Online seznamování vyzkoušela už polovina Čechů

neděle, 16. dubna 2023, 07:55 Internet & Mobil, Výzkum, Aktuality MediaGuru

Seznamování online vyzkoušela už skoro polovina české online populace. Polovina zkušeností je ale negativních, ukázal výzkum Nielsen Admosphere.

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Ilustrační foto, zdroj: Unsplash

Více než tři pětiny Čechů aktivních na internetu považují online seznamky jako běžnou součást dnešních vztahů a téměř polovina má s touto formou seznamování též osobní zkušenost. Zároveň však výzkum ukázal, že polovina těchto respondentů na online seznamování nevzpomíná dobře – svou zkušenost označila za negativní.

Výzkum realizovala společnost Nielsen metodou online sběru na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

Obtížné hledání partnera může být jednou z motivací respondentů k tomu zkoušet online seznamovací platformy – minimálně jednou je vyzkoušela téměř polovina dotázaných. Týká se to ve větší míře věkové kategorie 35–44 let (častěji než ostatní věkové skupiny pouze jednou), respondentů s maturitou a těch z velkých měst. Vícero zkušeností s online seznamkami uvedlo zhruba 30 % dotázaných, opět ve větší míře respondenti s maturitou, z větších měst a z Prahy a Středočeského kraje.

Zdroj: Nielsen

Zdroj: Nielsen

Ti, kteří online seznámení vyzkoušeli, nejčastěji uváděli, že na internetu hledali dlouhodobý vážný vztah (63 %) – ve větší míře ženy a respondenti starší 35 let. Především přátelství či společný program hledalo 14 % dotázaných, častěji nejmladší respondenti do 34 let a žijící ve velkých městech. Mezi dalšími méně často zmiňovanými „cíli“ online seznamování byla internetová komunikace, sblížení za účelem sexu (v daleko větší míře muži než ženy) či krátkodobé vztahy.

Respondentům, kteří mají zkušenost s online seznamkami, byla dále položena otázka, jak by tuto zkušenost hodnotili. Téměř polovina ji považuje za negativní, podstatně častěji byly z online seznamování zklamané ženy než muži.

Zajímavá zjištění přinesla i otázka, zda byli respondenti při aktivním hledání partnera/ky na internetu v osobním kontaktu s vícero protějšky naráz. 45 % dotázaných uvedlo, že ano, tedy scházeli se s více potenciálními partnery/kami najednou. Ve větší míře takto odpovídali muži.

Účastníkům výzkumu byly rovněž předloženy výroky k oblasti online seznamování. Nejvíce respondentů, téměř 90 %, souhlasilo s tvrzením, že osobní seznámení je vždy lepší než seznámení online. Tři čtvrtiny dotázaných souhlasily, že osobní seznámení prostřednictvím seznamovací online platformy může být nebezpečné. Souhlasný postoj s tímto výrokem vyjadřovali ve větší míře ženy a respondenti v nejmladší věkové kategorii. Obecnou popularitu online seznamek potvrdilo i velké množství souhlasných odpovědí s výrokem, že tyto platformy představují běžnou součást dnešních vztahů (63 %). Podobné procento dotázaných se navíc domnívá, že je snazší někoho poznat online než v běžném životě (tento názor vyjádřili ve větší míře respondenti v nejmladší věkové kategorii). Rovněž ale zhruba dvě třetiny respondentů souhlasí s poměrně protichůdnými výroky – že online seznamky slouží spíše pro navazování krátkodobých nezávazných vztahů, nicméně obdobně respondentů je toho názoru, že lze prostřednictvím nich navázat vážný dlouhodobý vztah.

-mav-