Služba Předplatit.cz skončila, je v insolvenci

pondělí, 24. dubna 2023, 17:35 Tisk MediaGuru

Služba pro předplatné časopisů Předplatit.cz ukončila svou činnost, provozující společnost PrePay je v insolvenci.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Služba pro předplatné časopisů Předplatit.cz byla nucena ukončit provoz a její provozovatel, společnost PrePay, se na vlastní návrh ocitl v insolvenci. Důvodem je „přetrvávající složitá ekonomická situace", která firmě neumožňuje pokračovat v provozování portálu. Městský soud v Praze v pondělí 17. dubna 2023 rozhodl o zahájení insolvenčního řízení.

Z dokumentů zaslaných pražskému městskému soudu vyplývá, že celková výše nesplacených závazků představuje 29,5 mil. Kč. PrePay dluží několika vydavatelům časopisů, mezi nimi jsou například Burda International CZ, Business Media CZ, Čtyřlístek, Medialight, Club 91, Hayashi, Press nebo Smile Music. Dluhy ale eviduje i vlastník společnosti PrePay Petr Toman.

PrePay v dokumentaci vysvětluje, že ziskovost z realizovaných prodejních marží nepokrývala dostatečně vstupní náklady společnosti, z nichž nejvýraznější část tvořil vývoj softwaru, zejména programovací služby. Financování provozu bylo zajišťováno průběžně od roku 2019 ze zápůjček Petra Tomana, jediného společníka.

Čtenáři si prostřednictvím Předplatit.cz objednávali předplatné tiskovin u vydavatelství, za což uhradili předem jejich cenu. 

Podle informací zveřejněných ve výroční zprávě PrePay za rok 2021 představovaly tržby společnosti v tomto roce 22 mil. Kč a ztráta dosáhla 7 mil. Kč. Firma PrePay ukončila kvůli ztrátovosti podnikání svůj provoz na konci března 2023.

-mav-