Slovenský reklamní trh letos poroste, i když pomaleji

sobota, 19. ledna 2019, 08:15 Slovensko Ivan Krasko

Čisté reklamní výdaje za nákup mediálního prostoru na Slovensku mají podle odhadu agentury Unimedia růst ve všech médiích s výjimkou tisku.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Aj v roku 2019 bude slovenský reklamný trh rásť. Vyplýva to z odhadov najväčšej slovenskej agentúry Unimedia, ktoré nám poskytla.

Print ako jediný klesne

Reálne mediálne výdavky za celý slovenský trh vrátane priamych klientov dosiahnu v roku 2019 objem 371,2 milióna eur. „Predikujme medziročný nárast trhu o 3,5%. Ide však o spomalenie rastu oproti predchádzajúcemu obdobiu," hovorí Commercial Director Unimedie Miroslav Pleško. V roku 2018 trh medziročne rástol o 4%.

Situáciu môžu ovplyvniť štátne kampane: „V roku 2019 očakávame výrazne navýšenie investícii zo strany štátu a EÚ fondov. Tieto investície môžu negatívne prispieť k vysokej vypredanosti televízie," upozorňuje Pleško.

Rast má potiahnuť najmä online a televízia. Do onlinu pôjde tento rok 126,3 milióna eur, čiže medziročne o 6,5% viac. Táto suma zohľadňuje aj veľkých medzinárodných hráčov Facebook a Google, ktorí podľa výkonnej riaditeľky IAB Slovakia Dašy Karpelovovej na Slovensku spravidla pohlcujú asi 60% onlinových reklamných výdavkov a teda iba menšina ide lokálnym hráčom.

„Printy budú jediný mediatyp, ktorý bude v roku 2019 v poklese," prognózuje Pleško. Čaká ich 5-percentný pokles, objemom by mali byť pod 30 miliónmi eur – na porovnateľnej úrovni ako napríklad outdoor, ktorý však porastie.

Prognóza reklamných výdavkov na rok 2019 (v eurách)

 Mediatyp

2019

 Posun 2019 vs. 2018

TV

 165 300 000

3.0%

Online*

 126 300 000

6.5%

Print

 29 600 000

-5.0%

Outdoor

 29 600 000

3.5%

Rádio

 18 700 000

2.5%

Kino

 1 700 000

2.5%

Celkom

 371 200 000

3.5%

reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené na státisíce.

Zdroj: odhad agentúry Unimedia

*obsahuje aj Facebook a Google

Najsilnejším mediatypom bude naďalej aj v roku 2019 televízia so stabilným, takmer 45-percentným podielom. Asi tretina reklamných výdavkov bude smerovať do onlinu.

Podiely mediatypov na reklamnom trhu v roku 2019

Zdroj: Unimedia, hodnoty se zobrazí najetím myši na příslušnou část

Minulý rok bez prekvapení

Rok 2018 nepriniesol výraznejšie prekvapenia. Televízia rástla približne 4-percentným tempom, i keď pôvodné odhady boli mierne vyššie. Druhý najväčší mediatyp online si polepšil približne o 7%, čo bolo v súlade s očakávaniami. Dobrý rok s mierne lepším výsledkom, než boli pôvodné odhady na začiatku roka 2018, majú za sebou rádiá. Outdoor tiež rástol, i keď spočiatku sa očakávala skôr stagnácia. Najmenší mediatyp kino, ktorého podiel na celkovom reklamnom trhu je približne 0,5%, si minulý rok tiež polepšil.

Jediným klesajúcim mediatypom v minulom roku bol print, ktorý oproti 2017 stratil asi 7%.

Veľkosť slovenského reklamného trhu 2017 – 2019 (v eurách)

 Mediatyp

2017

2018

2019

TV

 154 800 000

 160 500 000

 165 300 000

Online*

 110 300 000

 118 500 000

 126 300 000

Print

 33 500 000

 31 200 000

 29 600 000

Outdoor

 27 400 000

 28 600 000

 29 600 000

Rádio

 17 300 000

 18 300 000

 18 700 000

Kino

 1 600 000

 1 700 000

 1 700 000

Celkom

 344 900 000

 358 700 000

 371 200 000

reálne mediálne výdavky – ATL, total SK trh vrátane priamych klientov. Zaokrúhlené na státisíce.

Zdroj: odhad agentúry Unimedia  

*obsahuje aj Facebook a Google

Poznámka: Autor pracuje v TV Markíza