Média o Vánocích: Hlavně televize, pak četba knih a videa

čtvrtek, 22. prosince 2022, 07:40 TV, Výzkum, Tisk MediaGuru

Sledování televize je s náskokem nejoblíbenější vánoční mediální aktivitou Čechů. Nejčastěji se sledují české pohádky a české filmy, Nejoblíbenějším titulem je pohádka Tři oříšky pro Popelku.

Zdroj: Unsplash

Zdroj: Unsplash

Sledování televize je s náskokem nejoblíbenější vánoční mediální aktivitou Čechů. I o letošních svátcích plánuje většina (81 %) sledovat televizi. Zhruba dvě pětiny chtějí během těchto svátků číst knihy. Necelá třetina dotázaných plánuje sledovat videa na internetu, sledovat streamovací platformy (Netflix, HBO GO, Prime Video, Apple TV apod.) a poslouchat rádia. Vyplývá to z výzkumu Nielsen Admosphere připraveného pro MediaGuru.cz.

Méně respondentů pak také plánuje trávit čas četbou časopisů či novin (15 %), posloucháním podcastů (11 %) či návštěvou kina (9 %).

Ženy častěji než muži chtějí o svátcích číst knihy. Muži naproti tomu častěji chtějí sledovat videa na internetu. S rostoucím věkem respondentů roste podíl těch, kteří plánují sledovat televizi a poslouchat rádia, naopak klesá podíl dotázaných, kteří budou využívat internet, tedy sledovat internetová videa nebo streamovací platformy. S rostoucím vzděláním dotázaní také častěji plánují číst knihy.

Všem dotazovaným volnočasovým činnostem se dotázaní během vánočních svátků věnují podobně jako jindy nebo častěji. Mezi činnosti, které respondenti nejčastěji provozují během svátků častěji než běžně, patří sledování televize (51 %), sledování streamovacích platforem (40 %), četba knih (36 %) či četba časopisů a novin (32 %).

Vítězí české pohádky, české komedie a vánoční filmy

Více než třetina respondentů sleduje televizi či streamovací platformy nejčastěji na Štědrý den a třetina během vánočních svátků 25. a 26. prosince.

Většina (83 %) dotázaných, kteří během vánočních svátků sledují televizi či streamovací platformy, ráda sleduje české pohádky. Pro 69 % respondentů jsou oblíbeným žánrem během Vánoc české filmové komedie a pro 46 % dotázaných zahraniční vánoční filmy. Zhruba třetina dotázaných také ráda sleduje jiné české filmy a seriály.

Nejčastěji respondenti jako oblíbený český film či pohádku uvedli Tři oříšky pro Popelku (38 %). Dalšími oblíbenými českými tituly byly Anděl Páně (12 %), S čerty nejsou žerty (9 %), Pelíšky (8 %), S tebou mě baví svět (3 %), Pyšná princezna (2 %), Princezna se zlatou hvězdou na čele (2 %) či Byl jednou jeden král (1 %). 5 % dotázaných na tuto otázku také odpovědělo, že je jejich oblíbeným vánočním filmem zahraniční film Mrazík.

Češi si oblíbili hlavně reklamu Kofoly

Třetina dotázaných uvedla, že letos viděla nějakou reklamu s vánoční tematikou. Častěji toto přitom uvedly ženy než muži a podíl respondentů s oblíbenou reklamou se také zvyšoval s rostoucím vzděláním. Dotázaní nejčastěji uvedli, že reklama, kterou zaznamenali, byla na značku Alza (18 %). Dalšími značkami, na které respondenti letos viděli reklamu, byly Albert (11 %), Kofola (10 %), Billa (6 %), Coca-Cola (6 %), Tesco (4 %), Kaufland (2 %), Dedoles (2 %) či Lidl (1 %).

Necelá polovina  má oblíbenou nějakou vánoční reklamu. Většina (86 %) dotázaných uvedla, že jejich oblíbenou reklamou je reklama na značku Kofola. 9 % považuje za svou oblíbenou reklamu na Coca-Colu.

Zhruba pětina respondentů má s Vánocemi spojenou konkrétní značku. Častěji mají s tímto obdobím přitom spojenou značku muži než ženy a také mladší respondenti než ti starší. Polovina dotázaných si s Vánoci spojuje značky Coca-Cola a Kofola. Pro 13 % respondentů se s Vánoci pojí značka Orion. Méně respondentů pak také uvedlo značky Pilsner Urquell (5 %) a Hellmann‘s (3 %).

 

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 9. 11. 2022 – 14. 11. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 507 respondentů
  • Realizace: Nielsen-Admosphere

-mav-