Rada ČT vyhlásila výběrové řízení na GŘ, Dvořák zatím nepotvrdil

středa, 15. února 2023, 15:25 TV MediaGuru

Rada České televize zahájila výběr nového generálního ředitele, když vyhlásila podmínky výběrového řízení. Na středečním jednání Rady ČT stávající generální ředitel Petr Dvořák zatím svou účast nepotvrdil.

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Petr Dvořák, zdroj: MediaGuru.cz

Rada České televize vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního ředitele/ky pro období let 2023 až 2029.  Usnesení o vyhlášení výběrového řízení odsouhlasila na svém středečním jednání. Podmínky účasti ve výběrovém řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Rady ČT. Kandidáti mají předkládat svou koncepci rozvoje České televize v rozsahu 5 až 10 stran.

K obecným požadavkům patří například to, aby kandidáti splňovali předpoklady pro vykonání funkce vyplývající ze Zákona o České televizi. Podmínkou je také ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení instituce veřejné služby, negativní lustrační osvědčení nebo znalost jednoho světového jazyka. Přihlášky je možné zasílat do 17. dubna 2023 do 16:00 na sekretariát Rady ČT.

Stávající generální ředitel Petr Dvořák se na dotaz radního Petra Šafaříka zatím k účasti ve výběrovém řízení nevyjádřil. „Neznám podmínky výběrového řízení, materiál jsem neviděl a abych mohl odpovědět, potřebuju podmínky vidět. Poté to proberu se svou ženou a podle toho uvidím, jestli se přihlásím," sdělil ve středu radním.

Šafařík se generálního Dvořáka na účast ve výběrovém řízení ptal z toho důvodu, že se domnívá, že jeho účast velmi pravděpodobně povede k nižšímu zájmu účastnit se tendru z řad zaměstnanců ČT. Podle místopředsedy rady Vlastimila Ježka není k podobným dotazům žádný důvod a diskuse o tom, kdo se přihlásí či nepřihlásí, by mohla zpochybnit výběrové řízení od samého počátku.

Petr Dvořák může kandidovat opakovaně, v současnosti naplňuje druhý funkční mandát. Poprvé televizi veřejné služby vedl od září 2011 do podzimu 2017, následně byl znovu zvolen pro období 2017 až 2023. 

Rada ČT v lednu schválila harmonogram volby generálního ředitele, ze kterého vyplývá, že samotná volba by se měla uskutečnit 7. června. Nový ředitel se má své funkce ujmout od 1. října 2023.

Generálního ředitele volí Rada ČT dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Rady ČT. Ve Sněmovně ale teď leží návrhy novel zákonů o ČT a ČRo, kterými by se počet hlasů nutných ke jmenování generálního ředitele snížil na nadpoloviční většinu hlasů všech členů. Zároveň novela obsahuje návrh na zvýšení počtu členů Rady ČT z 15 na 18. O novelách bude mimořádně jednat Poslanecká sněmovna ve středu 22. února. 

Nový generální ředitel České televize se bude volit v červnu

středa 11. ledna 2023

-mav-