WAN-IFRA píše vládě: Vyšší DPH pro tisk užívají autoritářské režimy

pátek, 26. května 2023, 06:40 Tisk MediaGuru

Kvůli navržené vyšší sazbě DPH pro noviny píše premiérovi Fialovi a ministru kultury Martinu Baxovi i mezinárodní asociace vydavatelů tisku WAN-IFRA.

Zdroj: MediaGuru.cz

Zdroj: MediaGuru.cz

Světová asociace vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA zaslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR Petru Fialovi a ministru kultury Martinu Baxovi, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad návrhem české vlády zvýšit v rámci ozdravění státních financí sazbu DPH za prodej novin ze současných 10 na 21 %. WAN-IFRA vyzývá vládu ČR, aby v návrhu provedla změnu a přeřadila tiskové publikace také do nulové sazby DPH, jak navrhuje u knih. WAN-IFRA sdružuje světové vydavatele zpravodajského obsahu a 60 národních asociací vydavatelů na všech kontinentech, kteří zastupují 18 tisíc titulů ze 120 zemí. 

„Z pohledu mnohaleté zkušenosti můžeme bez váhání konstatovat, že iniciativa vlády ČR zhorší situaci vydavatelů a sníží dostupnost tisku jako zdroje kvalitních a profesionálních informací pro české občany. Je to poselství, které by hlasitě rezonovalo mezi našimi mezinárodními členy a vytvořilo dramatický precedens pro ostatní země, které by mohly být v pokušení následovat váš příklad,“  uvádí se v dopise podepsaném generálním ředitelem WAN-IFRA Vincentem Peyrégnem. Plné znění dopisu uvádíme v boxu níže.

Jde tak o další mezinárodní vydavatelskou asociaci, která se ve věci navržené DPH pro noviny na vládu obrátila. V minulém týdnu  vyzvaly českou vládu Evropská asociace vydavatelů novin (ENPA) a Evropská asociace vydavatelů časopisů (EMMA), aby zařadila noviny a časopisy do nulové sazby DPH. „Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát,“ stojí v dopise EMMA a ENPA.

Nová DPH pro tisk: Hraje se o nižší stovky milionů

pondělí 22. května 2023

Podobně argumentují i tuzemské asociace Unie vydavatelů a Asociace online vydavatelů. Premiérovi napsal také bývalý vládní zmocněnec pro média Michal Klíma a požádal ho, aby znovu posoudil sazby DPH pro tištěná média. 

Vydavatelé: Nová DPH likviduje svobodná média, zvažujeme ukončení novin

pátek 12. května 2023

Michal Klíma píše premiérovi: Zpravodajství se nedaní

úterý 23. května 2023

Dopis WAN-IFRA premiérovi a ministru kultury

 

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře kultury,

reprezentuji Světovou asociaci vydavatelů zpravodajství (WAN-IFRA), globální organizaci tisku zastupující 18 000 titulů z celého světa. Věříme, že svoboda projevu je základním právem a prubířským kamenem všech našich svobod. Jedním z jejích základních pilířů je svoboda tisku, kterou posilují spolehlivé, nezávislé společnosti vydávající zprávy. Naše asociace má za úkol pomáhat světovému tisku rozvíjet udržitelný ekosystém pro svobodu médií a pracuje na zlepšení pracovních podmínek novinářů v digitálním světě.

Tímto dopisem vás chci upozornit na důležitou otázku, která může mít vážné důsledky pro žurnalistiku v České republice a schopnost místních vydavatelů novin plnit svou zásadní roli ve společnosti. Byli jsme informováni o posledním návrhu vlády ČR na zvýšení sazby DPH na prodej novin ze současných 10 na 21 procent.

Taková opatření jsou známá v zemích s autoritářskými režimy. Pro Českou republiku, národ vysoce respektovaný pro své demokratické a sociální hodnoty, by to byl bezprecedentní krok zpět. WAN-IFRA má dlouhou historii v oblasti obrany odvětví proti nežádoucí a zbytečné regulaci médií a přesvědčování o hodnotě neomezovaného tisku.

Naše zkušenosti nám ukázaly, že vlády jsou si intenzivně vědomy a znepokojeny mezinárodní kritikou, zejména pokud jsou vnímány jako zpochybňující základní hodnoty demokracie a lidských práv. Z pohledu mnohaleté zkušenosti můžeme bez váhání konstatovat, že iniciativa vlády ČR zhorší situaci vydavatelů a sníží dostupnost tisku jako zdroje kvalitních a profesionálních informací pro české občany. Je to poselství, které by hlasitě rezonovalo mezi našimi mezinárodními členy a vytvořilo dramatický precedens pro ostatní země, které by mohly být v pokušení následovat váš příklad.

Váš návrh, bude-li prosazována, ještě více otevře dveře zničujícímu fenoménu dezinformací, kterému se naši členové po celém světě snaží čelit. Zpráva NewsGuard ilustruje fenomén dezinformací v kontextu ozbrojeného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací.

Vítáme rozhodnutí vlády ČR uplatňovat nulovou sazbu DPH na prodej knih. Noviny a časopisy jsou však stejně důležitým kulturním bohatstvím a prostředkem šíření vzdělání. Nezastupitelnou roli při poskytování ověřených, důvěryhodných, vysoce kvalitních zpráv a informací s odpovědností a bezúhonností, kterou profese vyžaduje, hrají i profesionální vydavatelé.
Vyzýváme proto vládu České republiky, aby ve svém nadcházejícím rozpočtovém návrhu uplatnila nulovou sazbu DPH pro noviny a časopisy. Jako ministr odpovědný za resort kultury včetně médií věříme, že pan ministr Baxa toto podpoří a prosadí.

Vážíme si zvláštní pozornosti, kterou budete věnovat našim obavám.

S úctou
Vincent Peyrégne, v. r.
Generální ředitel
WAN-IFRA, Světová asociace vydavatelů zpravodajství

-mav-