Mediální slovník

Linear Broadcast

Lineární vysílání. Znamená klasické TV nebo rozhlasové vysílání tak, jak ho známe, kdy jeden pořad následuje druhý (oddělený znělkami, reklamami, upoutávkami apod.).

Opakem je Non-linear Broadcast, tedy nelineární vysílání, kdy si vybíráte, co budete sledovat. To znamená například podcasting, různé videotéky, video-on-demand, TiVo apod.

Související pojmy:  
Non-linear broadcast, VOD – Video on Demand, RSS – Really Simple Syndication, Podcasting

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.