Slovenská reklama přišla o desítky milionů euro

sobota, 13. března 2021, 08:10 Slovensko Ivan Krasko

Slovenský reklamní trh kvůli pandemii klesl. V roce 2020 si pohoršily všechny mediatypy s výjimkou onlinu.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Slovenský reklamný trh v minulom roku klesal, ovplyvnila ho totiž pandémia koronavírusu. Podľa odhadu najväčšej mediálnej agentúry Unimedia boli čisté reklamné výdavky na úrovni 352,1 milióna eur a oproti roku 2019 sa prepadli o takmer 21 miliónov eur.

Reálne však koronavírus mohol slovenský reklamný trh pripraviť až o takmer 32 miliónov eur. Ešte pred nástupom pandémie boli totiž vyhliadky rastové a pôvodne sa predpokladalo, že objemy za rok 2020 dosiahnu až 383,8 milióna eur.

Online rástol

Namiesto 2,9-percentného rastu však reklamný trh v minulom roku medziročne klesol o 5,6%. Jediným pozitívne sa vyvíjajúcim mediatypom bol online, ktorý narástol o 4,6% na 132,6 milióna eur.

Ostatné mediatypy klesali. Najprudšie kinoreklama (-76,5%), keďže slovenské kiná boli v minulom roku pre pandémiu otvorené len 116 dní. O tretinu oproti roku 2019 sa prepadla kinoreklama, o necelú štvrtinu printy.

Rádiá stratili medziročne 9%; segmentu sa samostatne venujeme tu.

Televízia na Slovensku klesla o 4%. Stále ostáva najväčším mediatypom. Commercial director agentúry Unimedia Miroslav Pleško odhaduje, že na reklame sa v nej minulý rok preinvestovalo 159,9 milióna eur.

Odhad reklamných výdavkov 2020 vs. 2019 (euro)

Mediatyp 2019 2020 Posun 2020 vs. 19
TV 166 600 000 159 900 000 -4,0%
Online 126 800 000 132 600 000 +4,6%
Printy 29 500 000 22 400 000 -24,1%
Outdoor 29 400 000 19 700 000 -33,0%
Rádio 18 800 000 17 100 000 -9,0%
Kino 1 700 000  400 000 -76,5%
spolu 372 800 000 352 100 000 -5,6%

Zdroj: odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

2021: Rast o 4,5%

Na rok 2021 prognózuje agentúra Unimedia rast: reklamný trh si má polepšiť o 4,5% na 367,8 milióna eur. Stále však nedosiahne úroveň roku 2019.

Zdroj: Unimedia

Zdroj: Unimedia

Výrazne pod hodnotami z roku 2019 budú naďalej mediatypy najviac postihnuté pandémiou – printy, outdoor aj kino. Pri printoch je dlhodobý trend klesajúci.

Televízia by mala tento rok rásť o približne 3 percentá na 164,7 milióna eur. Online čaká 5,5-percentný rast na bezmála 140 miliónov.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2021 (euro)

  2021 Posun 2021 vs. 20
TV 164 700 000 +3,0%
Online 139 800 000 +5,5%
Printy 23 400 000 +4,5%
Outdoor 21 300 000 +8,0%
Rádio 18 050 000 +5,5%
Kino  500 000 +25,0%
spolu 367 800 000 +4,5%

Zdroj: odhad agentúry Unimedia. Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené. Online obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Televízia ostane aj v roku 2021 najväčším mediatypom a bude mať približne 45-percentný trhový podiel. Do onlinu, ak počítame aj Facebook a Google, smeruje na Slovensku 38% reklamných investícií. Zvyšné mediatypy majú share v jednotkách percent.

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2021

Zdroj: Unimedia