VLM loni zvýšila tržby, vydavatel Deníků skončil v zisku

úterý, 11. července 2023, 06:15 Tisk MediaGuru

Vydavatel regionálních deníků Deník, online serveru Deník.cz a vydavatel několika časopisů loni mírně zvýšil tržby a vykázal účetní zisk.

Ilustrační foto, zdroj: Vltava Labe Media

Ilustrační foto, zdroj: Vltava Labe Media

Konsolidované tržby mediální skupiny Vltava Labe Media (VLM) dosáhly v loňském roce 2,1 mld. Kč, což bylo o 2 procenta víc než v předešlém roce.  Společnost zůstala v zisku, účetní výsledek hospodaření loni představoval téměř pět milionů Kč.   

Do výsledku celé skupiny jsou vedle klíčové společnosti VLM, vydavatele regionálních titulů Deník, provozovatele Deník.cz a vydavatele řady časopisů, zařazeny i společnosti, ve kterých má VLM podíl, tedy Česká distribuční, PNS, Webfarm, EBM system, VLM Komand a JIK-05.

Samotná VLM loni vytvořila tržby ve výši 1,47 mld. Kč (+ 2 %) a skončila v zisku 54 mil. Kč (v roce 2021 ztráta 135 mil. Kč) především díky vyššímu finančnímu výsledku. 

Skupina ve výroční zprávě za rok 2022 uvádí, že potvrdila svou pozici na mediálním trhu „i přes významné nákladové šoky související s bezprecedentním růstem cen papíru a energií, které musela společnost absorbovat”. Musela se také vypořádat s rostoucí cenou distribuce denního tisku. Všechny tyto nákladové položky se promítly do nutnosti výrazného navýšení cen tištěných produktů, jak novin, tak i časopisů. Plný dopad těchto opatření i inflačního vývoje bude společnost schopna vyhodnotit až v průběhu letošního roku, uvedla.

Základní výsledky skupiny Vltava Labe Media (tis. Kč)

  2022 2021
tržby z prodeje zboží a služeb 2 124 019 2 077 960
provozní výsledek hospodaření 55 636 36 682
výsledek hospodaření po zdanění 51 576 61 200
výsledek hospodaření za účetní období 4 921 38 759

Zdroj: Výroční zpráva Vltava Labe Media 2022, konsolidovaná

Základní výsledky společnosti VLM (tis. Kč)

  2022 2021
tržby z prodeje zboží a služeb 1 467 803 1 440 478
provozní výsledek hospodaření -99 899 -118 920
finanční výsledek hospodaření 156 052 -30 321
výsledek hospodaření za účetní období 53 546 -135 197

Zdroj: Výroční zpráva Vltava Labe Media 2022

Rok 2022 byl pro VLM rokem ve znamení pokračující digitalizace. Došlo k postupné transformaci z tradičního papírového vydavatelství k plně multimediální společnosti. Důraz byl kladen na rozvoj zpravodajského, magazínového a lifestyle obsahu v rámci tištěných a online titulů a také na classifieds weby. Významným krokem byla především změna workflow redakční práce oddělení zpravodajského Deníku a lifestylových a tradičních časopisů.

VLM také loni koupila televizní týdeník TV Pohoda a měsíčník TV Pohoda Křížovky. Novinkou se také stal čtvrtletník TV Streaming pod hlavičkou TV Star.

Součástí mediální skupiny VLM jsou vedle regionálních deníků, časopisů a webů také tiskárny Novotisk s pobočkami v Praze a Olomouci.

-mav-