NetMonitor změní od ledna metodiku, reaguje na konec cookies

středa, 6. prosince 2023, 07:15 Internet & Mobil, Výzkum MediaGuru

Zavedení nové metodiky Constant Panelu je podle SPIR nutným předpokladem pro budoucí zvládnutí situace bez cookies třetích stran.

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Ilustrační foto, zdroj: Freepik

Výzkum návštěvnosti internetových stránek NetMonitor přejde od začátku nového roku na novou metodiku. Dosavadní metodiku označovanou jako  OverNight, kterou využívá od roku 2017, nahradí nová generace výzkumu gemiusAudience – Constant Panel (CP).  Výzkum bude pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) nadále realizovat společnost Gemius. Zavedení Constant Panelu od 1. 1. 2024 schválila na svém posledním zasedání letos v listopadu valná hromada SPIR. 

Název Constant Panel se odvíjí od hlavního rysu tohoto přístupu, konstantního panelu neměnného v čase. Jedná se o modelovaný, virtuální panel s počtem sto tisíc panelistů. Panelisté mají stejné (konstantní) váhy, které se nemění v čase, a  panel simuluje situaci z reálné populace – větší počet panelistů z velkých cílových skupin a menší počet panelistů z malých cílových skupin. Panel má neměnnou velikost, počet panelistů je konstantní.

„Zavedení Constant Panelu je nezbytným předpokladem pro měření návštěvnosti ve světě bez cookies třetích stran. Všechny existující panely v NetMonitoru zůstávají beze změny a jsou stále potřeba, jen se na konci transformují – fúzují do CP. Fúze probíhá na denní bázi," vysvětlilo profesní sdružení SPIR. Od zavedení Constant Panelu si SPIR slibuje stabilitu panelu a řešení problému rotace panelistů.

Nová metodika se primárně dotkne metriky reálných uživatelů (RU), a to napříč všemi druhy obsahu i velikostmi uzlů, dojde k datovému švu. Má lépe odhadovat celkový počet cookies, a tím přinést větší konzistentnost výsledků RU.

Všechna data včetně sociodemografických budou nově dostupná v jednom novém online rozhraní. Stávající nástroje Gemius Explorer a Audience Rating budou nahrazeny novým rozhraním eGemius. Data se v něm poprvé objeví 2. ledna 2024. Nabídne tři úrovně přístupů: veřejný přístup, přístup pro registrované uživatele a přístup pro platící odběratele. V rámci veřejného přístupu budou mít uživatelé možnost sledovat základní data o vývoji návštěvnosti českého internetu stejně jako dosud. Zaregistrovaní uživatelé budou moct využívat kvantitativní data pro podrobnější analýzy a platící odběratelé získají vedle uvedeného také přístup k sociodemografickým datům. Uživatelé (registrovaní i platící) si budou moct nově nastavit výběr libovolného období (tzv. custom periods) bez vázání se na kalendářní týdny a měsíce. Data je možné agregovat jak pro nespojitá období, tak i přes hranice týdnů či měsíců.

Nové online rozhraní nebude obsahovat historická data, ta zůstanou dostupná v původních nástrojích po omezenou dobu, a to do ledna 2025. Nově se nebudou prodávat měsíční data, ale přístupy do online aplikace.

-mav-