Mediální slovník

MLM – Multi Level Marketing

Multi Level Marketing (MLM) neboli víceúrovňový marketing, někdy též také síťový marketing (network marketing), je marketingová strategie, jež spočívá ve spojení přímého prodeje a franšízingu, kdy prodej výrobků koncovým zákazníkům zajišťují smluvní distributoři, kteří se snaží přilákat pod sebe další prodejce. Vzniká tak síť nezávislých distributorů s různě budovanými motivačními systémy odměňováním práce.

U MLM je zisk založen jednak na obratu tvořeném prodejem zboží koncovému zákazníku, jednak distributorovi plyne z provizí dalších prodejců, které do systému přivedl. Úkolem distributora není tedy jen vytvoření zákaznické sítě, ale snaží se sestavit si i vlastní obchodní síť (odtud síťový marketing). Princip spočívá v tom, že distributor kupuje výrobky za cenu o 20 až 30 % nižší, než za jakou je prodává zákazníkům. Rozdíl tvoří jeho zisk. Provize a bonus jsou závislé na počtu získaných nových prodejců a objemu prodaného zboží. Čím více prodejců se tedy distributorovi podaří pro firmu získat, tím více provizí z jejich prodejů dostane.

MLM již roku 1940 využila firma California Vitamin na prodej vitamínových doplňků, kterou v roce 1970 koupila společnost Amway, jež působí i na českém trhu.

MLM je na rozdíl od pyramidové hry či letadla považováno za legální prostředek marketingu.

Registrační formulář

Zpravodajský přehled Guru Weekly bude zasílán na uvedenou emailovou adresu každý týden. Zaškrtnutím souhlasím s jeho zasíláním.