Rada chce znát chystané smlouvy ČT, podle Dvořáka nezákonně

středa, 21. června 2023, 19:05 TV MediaGuru

Rada ČT chce, aby odcházející generální ředitel předkládal všechny smlouvy nad jeden milion korun, které se chystá podepsat.

Petr Dvořák, zdroj: Česká televize

Petr Dvořák, zdroj: Česká televize

Rada České televize chce prostřednictvím dozorčí komise znát obsah všech smluv nad jeden milion korun, které odcházející generální ředitel ČT Petr Dvořák zamýšlí uzavřít před koncem svého mandátu. Usnesla se na tom na svém středečním zasedání.

Návrh na „bezodkladné předkládání" smluv navrhl radní Ladislav Mrklas (původní návrh nepočítal s dozorčí komisí), kterého podpořili další členové rady Petr Šafařík a Pavel Matocha. Naopak ostře se proti němu vymezil Vlastimil Ježek, který usnesení označil za protizákonné. Proti byl také René Kühn, který poznamenal, že rada se takovým chováním „ujímá vlády nad Kavčími horami".  Rovněž Petr Dvořák má za to, že rada k takovému kroku nemá zákonnou oporu. 

Dvořák uvedl, že rada tímto usnesením přímo zasahuje do chodu České televize a nezákonně ingeruje do fungování ČT. Měsíčně ČT uzavírá 2,5 tisíc smluv a jejich vyřizování je nutné pro její fungování. Před podpisem je do konce června například několik smluv, které se týkají programových plánů ČT (např. smlouva o vysílání ELH na příštích pět let, licence na vysílání StarDance, pořadu Kluci v akci atp.) „Zasahujete do toho, na co mám uzavřenou smlouvu. Není v ní nic o tom, že bych měl Radě ČT předkládat smlouvy ke schválení," popsal. Dodal, že na rozdíl od radních nese za své jednání hmotnou odpovědnost a že je povinen jednat s péčí řádného hospodáře. „Je to strašné zklamání. Tato rada se mohla přesvědčit, že jsem vždy jednal ve prospěch ČT, zpochybňujete moje kompetence, děláte ze mě zloděje, který se snaží ČT poškodit," nechápal Dvořák, který zároveň radním připomněl, že ČT je vázána zákonem o zadávání veřejných zakázek a nesmí dopředu informovat o obsahu těchto smluv.

Zastánci usnesení se posléze snažili vysvětlit, že jim jde především o předávací období, než se nově zvolený generální ředitel ČT Jan Souček ujme svého mandátu (od 1. října 2023). 

Rada zároveň pověřila dozorčí komisi k prověření smlouvy na kontinuální obsahovou analýzu zpravodajství, publicistiky a debat pro roky 2024 až 2028 se společností Media Tenor. Podle serveru Kverulant.org uzavření smlouvy předcházelo „zfixlované" výběrové řízení. Dvořák informace serveru označil za lživé. Zakázku vyšetřuje také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Roční bonus pro Petra Dvořáka schválen

Na jednání Rady ČT se také hlasovalo o bonusu pro Petra Dvořáka. Za loňský rok dostane bonus v plné výši 2,4 milionu korun. Radní ČT neodhlasovali jeho snížení na 94,81 procenta, které by odpovídalo splnění jednotlivých hodnotících kritérií. Pokud rada neschválí snížení bonusu, náleží řediteli odměna v plné výši. 

V hodnocení mají váhu 70 procent výkonové ukazatele, jako je dodržování rozpočtu nebo minimální zůstatek na účtech, 30 procent je hodnocení od radních. Zatímco výkonovou složku Dvořák splnil na 100 procent, v hodnocení radních uspěl na 82,7 procenta.

Výzva poslancům ohledně navýšení poplatku

Radní se také shodli na usnesení, kterým upozorní poslance, že pokud ještě letos nezmění výši televizního poplatku, bude ČT již v příštím roce omezovat výrobu, vysílání a propouštět zaměstnance. To povede k omezení veřejné služby. 

Česká televize v minulosti navrhovala minimální zvýšení poplatku o 15 korun měsíčně a zároveň změnu definice toho, kdo má být plátcem poplatku. Poplatek by se už neměl platit za televizní nebo rozhlasový přijímač, ale plátcem by měl být ten, kdo veřejnou službu využívá, tedy i uživatelé různých internetových platforem. Zároveň by měl být zachován princip platby za domácnost. Změnit by se měl i výpočet poplatku u právnických osob.

Prezidentské debaty nebyly „v některých částech" nestranné

Rada ČT také konstatovala, že předvolební prezidentské debaty ČT „v některých částech" vykazovaly známky porušení principů nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Rada si nechala vypracovat analýzy od společnosti Media Tenor a od týmu profesora Jana Jiráka. ​​

​-mav-, -čtk-