Marek Wollner odchází z České televize

pátek, 13. ledna 2023, 12:30 TV, Lidé MediaGuru

Marek Wollner opouští po 25 letech po vzájemné dohodě Českou televizi. Pořad Reportéři i další pořady, na kterých se podílel, pokračují.

Marek Wollner, zdroj: ČT

Marek Wollner, zdroj: ČT

Marek Wollner odchází z České televize. ČT v pátek uvedla, že Wollner odchází po vzájemné dohodě, „náročné pro obě strany". Dodala, že Marka Wollnera považuje za jednoho z nejlepších novinářů v zemi, který za 17 let svého působení v redakci Zpravodajství odvedl mimořádnou práci v oblasti investigativní žurnalistiky.  Podle Wollnera byla jeho možnost bránit se proti anonymním útokům minimální, kvůli mlčenlivosti, kterou podepsal. ČTK řekl, že mnohé výpovědi proti němu jsou vymyšlené, lživé a pomlouvačné.

Odchod Wollnera souvisí s nedávným incidentem uvnitř redakce ČT, kdy byl na Wollnera podán podnět k šetření kvůli možnému nevhodnému chování.  Z interního vyšetřování ČT ale nevyplynulo, že by Wollnerovo jednání neslo znaky trestného činu. „Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře. Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT," vysvětlila ČT. 

Podle Wollnera je zjevné, že útoky proti němu by nikdy nepřestaly, dokud by v televizi zůstal. „Mnozí politici mohou slavit, svého cíle nemohli dosáhnout jinak, dosáhli toho tímto zpusobem. Že za mnou stojí všichni mí pražští podřízení je přitom předem bráno na lehkou váhu. Netvrdím, že jsem dokonalý, ale cítím pocit nespravedlnosti, protože ty, kteří dnes proti mně anonymně útočí, jsem vždy před útoky zvenčí bránil a nastavoval jim vlastní tvář. Chci už dopřát více klidu nejen sobě, ale předavším své rodině. V České televizi jsem strávil 23 let, byla to vesměs skvělá léta a skvělá zkušenost, za kterou jsem vděčný," uvedl.

Generální ředitel Petr Dvořák obdržel 22. listopadu 2022 podání na údajné nevhodné chování redaktora Marka Wollnera. Následující den zřídil Dvořák interní komisi, která vyslechla na tři desítky zaměstnanců, výpovědi jsou anonymizované. Komise svou závěrečnou zprávu předala generálnímu řediteli 22. prosince. Komise, jejíž členové jsou vázáni mlčenlivostí a její složení nebylo zveřejněné, by se měla rovněž zabývat nevhodným chováním moderátorky pořadu 168 hodin Nory Fridrichové vůči podřízeným. Z toho ji podle médií obvinil Wollner v reakci na to, že Fridrichová dala podnět k jeho vyšetřování komisí.

Vyjádření České televize

Marek Wollner odchází z České televize. Tento krok je výsledkem vzájemné dohody, náročné pro obě strany. Česká televize považuje Marka Wollnera za jednoho z nejlepších novinářů v zemi, který za 17 let svého působení v redakci Zpravodajství odvedl mimořádnou práci v oblasti investigativní žurnalistiky. Především díky němu se Reportéři ČT stali respektovaným pořadem, který mnohokrát prokázal, že dokáže otevírat nová témata a rozkrývat i velmi složité a závažné celospolečenské kauzy.

Náročnosti příprav takového pořadu odpovídají i nároky kladené na jeho autory. V tomto ohledu může Česká televize rozumět tomu, že při práci na pořadu vznikají přirozeně také vypjaté situace. Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře. Jakkoli nic nenaznačuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo znaky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stabilizovat situaci v redakci a zastaví poškozování dobrého jména ČT.

Investigativní i aktuální publicistice se Česká televize bude s maximálním úsilím věnovat i dál a naváže na to nejlepší, co Marek v redakcích Reportérů, Černých ovcích nebo v pořadu Bilance vytvořil.

Marek Wollner nastoupil do České televize v roce 1999. Předtím pracoval v Lidových novinách, Respektu a týdeníku Týden. V České televizi byl hlavním dramaturgem a moderátorem publicistického pořadu Reportéři ČT. Podílel se i na pořadech Černé ovce a Bilance. Je také autorem románů Ukradené knihy (1997) a Babiččin Majnkampf a já (2008) a básnické sbírky Pamatuju (2007).

Interní šetření ČT neukazuje ve věci Wollnera na trestný čin

středa 11. ledna 2023

ČT dočasně stáhla Wollnera z obrazovky, řeší se i Fridrichová

čtvrtek 5. ledna 2023

-mav-