Fénix Média: Jak vidí budoucnost médií nová generace novinářů?

sobota, 28. října 2023, 08:15 Internet & Mobil, Tisk MediaGuru

Nové způsoby monetizace a distribuce, vztah s komunitou, osobní branding či výběr témat a formátů budou podle mladých novinářů vytvářet podobu médií v příštích letech, zaznělo na diskusi Fénix Média.

Panelová diskuse Fénix Média se uskutečnila v Letenském zámečku, zdroj: MediaGuru.cz

Panelová diskuse Fénix Média se uskutečnila v Letenském zámečku, zdroj: MediaGuru.cz

Budoucnost médií je závislá na mladé generaci, která má odlišné návyky než generace starší. Kam média směřují, jaké jsou trendy či co zajímá mladé lidi, rozebírali na zářijové panelové diskuzi Fénix Média autoři Čestmír Strakatý, tvůrce podcastu na platformě HeroHero, Zdislava Pokorná Deníku N, Anna Košlerová Českého rozhlasu, Tereza VlčkováiDnes.cz a Klára Filipová z Českého rozhlasu. Diskuzi moderovala Kateřina Borovanská z pořadatelské skupiny F Major. Se svojí prezentací a pohledem na média vystoupil na úvod Michal Ptáček, zakladatel platformy CzechCrunch.

Mladí novináři vidí budoucnost médií zejména v podcastech, které jsou převážně v mladších věkových skupinách oblíbené. Podle řečníků je také důležité naslouchat své cílové skupině a nabízet či propagovat svůj obsah tam, kde čtenáři tráví čas, v dnešní době tedy nejčastěji na sociálních sítích. Diskutující novinářky se chtějí více zaměřit také na dlouhá čtení, tzv. long ready, které vidí jako cestu, jak se odlišit od ostatních žánrů a zároveň čtenářům nabídnout širší kontext.

Velkým tématem je také placený obsah, který zúčastnění novináři vidí jako trend do budoucna. Prozatím je však placeného obsahu v porovnání se zahraničím na českém trhu velmi málo. Zdůrazňují také výběr témat, která zajímají mladou generaci, například otázky genderu či duševního zdraví. Pro úspěšnou budoucnost médií je také klíčové být online a přijímat nové technologie.

Podceňovat se nemá ani odměňování novinářů. Někteří z diskutujících vidí monetizační budoucnost médií v odvádění procenta za čtenost článků jednotlivým novinářům – tedy princip, že čím více by jednotlivý článek prodal, tím více by získal také autor. Velkým tématem diskuze byl také názor, jestli tento fakt vede k bulvarizaci či k tomu, že má novinář větší motivaci budovat si svůj brand.

Panelisté se shodli také na tom, že novináři ztratili kontakt se čtenáři, přitom je podle nich důležité neustále se ptát, co je trápí nebo co je zajímá. Shodli se také na tom, že v dnešní době nejlépe funguje osobní brand, tedy osobnosti a novináři, ke kterým se čtenáři mohou napojit a identifikovat se s nimi. Čím dál více nebudou fungovat značky, ale jednotlivé hlasy a obličeje, proto je mezi novináři důležité budovat si své jméno v rámci médií. Tento trend však novinářům způsobuje větší tlak na sebeprezentaci a v některých případech také diskomfort.

Že čtenáři čím dál více důvěřují lidem, a ne značkám, zdůraznil ve své zahajovací řeči také Michal Ptáček, který zároveň apeloval na to, aby se média i novináři inspirovali v zahraničí. Podle něj je rovněž velmi důležité mít v týmu dobré lidi. Budoucnost vidí v nativní reklamě a v monetizaci vlastních produktů, v platformizaci a větší kooperaci mezi jednotlivými médii. Klíčové je podle něj také neustále inovovat a nechat se inspirovat.

-tšl-