ČTÚ naznačuje otevření rozhlasového trhu pro nové hráče

pátek, 1. září 2023, 14:00 Rádio, Aktuality MediaGuru

Velký zájem je podle Českého telekomunikačního trhu mezi operátory o připravovanou aukci kmitočtů týkající se budoucích celoplošných a regionálních sítí pro komerční rádia. Možnost přihásit se do veřejné soutěže projevilo do konce srpna devět subjektů.

Oficiální logo technologie DAB+

Oficiální logo technologie DAB+

Úřad obdržel přihlášky od 9 subjektů, 6 z nich složilo peněžní záruku ve výši umožňující soutěžit o celoplošné sítě (první fáze aukce), zbývající 3 subjekty složily záruku ve výši umožňující účast od druhé fáze aukce. Český telekomunikační úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Samotná aukce je plánována v průběhu října a proběhne ve čtyřech aukčních fázích, ve kterých budou postupně rozděleny aukční bloky mezi účastníky aukce.

„Těší nás projevený zájem o aukci kmitočtů pro provozování komerčních sítí DAB+, který je značný hlavně, co se celoplošných sítí týče. Doufáme, že proces bude zdárně pokračovat a povede k vyšší konkurenci na trhu rozhlasového vysílání, větší pestrosti pro posluchače a celkovému rozvoji v této oblasti,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Předmětem první fáze budou aukční bloky vhodné pro celoplošné sítě, předmětem druhé fáze aukční bloky pro sítě pokrývající regiony.

Předmětem třetí fáze budou aukční bloky umožňující pokrytí pouze jednotlivých regionů a ve čtvrté fázi pak budou nabídnuty bez jakýchkoliv omezujících podmínek aukční bloky, které nezíská žádný z účastníků fází předcházejících. Účast v jednotlivých fázích je omezena na základě definovaného spektrálního limitu tak, aby bylo umožněno vstoupit na trh i menším hráčům a zároveň aby došlo k maximálnímu využití všech přídělů napříč Českou republikou.

-lukpol-