SPIR a Unie vydavatelů jsou rovněž proti velké mediální novele

středa, 20. září 2023, 13:20 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Stažení velké mediální novely požadují po AKTV také oborové organizace SPIR a Unie vydavatelů.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Čeští vydavatelé zastoupení v profesních asociacích Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) a Unie vydavatelů (UV) požadují odbornou diskuzi k financování veřejnoprávních médií a k jejich roli vedle médií komerčních. Kritizují, že představení novely zákonů o České televizi, o Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích (tzv. velká novela veřejnoprávních médií) nepředcházela žádná odborná diskuze s mediálním sektorem a návrh novel podle jejich tvrzení vychyluje rovnováhu mezi komerčními a veřejnoprávními vydavateli zpravodajství.

„Plně vnímáme veřejnoprávní význam ČT a ČRo v rámci demokratického uspořádání našeho státu a tímto stanoviskem nijak nezpochybňujeme význam jejich existence. V rámci informačního prostředí, které se stále více přesouvá do online prostředí, nicméně musejí v rámci rovnováhy fungovat také silná soukromá média. Na rozdíl od veřejnoprávních médií však soukromá média podléhají tržním principům a o své příjmy musí proto v rámci konkurenčních mechanismů soutěžit. Ve spojení s kontinuálním přesunem působení veřejnoprávních médií do internetového prostředí a navrhovaným rozšířením výjimek z umisťování online reklamy, která je pro financování médií zcela stěžejní, se proto obáváme, že by navržené úpravy mohly mít v důsledku velmi negativní dopad na soukromoprávní média, která tvoří nezbytnou součást mediálně-informační scény," uvedly profesní asociace ve společném oznámení. 

Profesní vydavatelské asociace se proto společně obrátily na zástupce vlády s žádostí, aby ještě před předložením legislativního návrhu zákona proběhla odborná diskuze ohledně postavení a vyhodnocení všech modelů možného financování veřejnoprávních médií na českém mediálním trhu.

„Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích v této podobě je podle našeho názoru zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a představoval by zásadní narušení stability celého mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování," uvedly.

Stejný postoj zaujala také Asociace komerčních televizí (AKTV), sdružující tuzemské komerční TV stanice. 

Komerční televize požadují stažení velké mediální novely

úterý 19. září 2023

-mav-