ATO: Živá TV sledovanost je stále dominantní, roste IPTV

úterý, 23. ledna 2024, 09:55 TV, Výzkum MediaGuru

Sledování televizních pořadů je stále jednou ze zásadních činností českých domácností, uvádí na základě dat společnosti Nielsen profesní asociace ATO.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Sledování televize patří nadále mezi nejoblíbenější aktivity českých domácností. Podle profesní asociace ATO o tom svědčí naměřený průměrný denní čas sledování televize (ATS), který loni v cílové skupině 15+ činil téměř 3 hodiny a 40 minut. Tento údaj zahrnuje živou a odloženou (do 7 dní od odvysílání) sledovanost TV stanic na televizorech.

Podíl odložené sledovanosti loni představoval 11 % celkové sledovanosti, dominantních 89 % z tohoto času připadá na klasickou živou sledovanost.

Televizní vysílání je navíc sledováno i přes internet na tzv. second screens: obrazovkách počítačů, chytrých mobilních telefonů a tabletů. Výhodou těchto zařízení je jejich mobilita a obecně přítomnost tam, kde televizor není k dispozici: při cestování, v přírodě, v kanceláři nebo v místnosti bez televizoru. Mohou být také řešením při „obsazenosti“ televizoru ve vícečlenných domácnostech. Diváci mají na výběr mezi webovými portály a mobilními aplikacemi jednotlivých vysílatelů a stejnými platformami od IPTV, kabelových či satelitních operátorů.

Kontinuální výzkum ATO, který je podpůrným projektem pro projekt elektronického měření sledovanosti televize, ukazuje, že 88 % domácností má doma alespoň jeden funkční televizor a příjem TV signálu na něm. Dalších 4,6 % pak představují domácnosti, které sice nemají funkční televizor s TV signálem, ale televizní vysílání sledují na zařízení typu PC, mobil či tablet. Celkem tedy 92.6 % českých domácností sleduje TV pořady, uvádí ATO. Z dat dále vyplývá, že dlouhodobě dochází k nárůstu počtu domácností, které mají chytrý televizor připojený k internetu.

Zdroj: ATO-Nielsen

Zdroj: ATO-Nielsen

Zdroj: ATO-Nielsen

Zdroj: ATO-Nielsen

„Stejně jako se proměňuje technologie, která nás obklopuje v jiných oblastech, i sledování videoobsahu má různé formy, které přinášejí více možností než dříve. 52 % televizních domácností má televizi připojenou k internetu, a tudíž může využívat alternativní způsoby sledování televizního obsahu. Jde například o použití platformy HbbTV anebo Smart TV aplikací,“ uvedl Michal Jordan, jednatel ATO

Kontinuální výzkum ATO

Kontinuální výzkum ATO je výzkumem realizovaným od roku 1997 jako nedílná součást projektu elektronického měření sledovanosti. Jde o průběžné kvantitativní dotazníkové šetření na výběrovém vzorku českých domácností. V roce 2023 byly realizovány celkem čtyři vlny výzkumu o celkovém počtu 12 200 rozhovorů. Jedná se tedy o jeden z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů, které jsou kontinuálně realizovány na české populaci. 

-mav-