Nová DPH pro tisk: Hraje se o nižší stovky milionů

pondělí, 22. května 2023, 07:15 Tisk MediaGuru

Úpravy DPH pro tiskoviny by měly do státního rozpočtu přinést až 200 mil. Kč. Novinový trh ale klesá, v březnu se meziročně snížil o 14 %.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Objem tržeb z prodeje novin na českém trhu se podle odhadů na základě vývoje jejich prodaného nákladu aktuálně  pohybuje na úrovni cca 2,5 mld. Kč ročně. Odhad jsme spočítali podle průměrných prodaných nákladů českých deníků v letošním březnu (data Kanceláře auditu nákladů ABC ČR). Z nich vyplývá, že v březnu se každý den v průměru prodalo 360 tisíc kusů novin při průměrné prodejní ceně 24 Kč (například deník Blesk se prodává za 18 Kč, MFD, Deník nebo LN za 24 Kč, HN za 35 Kč). 

Celkový prodaný náklad novin se každoročně postupně snižuje, v průměru meziročně o 10 % (v covidu o 16 %). Tržby z prodeje novin tak klesají, ale ne stejným tempem, jakým se snižují prodané náklady. Vydavatelé mohou navýšením prodejní ceny (prodejní cena se za posledních dvanáct měsíců zvyšovala u novin dvakrát) ovlivnit to, že dopad na tržby je i přes pokles celkových prodejů nižší. 

Pokud by došlo k přeřazení novin do základní navrhované 21% DPH, což je oproti současnosti dvojnásobek, podle hrubého propočtu by se při současném prodaném nákladu a prodejní ceně výnos pro stát zvýšil o 275 mil. Kč. To ovšem za předpokladu prodejních výsledků, kterých novin dosahují teď. Je ale nutné počítat s každoročním poklesem, který podle březnových výsledků letos meziročně představuje 14 %. Tím se přínos ze zvýšené DPH snižuje na cca 236 mil. Kč. Pro celkové příjmy navrhovaného konsolidačního balíčku, které jsou pro roky 2024 a 2025 plánovány ve výši 69,2 mld. Kč, nejde o významný příspěvek. 

Projekce přínosu DPH pro noviny, přesun do základní 21% sazby

  průměrný prodej novin denně (ks), březen 2023 průměrná prodejní cena (Kč), rok 2023 roční objem tržeb (tis. Kč), odhad 2023 stávající DPH 10 % (tis. Kč) navrhovaná DPH 21 % (tis. Kč) rozdíl (výnos, tis. Kč)
novinový trh 360 000 24 2 500 000 250 000 525 000 275 000

Projekce vývoje DPH při 14% poklesu novinového trhu

  průměrný prodej denně (ks) průměrná prodejní cena (Kč) roční objem tržeb (tis. Kč) stávající DPH 10 % (tis. Kč) navrhovaná DPH 21 % (tis. Kč) rozdíl (výnos, tis. Kč)
novinový trh 310 000 24 2 140 000 214 000 450 000 236 000

Zdroj: ABC ČR, MediaGuru.cz

Vydavatelé zároveň odhadují, že zvýšení DPH bude nutné promítnout do zvýšení prodejní ceny o 2 až 3 Kč a zároveň očekávají pokles trhu o 15 až 20 %. V takovém případě (při průměrném navýšení prodejní ceny novin o 2 Kč a jejich poklesu prodaného nákladu o 20 %) se výnos z navýšené DPH snižuje oproti původnímu plánu o 36 mil. Kč.  

Časopisy mají naopak zůstat ve snížené 12% sazbě DPH, což je ale oproti stávajícímu stavu navýšení o 2 procentní body. Při uvažované velikosti objemu tržeb z prodeje časopisů na úrovni 2 mld. Kč ročně jde o navýšení příjmů z odvodu DPH o 40 mil. Kč. Vláda zároveň zamýšlí aplikovat na knihy nulovou sazbu, a tak je z pohledu odvodů pro státní rozpočet třeba počítat s poklesem oproti stávajícímu stavu (teď 10% DPH).

Unie vydavatelů na náš dotaz uvedla, že změny v DPH u tiskovin mají podle odhadu ministerstva financí státu přinést navýšení o 160 - 200 mil. Kč

Mezinárodní asociace proti návrhu

Vládní návrh přeřadit noviny do 21% sazby DPH vyvolal riziku i zahraničních vydavatelských asociací. Evropské vydavatelské asociace novin a časopisů EMMA a ENPA vyzývají vládu ČR, aby odstoupila od návrhu na zvýšení sazby DPH pro noviny na 21% a naopak zvážila přeřazení veškerého periodického tisku (novin a časopisů) do nulové sazby DPH, stejně jako je navrhováno pro knihy. Dopis asociace adresovaly přímo premiérovi Fialovi. „Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný. Stejně tak bychom rádi upozornili na to, že zvýšení ceny tisku se nevyhnutelně negativně projeví na tržbách, což v konečném důsledku znamená, že se sníží daňové příjmy pro stát," uvedly mimo jiné v dopise. 

Co jsou noviny a časopisy?

Nejasnosti také vzbuzuje aplikace DPH podle typu titulů. Tiskový zákon noviny ani časopisy nijak nedefinuje, odvolává se pouze na periodický tisk.  Ministerstvo financí v pátek informovalo, že pro rozlišení novin od časopisů pro účely nastavení daně z přidané hodnoty (DPH) bude rozhodovat periodicita podle celního zákona, napsaly v pátek Hospodářské noviny. „Pokud je titul vydáván nejvýše třikrát týdně, bude zařazen do snížené sazby DPH jako časopis, zatímco pokud je daný produkt vydáván aspoň čtyřikrát týdně, typicky noviny, bude zařazen do základní sazby DPH," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová. Celní zákon, na který se mluvčí odvolává, sice podle HN rozlišuje periodika takto podle počtu týdenních vydání, nerozlišuje je ale podle tohoto klíče na noviny a časopisy. Deník také poukazuje na to, že není zřejmé, jak se bude periodicita posuzovat u čistě digitálních produktů, které nemají pravidelná vydání.

Stem/ Mark: Veřejnost návrhům pro tisk nerozumí

Vládnímu záměru roztřídit tiskoviny do tří úrovní DPH česká veřejnost příliš nerozumí, ukázal výzkum Stem/ Mark zaměřený na vnímání balíčku navrhovaných vládních opatření k stabilizaci veřejných financí. Uskutečnil se na vzorku 805 respondentů
Českého národního panelu. Občané většinově souhlasí s názorem, že zvýšení ohrožuje vydávání zejména v případě novin a sazba DPH by měla být stejná pro knihy, noviny i časopisy. Nemalé zastoupení má i názor, že opatření zvětší prostor pro šíření dezinformací. Snížení sazby DPH na knihy z 10 % na nulovou sazbu považuje za velmi rozumné 47 % respondentů. Oproti tomu zvýšení sazby DPH pro noviny z 10 % na 21 % považuje za nelogické, nesystémové nebo velmi nerozumné až 67 % respondentů.

-mav-