TOP trendy komunikace firem na sociálních sítích 2024

středa, 20. prosince 2023, 07:30 Internet & Mobil MediaGuru

Platformám v Česku povládne Facebook, poroste TikTok. Při tvorbě obsahu by to firmy s využíváním umělé inteligence neměly přehánět, píše ve výhledu trendů pro komunikaci firem na sociálních sítích v roce 2024 Vítězslav Klement.

Zdroj: ChatGPT

Zdroj: ChatGPT

Konec každého roku s sebou přináší předpovědi trendů všechno možného. Umělá inteligence, uživatelský obsah nebo placené kanály? Co čeká sociální sítě v roce 2024?

Sociální sítě jako vyhledávače

Začněme samotnými platformami – v českých podmínkách jim taky v roce 2024 budou i nadále dominovat platformy společnosti Meta, zejména Facebook, a YouTube, pokud ho tedy budeme považovat za sociální síť. Osobně v příštím roce očekávám další nárůst uživatelů a jejich aktivity na TikToku, pokud se ho tedy nepodaří zakázat, a také na Snapchatu a Pinterestu. U sítě X (tedy Twitteru) předpokládám stagnaci a otázkou zůstává, zda platforma Threads od Mety, která zatím nezaznamenala výrazný úspěch ani globálně ani v Česku, zažije rozmach.

Svoji přítomnost na sítích byste jménech svých firem rozhodně neměli podceňovat. Zástupci zákaznicky dospívající generace Z, vyrůstající v digitálně propojeném světě, budou hledat informace o značkách, firmách a produktech především prostřednictvím sociálních sítí. Tyto platformy, jako jsou TikTok a Instagram, poskytují rychlý a vizuálně atraktivní způsob vyhledávání, což je pro tuto generaci přitažlivé. Firmy by měly reagovat na tuto změnu tím, že se zaměří na optimalizaci svého obsahu pro sociální vyhledávání, využívající hashtagy a klíčová slova, a vytvářející obsah, který je snadno vyhledatelný a sdílitelný.

Uživatele možná ještě více zaskočí nevítaný trend, kdy se sociální sítě pro mnoho uživatelů stanou placenými kanály s placenými uživatelskými účty. Tento trend naznačuje, že některé platformy mohou začít nabízet prémiový obsah, funkce nebo služby za poplatek. Tento posun může znamenat, že uživatelé budou mít přístup k exkluzivnímu obsahu, lepším analytickým nástrojům nebo vylepšeným možnostem interakce. Pro značky a tvůrce obsahu to představuje novou příležitost pro monetizaci jejich práce. Firmy by měly pečlivě zvážit, jakým způsobem integrovat tyto placené prvky do své marketingové a komunikační strategie, aby maximálně využily potenciál placených funkcí na sociálních sítích.

Na provozovatele sociálních sítí bude také v roce 2024 vyvíjen další tlak ze strany nadnárodních autorit, zejména v Evropské unii, na omezení cílení reklam a zpracování uživatelských dat. Tento tlak je reakcí na rostoucí obavy o ochranu soukromí a etiku v digitálním prostoru. Platformy budou muset přizpůsobit své algoritmy a obchodní modely tak, aby respektovaly přísnější regulace a zároveň si udržely efektivitu a relevanci pro uživatele a inzerenty. Firmy by tak měly být připraveny na další změny v cílení reklam a využívání uživatelských dat.

Umělá inteligence pomůže, ale nepřehánějte to

Ačkoliv umělá inteligence není u sociálních sítí nic nového, v roce 2024 bude mít toto „strojové učení“ daleko větší roli nejen v tvorbě obsahu. S rozvojem pokročilých AI technologií se stává možným automatizovat a personalizovat obsah na základě preferencí uživatelů a aktuálních trendů. AI rovněž umožňuje efektivnější segmentaci publika a cílení reklam, což vede k větší relevanci a angažovanosti.

Tato technologie rovněž už teď pomáhá tvůrcům obsahu generovat inovativní a kreativní materiály, jako jsou texty, grafika a videa, čímž se zvyšuje kvalita a diverzita obsahu na platformách. Předpokládám, že AI bude v dalších letech klíčovým nástrojem pro zvýšení interakce a zapojení uživatelů na sociálních sítích, zatímco zůstane eticky a právně regulována, aby byla zajištěna ochrana soukromí a autorských práv.

I přes nárůst využití umělé inteligence v roce 2024, nebo právě proto, by ale měly firmy stále klást důraz na autenticitu a uživatelský obsah v komunikaci na sociálních sítích. AI může pomoci analyzovat trendy a preferenci uživatelů, ale autentický a originální uživatelský obsah zůstává klíčový pro budování důvěry a angažovanosti. Firmy by měly využívat AI jako nástroj pro lepší porozumění a zapojení svého publika, ale zároveň by měly zachovávat osobní a lidský přístup ve své komunikaci. Tento přístup pomáhá udržet silné a autentické vztahy s uživateli, což je zásadní pro dlouhodobý úspěch firem a značek na sociálních sítích.

Obsahu i nadále povládnou videa

V roce 2024 bude obsah na sociálních sítích stále více zaměřen na krátká a úderná videa. Tento trend odráží rostoucí preference uživatelů pro rychlé, vizuálně zajímavé a snadno stravitelné obsahové formáty. Tradiční televizní spoty značek se na sociálních sítích nebudou jevit jako efektivní, neboť neodpovídají dynamice a očekáváním digitálního publika. A snad to značky konečně pochopí. Soustředit by se měly naopak na vytváření krátkých, zapamatovatelných a angažujících videí, která jsou přizpůsobena specifickému prostředí a uživatelům sociálních sítí.

Nelze ani zapomenout na influencery. Komunikace přes tento „živoucí mediatyp“ zůstává klíčovým trendem v roce 2024, s rostoucím zaměřením na mikroinfluencery, dlouhodobé partnerství a transparentnost ve spolupracích. Mikroinfluenceři, kteří mají menší, ale vysoce zapojené publikum, jsou považováni za autentičtější a spolehlivější ve srovnání s velkými celebritami. Dlouhodobé partnerství mezi značkami a influencery potom buduje důvěru a soudržnost obsahu. Transparentnost v označování placených partnerství a reklam je nezbytná pro udržení důvěry publika a dodržování právních předpisů.

Ať už si vaše značka toho svého influencera vybrala, nebo stále ne, jedno je jisté – nepřítomností vaší firmy na sociálních sítích škodíte především jí, tedy sami sobě.

Autor textu: Vítězslav Klement, konzultant, lektor a publicista v oblasti sociálních sítí a umělé inteligence