Odhady 2020: Reklamní trh na Slovensku poroste, ale pomaleji

pátek, 31. ledna 2020, 11:20 Slovensko MediaGuru

Prognóza čistých reklamních výdajů na rok 2020 na slovenském trhu předpovídá růst všech mediatypů kromě tisku.

Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Shutterstock

Slovenský reklamný trh čaká aj v roku 2020 rast, najväčšia mediálna agentúra Unimedia ho odhaduje na 2,9%. „Ide o spomalenie rastu oproti predchádzajúcemu obdobiu,” hovorí Commercial Director Unimedie Miroslav Pleško. V roku 2019 totiž trh rástol o 3,9%.

Outdoor predbieha print

V roku 2020 dosiahnu podľa Unimedie reálne mediálne výdavky za celý slovenský trh vrátane priamych klientov objem 383,8 milióna eur. Medziročne tak porastú o 11 miliónov eur.

„Printy budú jediný mediatyp, ktorý bude v roku 2020 v poklese,” avizuje Pleško. Print čaká 4,5-percentný pokles. Inzerenti v ňom preinvestujú 28,2 milióna eur, pričom minulý rok to bolo 29,5 milióna a v roku 2018 sa print ešte hýbal nad 31 miliónmi.

Print stráca svoju pozíciu tretieho komerčne najsilnejšieho mediatypu, dostáva sa pred neho outdoor. V jeho prípade sa na rok 2020 očakávajú reklamné investície v objeme 29,4 milióna eur, medziročne bude stabilný. Outdooru okrem iného pomáhajú parlamentné voľby, ktoré sa na Slovensku konajú koncom februára.

Rast onlinu, televízie aj rádia

Najviac bude naďalej rásť online, v roku 2020 až 6-percentným tempom na 134,5 milióna eur. V tejto sume sú však započítaní aj medzinárodní hráči Facebook a Google, ktorí pohlcujú väčšinu reklamných príjmov zo slovenského online trhu.

Najsilnejší mediatyp – televízia – porastie medziročne o vyše 4 milióny eur, respektíve 2,5%, na 170,7 milióna. Pozitívny rok majú pred sebou aj rádiá, Unimedia im predikuje 2,7-percentný nárast na 19,3 milióna eur.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2020 (v eurách)

  2020 Posun 2020 vs. 2019
TV 170 700 000 +2,5%
Online 134 500 000 +6,0%
Outdoor 29 400 000 0
Printy 28 200 000 -4,5%
Rádio 19 300 000 +2,7%
Kino 1 700 000 +2,0%
Spolu 383 800 000 +2,9%

Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené na státisíce. Zdroj: odhad agentúry Unimedia

*obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Televízia a online majú takmer 80% trhu

Z hľadiska trhového podielu jednotlivých mediatypov si top pozíciu udrží televízia s odhadovaným vyše 44-percentným podielom v roku 2020. Do onlinu poputuje viac ako tretina reklamných výdavkov. Ostatné mediatypy si rozdelia zvyšnú pätinu trhu.

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2020

Zdroj: Unimedia

Minulý rok podľa predpokladov

Rok 2019 vyšiel na slovenskom reklamnom trhu podľa očakávaní, v porovnaní s pôvodnými prognózami zo začiatku roka nenastali výrazné výkyvy. Mierne vyššie reklamné príjmy, než sa pôvodne predikovalo, zaznamenala televízia a online.

Veľkosť slovenského reklamného trhu 2018 – 2020 (v eurách)

  2018 2019 2020
TV 160 500 000 166 600 000 170 700 000
Online 118 500 000 126 800 000 134 500 000
Outdoor 28 600 000 29 400 000 29 400 000
Printy 31 200 000 29 500 000 28 200 000
Rádio 18 300 000 18 800 000 19 300 000
Kino 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Spolu 358 700 000 372 800 000 383 800 000

Reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené na státisíce. Zdroj: odhad agentúry Unimedia
*obsahuje aj odhad pre Facebook a Google

Poznámka: Autor pracuje v TV Nova