Investice do médií na Slovensku rostly, online dotahuje TV

sobota, 28. ledna 2023, 08:00 Slovensko Ivan Krasko

Výdaje do reklamy na Slovensku v roce 2022 historicky poprvé překonaly hranici 400 mil. euro. Mírný růst je předpovídán také pro letošní rok, podíly TV a onlinu jsou už téměř vyrovnané.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Reklamný trh na Slovensku má za sebou pozitívny rok. Reálne mediálne výdavky v roku 2022 narástli o 5,9% a dosiahli 412,2 milióna eur, ako vyplýva z odhadu najväčšej mediálnej agentúry Unimedia. Je to lepší výsledok, než sa prognózovalo na začiatku roka. Výhľad na rok 2023 počíta s ďalším rastom o 2,7%.

Print aj outdoor klesali

Zo 412,5 milióna eur preinvestovaných do reklamy na Slovensku v minulom roku smerovalo najviac do televízieonlinu: tieto dva mediatypy mali dokopy až 86-percentný trhový podiel.

Televízia ostáva najsilnejším mediatypom: minulý rok v nej zadávatelia reklamy preinvestovali 182 miliónov eur a medziročne rástla o 5,6%.

Online je naďalej druhý. Medziročne rástol o 8,8% na 174,5 milióna eur. Táto suma však obsahuje aj investície do Facebooku a Googlu.

Print a outdoor pokračujú v dlhodobom poklese. Pre oba bol ťažkým covidový rok 2020: print vtedy medziročne stratil 7 miliónov eur z inzercie (z 29,6 na 22,4 mil. eur) a outdoor takmer 10 miliónov (z 29,6 na 19,7 mil. eur). Na hodnoty spred pandémie sa ani jeden z nich nevrátil a ešte ďalej sa im vzďaľujú. V roku 2022 print klesol o 2,8% na 21,2 milióna eur a outdoor o 5,2% na 16,4 milióna.

Rádio má za sebou pozitívny rok s rastom reklamných tržieb o 2,5% na 17,8 milióna eur. Kým pred dvoma rokmi vôbec prvýkrát tesne predbehol outdoor, v minulom roku sa mu ešte viac vzdialil.

V roku 2022 si polepšil aj menší mediatyp kino, ten však rovnako ako print a outdoor naďalej nedosahuje hodnoty spred pandémie. Ani samotná návštevnosť kinosál sa nevrátila na predpandemickú úroveň.

Odhad reklamných výdavkov 2022 vs. 2021 (v eurách)

Mediatyp 2021 2022 Posun 2022 vs. 21
TV 172 400 000 182 000 000 +5,6%
Online 160 400 000 174 500 000 +8,8%
Print 21 800 000 21 200 000 -2,8%
Rádio 17 370 000 17 800 000 +2,5%
Outdoor 17 300 000 16 400 000 -5,2%
Kino  360 000  500 000 +38,9%
Spolu 389 600 000 412 500 000 +5,9%

Zdroj: Odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Mierny rast aj v roku 2023

„Očakávame, že rok 2023 bude mierne rastúci z hľadiska čistých mediálnych investícii,“ hovorí Commercial Director agentúry Unimedia Miroslav Pleško. Oproti roku 2022 vzrastie reklama o 11 miliónov eur, respektíve 2,7%, na 423,5 miliónov.

Najviac, až o 8,3 milióna eur v roku 2023 stúpne online, v ktorom sa podľa prognózy Unimedie preinvestuje na reklame 182,8 milióna eur. Priblíži sa televízii, tá však porastie tiež a udrží si prvenstvo so 186,1 miliónmi eur. Televízia bude mať 44-percentný podiel na reklamnom trhu.

Rádio by malo v roku 2023 takisto rásť, rovnako aj kinoreklama. Ďalšie dva mediatypy si však pohoršia: „Očakávame, že printy a OOH budú klesajúce mediatypy. Za posledné tri roky zaznamenali najväčší pokles,“ upresňuje Pleško. Dodáva však, že predčasné parlamentné voľby môžu eliminovať pokles investícií v rámci OOH. Pokles printuoutdooru by mal byť 5-percentný.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2023 (v eurách)

Mediatyp 2023 Posun 2023 vs. 22 Posun 2023 vs. 22 [%]
TV 186 100 000 +4 100 000 +2,3%
Online 182 800 000 +8 300 000 +4,8%
Print 20 100 000 -1 100 000 -5,0%
Rádio 18 100 000 + 300 000 +1,5%
Outdoor 15 600 000 - 800 000 -5,0%
Kino  800 000 + 300 000 +50,0%
Spolu 423 500 000 +11 000 000 +2,7%

Zdroj: Odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2023

Zdroj: Unimedia

Veľkosť slovenského reklamného trhu 2017 – 2023 (tis. eur)

Mediatyp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TV 154 800 160 500  165 300 159 900 172 400 182 000 186 100
Online 110 300 118 500 126 300 132 600 160 400 174 500 182 800
Print 33 500 31 200 29 600 22 400 21 800 21 200 20 100 
Rádio 17 300 18 300 18 700 17 100 17 370 17 800 18 100
Outdoor 27 400 28 600 29 600 19 700 17 300 16 400 15 600
Kino 1 600  1 700 1 700  400   360  500  800
Spolu 344 900 358 700 371 200 352 100 389 600 412 500 423 500

Zdroj: Unimedia

Pozn.: Autor pracuje v skupine Markíza