Projekty regionálních médií, které získaly podporu od NFNZ

středa, 26. června 2024, 16:55 Tisk, Internet & Mobil MediaGuru

Představujeme šest projektů regionálních médií, které letos získaly podporu od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

Zástupci regionálních projektů, které získávají příspěvek od NFNZ, zdroj:

Zástupci regionálních projektů, které získávají příspěvek od NFNZ, zdroj:

Situace pro lokální novináře v České republice není jednoduchá, na tom se shoduje Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) se Syndikátem novinářů České republiky a Nadací OSF. Ohrožuje ji dnes například konkurence radničních novin, které jsou často pod vlivem samosprávy, nebo dokonce facebookové skupiny, kde čtenáři mnohdy nerozlišují, kdo je autorem zpráv. Vznikla tak spolupráce mezi výše zmíněnými organizacemi, která má za cíl podpořit právě lokální žurnalistiku a zajistit šíření svobodných a názorově pluralitních informací prostřednictvím nové grantové výzvy NFNZ.

V rámci tohoto nového programu bylo cíleně podpořeno šest konkrétně zaměřených tematických a rozvojových projektů lokálních médií, které byly zcela poprvé vyhlášeny na konferenci Novinářské fórum 2024. Výherci si mohli odnést nejen finanční podporu, ale získali také přístup k podpůrným online materiálům NFNZ. Fond pravidelně organizuje workshopy pro novináře, nedávno např. online workshop: Nástroje pro práci novináře I., který se konal 24. června. Celková podpora činila 600 tisíc Kč, přičemž jednomu projektu mohla přinést až 150 tisíc Kč.

Do první výzvy se přihlásilo celkem 37 projektů, jejichž celkové náklady činily 6,5 milionu Kč, média však žádala celkem o 4,5 milionu Kč. „O potřebnosti podpory lokální žurnalistiky jsem ani na chvíli nepochyboval, ale že se přihlásí hned v prvním ročníku 37 projektů, to jsem nečekal. Mnohé byly na vysoké úrovni, ať už redakce žádaly o tematický grant či o posílení infrastruktury. Věřím, že příští rok se přihlásí ještě více redakcí a také že se nám podaří najít další partnery, aby se zvýšila i udělená částka. Lokální žurnalistika to potřebuje," řekl výkonný ředitel NFNZ David Klimeš.

Program je financován právě Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky, který přispěl 500 000 Kč, a dále Syndikátem novinářů České republiky a Nadací OSF, kteří přispěli po 50 000 Kč. Grantová komise, složená z představitelů jednotlivých organizací v čele s předsedkyní Lenkou Waschkovou Císařovou, která také na Novinářském fóru vystoupila, nakonec vybrala následujících šest projektů:

JKS Média (Okraj.cz)

Na Novinářském fóru představil redaktor Jan Žabka nový web Okraj.cz z Moravskoslezského kraje, který byl spuštěn v únoru. Obsah je věnovaný především analytické a investigativní žurnalistice s důrazem na hloubkové analýzy. Redakce je složena z novinářů s předchozími zkušenostmi z významných médií, kteří chtěli společně začít tvořit žurnalistiku zaměřenou na region, ve kterém vyrůstali.

Jejich projekt, který získal podporu v hodnotě 125 tisíc Kč, se zaměřuje na vzdělávání romských žáků a za cíl si klade identifikaci dobré praxe a překážek integrace romských dětí do běžného vzdělávacího systému. Usilují o zmapování aktuálního stavu, klíčových problémů a funkčních mechanismů skrze analýzy a reportáže ze škol v kraji. Nejvyšší podíl romských žáků ve školách je v severních Čechách a v Moravskoslezském kraji, konkrétně v bývalých okresech Opava, Karviná a Frýdek-Místek. Právě proto se projekt zaměřuje na tuto oblast.

Romové, podobně jako senioři a ukrajinští uprchlíci, jsou často v médiích podreprezentováni, avšak Okraj.cz se chce těmto skupinám věnovat a poskytnout jim hlas.

Naše Broumovsko

Projekt „Adresa: Periferie. Jak ovlivňuje kvalita života na Broumovsku pohyb obyvatel” představila na Novinářském fóru Michaela Mašková, šéfredaktorka Naše Broumovsko. Ten se zaměřuje na mapování příčin odchodů a důvodů návratů obyvatel, které pak dále propojuje s kvalitou života na Broumovsku. Projekt identifikuje aspekty důležité pro život, jako je zaměstnanost či zdravotnictví, a hledá hodnoty a kvalitu života, které přitahují obyvatele zpět do regionu. Cílem je zjistit, jaký život Broumovsko nabízí.

Téma projektu bylo inspirováno článkem na známém serveru, který popisoval Broumovsko jako „jeden velký důchoďák". Ten vyvolal v regionu mnoho emocí, a to i proto, že se do určité míry zakládal na pravdě a byl podložen statistickými daty. Podle odhadů ztratí Broumovsko do roku 2050 více než polovinu svých obyvatel, což je trend, který postihuje většinu venkovských oblastí a periferií v Česku a Evropě. Na Broumovsko však také přicházejí noví obyvatelé a navracejí se někteří rodáci, takže pohyb obyvatel je obousměrný.

