televizní společnosti se meziročně zvýšily o 2 % na 131 mil. Kč a hospodářský výsledek skončil v plusu 319 tis. Kč.

Základní výsledky společnosti Londa (tis. Kč)

Londa 2021 2020
tržby z prodeje výrobků a služeb 121 015 113 081
provozní výsledek hospodaření 16 224 12 065
výsledek hospodařené za účetní období 48 491 53 451

Zdroj: výroční zpráva společnosti Londa za rok 2021

Základní výsledky společnosti Stanice O (tis. Kč)

Stanice O 2021 2020
tržby z prodeje výrobků a služeb 130 598 127 797
provozní výsledek hospodaření 687 -4 587
výsledek hospodařené za účetní období 319 -4 542

Zdroj: výroční zpráva společnosti Stanice O za rok 2021

Z dceřiných společností Mafry si loni nejlépe vedly slovenská vydavatelská společnost Mafra Slovakia (zisk 16,9 mil. Kč) a digitální společnost Acomware (zisk 16,07 mil. Kč). Mafra také v loňském roce získala zbylý 40% podíl ve firmě Denax (skupina Ticketportal) a stala se jejím výhradním vlastníkem.

Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes, Lidové noviny, Metro, týdeníků 5plus2 či Téma, dále řady časopisů (Rytmus života, Pestrý svět, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Chvilka pro tebe, Esquire, Týdeník Televize aj.), provozovatelem serverů iDnes.cz, Expres.cz, portálu iDos.cz či komunitních webů eMimino.cz nebo Rajče.net a dalších. 

-mav-

Economia loni zvýšila tržby a snížila ztrátu

pátek 8. července 2022