Souhlasy se všemi cookies uděluje jen 40 procent Čechů

úterý, 17. ledna 2023, 07:15 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Až 62 procent českých uživatelů si přeje zrušit tzv. cookie lišty, které slouží ke sbírání souhlasu s ukládáním cookies. Stejnému procentu také tyto lišty na internetu vadí, vyplývá z výzkumu Ressolution.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Zhruba 40 % české online populace uděluje souhlasy se sledováním všech cookies při návštěvě webových stránek. Naopak téměř čtvrtina (23 %) všechny cookies zamítá a 27 % uživatelů povoluje pouze některé cookies. Vyplývá to z exkluzivního výzkumu agentury Ressolution pro MediaGuru.cz. Sběr dat se uskutečnil v loňském prosinci. 

Většině internetových uživatelů přítomnost tzv. cookie lišt na internetových stránkách vadí. Necelé dvě třetiny (63 %) všech respondentů uvedly, že přítomnost cookie lišt na webu je většinou ruší. Čtvrtina (24 %) je vnímá neutrálně. Cookie lišty nevadí jen 4 % uživatelů. Necelá desetina nedokáže odpovědět. 

Muži ve srovnání s ženami častěji zamítají všechny cookies. Ženy naopak častěji vybírají, které cookies povolí a které ne. Respondenti ve věku 15–34 let častěji přijímají všechny cookies oproti starším věkovým kategoriím. Obyvatelé velkých měst častěji přijímají všechny cookies nebo vybírají ty, které povolí, ve srovnání s ostatními. Obyvatelé vesnic poté častěji zamítají všechny cookies.

Více než 60 % respondentů si také přeje, aby cookie lišty z webů zmizely. Pětina dotázaných chce mít možnost se rozhodnout, které cookies přijme. Necelá pětina poté uvedla, že neví. Muži ve srovnání s ženami častěji uvedli, že chtějí, aby cookie lišty zmizely. S rostoucím věkem roste počet respondentů, kteří chtějí cookie lišty odstranit, a podobný trend je patrný i s rostoucím stupněm vzdělání. Mladší respondenti spíše chtějí ponechat možnost rozhodnout se, jaké cookies povolí, ve srovnání se staršími.

Shrnutí výzkumu, zdroj: Ressolution, celý vzorek, N = 512

Shrnutí výzkumu, zdroj: Ressolution, celý vzorek, N = 512

Respondenti, kteří přijímají všechny cookies, většinou uvedli, že tak činí z toho důvodu, aby co nejrychleji skryli cookie lištu. Necelá pětina povoluje všechny cookies, aby webová stránka měla možnost upravit pro ně relevantní obsah. Desetina respondentů přijímajících cookies neví, jak soubory cookies fungují, a proto nemají důvod je odmítat. 2 % respondentů, kteří přijímají všechny cookies, uvedli jiný důvod.

Aktivní sběr souhlasů s ukládáním personalizačních a analytických cookies vyžaduje od 1.1. 2022 novela zákona o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu je od začátku loňského roku nutné sbírat souhlasy s ukládáním cookies. Provozovatelé internetových stránek tak nasadili nové cookie lišty, na které musí uživatelé webu reagovat. 

O výzkumu

  • Metodika: Výzkum byl realizován prostřednictvím internetového sběru (CAWI), respondenti byli vybíráni z Českého národního panelu.
  • Terénní sběr: 13. 12. 2022 – 19. 12. 2022
  • Cílová skupina: Internetová populace ČR 15+
  • Vzorek: 512 respondentů
  • Realizátor: Ressolution (exkluzivní dodavatel Nielsen Admosphere)

-mav-