Chatboty jako budoucnost měření efektivity PR kampaní?

pátek, 26. května 2023, 12:40 PR MediaGuru

Asistenti na bázi umělé inteligence mohou PR odvětví přinést řadu výhod, myslí si Markéta Faltysová z PR Insights.

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Poměrně běžnou součástí moderního marketingu jsou dnes chatboty. Tito digitální asistenti fungující na bázi umělé inteligence se ovšem brzy mohou významně prosadit i v public relations. Při správném naprogramování pomohou PR specialistům získat přesnější a relevantnější data přímo od cílového publika. Jsou ale využitelní i při rychlé rozesílce tiskových zpráv, oslovování médií či influencerů, krizové komunikaci či edukaci publika.

V dnešní době je čím dál složitější zjistit, nakolik dosáhla PR kampaň vytyčených cílů, zároveň ale tato informace nabývá na důležitosti. Tradiční metriky, jako je metoda AVE (Advertising Value Equivalent), jsou stále častěji považovány za zastaralé a neúčinné. PR specialisté proto hledají nové způsoby, jak úspěšnost svých kampaní vyhodnocovat. Jedním z nejnovějších nástrojů by v tomto směru mohly být chatboty.

Chatboty jsou softwarové aplikace navržené pro simulaci interakce s lidmi. Mnoho firem a organizací je již využívá ke komunikaci se zákazníky a ke zlepšení zákaznického servisu. Chatboty však mohou být využity i v oblasti public relations. „Chatboty jsou budoucností měření efektivity PR kampaní. Mohou PR specialistům pomoci získat přesnější a objektivnější data o názorech a požadavcích cílového publika,“ upozorňuje Markéta FaltysováPR Insights, která se soustředí na moderní PR a vztahy s influencery.

Data přímo od cílového publika

Speciálně naprogramovaný chatbot totiž může pomoci se sběrem zpětné vazby přímo od cílového publika. Tato komunikace může být díky automatizaci a umělé inteligenci personalizovanější, a tím i efektivnější. Informace mohou být dále analyzovány – třeba opět s využitím AI nástrojů, které tuto práci značně usnadní.

Základním předpokladem pro využití dat shromážděných chatboty je ale to, že s nimi bude cílová skupina interagovat. Ke spolupráci s chatboty je tudíž důležité lidi motivovat – třeba formou interaktivních soutěží či dotazníků s přidanou hodnotou. „Podpořit publikum, aby poskytlo zpětnou vazbu, je možné například nabídkou slevového kódu, e-booku či pozvánky k virtuální prohlídce nového katalogu,“ poukazuje Markéta Faltysová.

Prodloužená ruka PR specialistů

Vyhodnocovat efektivitu PR kampaní bude zatím i nadále nutné provádět i jinými nástroji, chatboty však mohou být užitečným pomocníkem. „Využití chatbotů pro měření efektivity je nový a inovativní způsob, jak zlepšit výkon kampaní, získat cenné poznatky a tvořit úspěšné kampaně. PR specialisté by měli být otevřeni novým technologiím a hledat nové způsoby, jak dosáhnout co nejlepších výsledků,“ míní Faltysová.

Možnosti využití chatbotů v PR ale sahají i dále. Mohou také například:

  • Oslovovat zástupce médií či influencery a zvát je na setkání s klientem nebo k registraci na konkrétní event. Chatbot může oplátkou poskytovat informace o akci a odpovídat na dotazy.
  • Pomoci s rychlým zpracováním informací. Potřebuje-li klient akutně „poslat do světa“ vyjádření nebo tiskovou zprávu, může chatbot materiál rychle distribuovat na různé platformy a následně sledovat interakce a reakce na něj.
  • Asistovat při krizové komunikaci. Chatbot může reagovat na negativní komentáře a otázky na sociálních sítích i dalších platformách. Může poskytovat informace o krizové situaci i odpovědi na dotazy.
  • Pomáhat při edukaci a informování cílového publika o určitém tématu.
  • Pomoci s průzkumem trhu sběrem dat a zpětné vazby od cílového publika a jejich následnou analýzou.