Komerční televize požadují stažení velké mediální novely

úterý, 19. září 2023, 10:30 TV MediaGuru

Komerčním televizním skupinám Nova, Prima a Óčko se nelíbí, že nebyly přizvány k projednávání návrhu na zvýšení poplatků pro ČT.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Komerční televizní skupiny sdružené v Asociaci komerčních televizí (AKTV) požadují okamžité stažení návrhu tzv. velké mediální novely. Její součástí je mimo jiné návrh na zvýšení TV a rozhlasového poplatku pro Českou televizi (na 160 Kč) a Český rozhlas (na 55 Kč) a také nová definice poplatníka. Předložený návrh označuje AKTV za „nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a zásadně narušující stabilitu mediálního sektoru".

„S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování," uvádí za AKTV její prezidentka Klára Brachtlová.

AKTV nebyla podle svého stanoviska o znění předložené novely informována a ani nebyla přizvána k jejímu projednávání. V AKTV jsou sdruženy televizní skupiny Nova, Prima a Óčko. První dvě jmenované mají rozhodující podíly na televizním trhu s reklamou.

AKTV ve svém stanovisku dále uvedla, že je letos se zástupci ministerstva kultury v intenzivním kontaktu, protože AKTV je zastoupena v poradní skupině k transformaci Fondu kinematografie a s tím související novelizaci zákona o audiovizi. Překvapením pro AKTV mělo být sdělení ministerstva kultury, že zamýšlené navýšení financí pro Českou televizi je nutné vnímat jako téma spojené právě s transformací Fondu. V rámci několikaměsíční práce poradní skupiny podle AKTV nepadla ani jedna zmínka o jakémkoli propojení tohoto tématu s financováním veřejnoprávních médií. 

„Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích primárně směřuje k navýšení příjmů z koncesionářských poplatků jejich zvýšením a rozšířením počtu poplatníků, přičemž současně v plném rozsahu zůstává zachován zdroj financování České televize z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních sdělení. V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši. Důrazně se přikláníme k postupu, aby nejprve proběhla diskuse k tématu role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Teprve pak bude možné tuto veřejnou službu ‚nacenit’ a stanovit tedy rozpočet, se kterým je možné tuto roli efektivně plnit," uvádí dále prezidentka AKTV.

AKTV by podpořila navýšení rozpočtu ČT v případě, že by z odborné diskuse tato nutnost vyplynula. Současný návrh mediální novely by měl podle AKTV destrukční vliv na rovnováhu českého mediálního prostředí, mediální pluralitu a v neposlední řadě by velmi pravděpodobně znamenal nelegitimní zásah do hospodářské soutěže, domnívá se AKTV.

Koalice navrhuje zvýšit poplatky za ČT na 160 Kč a za ČRo na 55 Kč

úterý 5. září 2023

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) při zveřejňování návrhu novely uvedl, že vládní koalice chce zajistit stabilitu médií veřejné služby. Argumentoval tím, že výše poplatků se za 15, resp. 18 let nezměnila a že za tu dobu se ceny komodit zvedly o desítky procent. Navrhované navyšování poplatků tak podle ministra nepřesáhne míru inflace za toto období.

SPIR a Unie vydavatelů jsou rovněž proti velké mediální novele

středa 20. září 2023

-mav-