Čisté výdaje na reklamu ve slovenských médiích rostou

sobota, 27. ledna 2024, 07:30 Slovensko Ivan Krasko

V minulém roce se čisté reklamní investice na Slovensku přehouply přes 450 milionů euro. Pro letošní rok se očekává 4% růst.

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto, zdroj: Shutterstock

Reálne výdavky do reklamy na Slovensku v roku 2023 rástli a prekročili hranicu 450 miliónov eur. Vyplýva to z odhadov, ktoré nám poskytla najväčšia slovenská mediálna agentúra Unimedia. Pozitívny je aj výhľad na rok 2024.

Rástli všetky mediatypy

Čisté mediálne výdavky na úrovni 450,2 milióna eur za rok 2023 sú vyššie, než sa pôvodne predpokladalo začiatkom roka. Reklamné investície vzrástli medziročne o 9,1%. Slovensko však čelilo zvýšenej inflácii, ktorá podľa Štatistického úradu SR dosiahla v minulom roku úroveň 10,5%.

Najsilnejším mediatypom ostáva televízia, kam smerovalo podľa odhadov Unimedie 198,1 milióna eur a medziročne rástla o 8,8%. Udržala si tiež odstup od onlinu.

Online bol druhým najsilnejším mediatypom so 190,6-miliónovým objemom reklamy. Toto číslo obsahuje aj investície slovenských zadávateľov do Facebooku či Googlu.

Tieto dva mediatypy značnú časť reklamného trhu: televízia s 44% podielom a online so 42%, čím na zvyšné mediatypy ostáva necelých 14% trhu.

Rádiá lepšie o 18,5%

V minulom roku rástli reklamné investície aj do ostatných médií – polepšil si outdoor (+7,3% na 17,6 mil. eur), ktorý tri roky predtým klesal, a aj print (+2,8% na 21,8 mil. eur), pri ktorom je pokles dlhodobý a za päť rokov stratil skoro tretinu reklamných príjmov.

Ešte vyššie tempo rastu – medziročne o 18,5% – si však pripísalo rádio. Zo 17,8 mil. eur v roku 2022 sa dostalo na 21,1 milióna a vôbec prvýkrát prekročilo hranicu 20 miliónov eur.

Najväčším hráčom na rádiovom trhu je nemecký koncern Bauer Media. „Rok 2023 bol pre Bauer Media Slovakia z hľadiska audio výnosov veľmi úspešný, nešlo o sezónne výkyvy,  ale kontinuálny rast počas všetkých mesiacov,“ hodnotí Commercial Director Bauer Media Slovakia Lenka Čamborová.

Výsledky si vylepšilo aj kino, no aj pri náraste z 0,5 na 1 milión eur mu patrí len 0,2-percentný podiel na reklamnom trhu.

Odhad reklamných výdavkov 2023 vs. 2022 (v eurách)

Mediatyp 2022 2023 Posun 2023 vs. 22
TV 182 000 000 198 100 000 +8,8%
Online 174 500 000 190 600 000 +9,2%
Print 21 200 000 21 800 000 +2,8%
Rádio 17 800 000 21 100 000 +18,5%
Outdoor 16 400 000 17 600 000 +7,3%
Kino  500 000 1 000 000 +100,0%
Spolu 412 500 000 450 200 000 +9,1%

Zdroj: Odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhadované investície do Facebooku a Google

Prognóza 2024

Aký bude nadchádzajúci rok pre slovenskú reklamu? „Očakávame, že rok 2024 bude mierne rastúci z hľadiska čistých mediálnych investícii na úrovni 4%,“ hovorí Commercial Director agentúry Unimedia Miroslav Pleško a dodáva: „Očakávame, že printy a OOH budú klesajúce mediatypy, ostatné mediatypy budú medziročne rásť.“

Čisté mediálne investície sa zvýšia z minuloročných 450,2 milióna eur na 468,4 milióna v roku 2024.

Televízia podľa prognózy Unimedie v tomto roku porastie 3,8-percentným tempom na 205,5 milióna eur. Udrží si tiež pozíciu najsilnejšieho mediatypu, i keď online sa k nej priblíži na rozdiel necelých 4 miliónov eur. Pri online sa očakáva 5,8-percentný rast. Oba najväčšie mediatypy by mali historicky prvýkrát prekonať 200 miliónov eur.

Printu a outdooru predikuje Unimedia pokles o 2,5%, respektíve 5%. V prípade printu je dokonca reálne, že stratí pozíciu tretieho najväčšieho mediatypu a v objeme reklamných investícii ho predbehne rádio. V rádiu sa očakáva rast o 3,4% na 21,9 milióna eur, kým do printu má ísť len 21,3 milióna. „Čo sa týka roku 2024, na ten sa pozerám s rešpektom a pokorou, je ťažké ho predikovať. Všetko sa bude odvíjať od makroekonomických ukazovateľov, politickej situácie, ale aj nálady v spoločnosti,“ hovorí Lenka Čamborová z Bauer Media Slovakia. Avizuje nové produkty, ktorými sa pokúsia ešte viac zvýšiť atraktivitu pre klientov a poslucháčov.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2024 (v eurách)

Mediatyp 2024 Posun 2024 vs. 23 Posun 2024 vs. 23 [%]
TV 205 500 000 +7 400 000 +3,8%
Online 201 600 000 +11 000 000 +5,8%
Rádio 21 900 000 + 800 000 +3,4%
Print 21 300 000 - 500 000 -2,5%
Outdoor 16 700 000 - 900 000 -5,0%
Kino 1 500 000 + 500 000 +55,0%
Spolu 468 400 000 +18 200 000 +4,1%

Zdroj: Odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhadované investície do Facebooku a Google

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2024

Zdroj: Unimedia

Veľkosť slovenského reklamného trhu 2017 – 2024 (v mil. eur)

Mediatyp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TV 154,8 160,5 165,3 159,9 172,4 182,0 198,1 205,5
Online 110,3 118,5 126,3 132,6 160,4 174,5 190,6 201,6
Rádio 17,3 18,3 18,7 17,1 17,4 17,8 21,1 21,9
Print 33,5 31,2 29,6 22,4 21,8 21,2 21,8 21,3
Outdoor 27,4 28,6 29,6 19,7 17,3 16,4 17,6 16,7
Kino 1,6 1,7 1,7 0,4 0,4 0,5 1,0 1,5
Spolu 344,9 358,7 371,2 352,1 389,6 412,5 450,2 468,4

Zdroj: Unimedia

Zdroj: Unimedia

Zdroj: Unimedia

Pozn.: Autor pracuje ve skupině Markíza