Projekt byl oceněn částkou 125 tisíc Kč a plánovaným výstupem bude série textů zahrnujících datovou a reportážní žurnalistiku a hloubkové rozhovory, která bude zveřejněna na webu.

Apel-plzen.cz

Apel Plzeň vznikl z potřeby přinést do regionu kvalitní, kritickou a etickou žurnalistiku. Díky prvnímu velkému grantu vytvořili web a nyní se pouští do svého prvního velkého tématu, které představila Lucie Sýkorová, jedna ze zakládajících novinářek Apel Plzeň.

Jedná se o projekt s názvem „Novodobé otroctví? Kam zmizeli uprchlíci z nouzového ubytování v Plzeňském kraji, a jak se žije cizincům, kteří sem přišli za prací”. Koncentrace cizinců a uprchlíků v kraji je největší v Plzni a na Tachovsku, kde je zaměstnáno velké množství agenturních pracovníků. V rámci projektu se zaměří na příběhy jednotlivých obětí tohoto systému a popíší celý problém v kontextu s vyjádřením příslušných úřadů. Cílem je také zmapování menšin, které přišly do Plzeňského kraje za prací, a jejich pohled na život v tomto regionu. Projekt získal finanční podporu ve výši 100 tisíc Kč.

Jihočeské týdeníky

Libuše Kolářová, zakladatelka a ředitelka vydavatelství Jihočeské týdeníky, představila na Novinářském fóru projekt rozvoje regionálního webového portálu Jižní Čechy TEĎ, který provozují od roku 2013. Ten zaznamenal významný nárůst návštěvnosti, a tak bylo rozhodnuto o nutnosti jeho modernizace. Tištěné regionální noviny však vznikly již v roce 1991 a jsou dodnes vydávány v Milevsku, Písku, Strakonicích a Táboře.

I přes rostoucí význam online médií, mají tištěné noviny stále silné pozadí a stabilní čtenářskou základnu v regionu. Týdeníky tedy plánují modernizaci webu jako jeden z klíčových kroků pro jejich budoucnost, zatímco se budou snažit i nadále udržovat kvalitu tištěného vydání.

Projekt modernizace webu bude zčásti financován příspěvkem z grantové výzvy NFNZ, který činí 100 tisíc Kč.

Revue Sever (NášLiberec.cz)

Předposlední projekt NášLiberec.cz pochází z Libereckého kraje, kde působí spolek Revue Sever. Ten se specializuje na hlubší a kritickou žurnalistiku z oblasti aktuálních politických a společenských témat.

Podpora ve výši 100 tisíc Kč bude použita na další investigativní zkoumání vybraných kauz ve městě a kraji, které mohou mít i nadregionální význam. Jedná se například o velké korupční kauzy v regionu, které jsou nyní soudně řešené, nevýhodný pronájem prostor pro liberecké úředníky firmou spojenou s místní politickou stranou nebo problém ubytoven v Jablonci nad Nisou, které jsou také propojeny s místními politickými stranami.

Cílem spolku je i nadále přinášet důkladné investigativní reportáže a poskytovat veřejnosti klíčové informace o dění v regionu.

Ohlasy

Online noviny Ohlasy pocházejí z města Boskovice, kde jsou vydávány desátým rokem. V současnosti ovšem plánují rozšíření webové platformy. Konkrétně chtějí sloučit archiv textů, vytvořit vlastní přehrávač jejich podcastu a zřídit e-shop pro prodej regionálních knih.

Médium Ohlasy bylo vytvořeno po zániku původních regionálních novin Boskovicko v roce 2015. Momentálně činí jejich roční obrat okolo 300 tisíc korun a z velké části pokrývá jeden placený úvazek šéfredaktora. Jejich příjmy pochází převážně z darů od čtenářů a čtenářek, z inzerce na webu a sponzoringu podcastu.

Tomáš Znamenáček, jeden ze zakladatelů těchto regionálních novin, vysvětlil na Novinářském fóru, že moderní noviny potřebují kvalitní digitální produkty pro svůj úspěch. Rozvoj webu ohlasy.info byl podpořen částkou 50 tisíc Kč.

Specifika lokální žurnalistiky

Je jisté, že lokální žurnalistika čelí výzvám, které vyžadují podporu a pochopení veřejnosti. Obchodní modely pro lokální média se liší od těch celostátních a kvalitní informace mají svou hodnotu, proto je podle NFNZ nezbytné regionální média finančně podporovat. Nadační fond nezávislé žurnalistiky tuto formu podpory poskytuje v co nejvyšší možné míře, avšak pro efektivní a dlouhodobou podporu je třeba ještě větší množství finančních darů, které mohou pokrýt i další části potřeb regionálních médií.

Další informace přináší záznam z Novinářského fóra 2024, debaty s výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky nebo debaty s Lenkou Waschkovou Císařovou o lokální žurnalistice.

Text vznikl ve spolupráci s Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).